Zaznacz stronę

Zmiany w wystawianiu paragonów fiskalnych – o co chodzi? Ustawa o podatku od towarów i usług mówi, że przedsiębiorca musi wystawić na żądanie nabywcy fakturę w terminie 3 miesięcy. Liczą się one od końca miesiąca, w którym towar został dostarczony lub też przedsiębiorca otrzymał za niego całość czy część zapłaty. Od roku 2020 w życie weszły jednak przepisy, które nieco zmieniają całą procedurę. Podpowiadamy, na czym one polegają.

Nowe zasady wystawiania paragonów fiskalnych

Najważniejsze założenie nowych przepisów mówi, że przedsiębiorca może wystawić innej firmie fakturę tylko w przypadku, gdy zamieści na paragonie NIP nabywcy. Nowe zasady mają zapobiegać pobieraniu faktur za towary i usługi, które tak naprawdę nabył inny klient lub inne przedsiębiorstwo. 

Z uwagi na wprowadzone zmiany, z nowymi zasadami powinni się szczegółowo zapoznać podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży. 

Pobieranie faktu za towary i usługi nie nabyte było możliwe wtedy, gdy klient pozostawił w danej firmie swój paragon. Przez to nieuczciwi przedsiębiorcy mogli wyłudzić należny podatek VAT.  Warto wiedzieć też, że w przypadku braku identyfikatora NIP na paragonie firma może ponieść aktualnie bardzo wysokie sankcje finansowe. 

Kwestia paragonów fiskalnych – zmiany w wystawianiu paragonów fiskalnych

Trzeba wiedzieć, że obecnie sprzedawcy mają obowiązek wydać nabywcy paragon fiskalny. Nie ma tu żadnych wyjątków, a o wydawaniu paragonów fiskalnych nie decydują już nabywcy (chce pani/pan paragon?), ani sprzedawcy. Decydują o tym wyłącznie przepisy prawa. 

W przypadku każdej sprzedaży, która rejestrowana jest przy zastosowaniu kas rejestrujących – wydanie nabywcy paragonu fiskalnego jest po prostu koniecznością. Nie musi to być znany wszystkim świstek papieru. Jest możliwość przekazania go w postaci elektronicznej nabywcy. Najważniejsze jednak, by skutecznie go wydać. 

Nowe technologie, które służą usprawnieniu rejestrowania sprzedaży powodują, że powstała nawet usługa umożliwiająca pobranie paragonu fiskalnego online. Pewnie będzie to dążyło w kierunku stopniowej eliminacji paragonów papierowych. Na razie jednak jest to opcjonalne, a na szerszą dystrybucję paragonów elektronicznych będziemy musieli jeszcze poczekać. 

W przypadku klientów nieprowadzących działalności gospodarczej, obowiązek wystawienia i wydania paragonu fiskalnego również istnieje. Z tą różnicą, że po prostu taki nabywca nie musi go zabrać. 

Nabywcy i wystawienie faktury

O nowych przepisach zobowiązani są pamiętać nie tylko sprzedawcy, ale i nabywcy. Muszą oni w trakcie nabywania towarów poinformować o tym, że są podatnikami VAT i posiadają NIP. Jeśli tego nie zrobią, przedsiębiorca wystawi fakturę na osobę prywatną. To oznacza, że przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć należnego podatku VAT. Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych również się w ostatnich latach zmieniło. 

Co ciekawe, sprzedawca może też wystawić wspomniany dokument bez paragonu. Konieczne jest wtedy pominięcie rejestracji transakcji w kasie fiskalnej firmy. Warto wspomnieć, że nie każda kasa jest przystosowana do naniesienia na paragon numeru NIP. 

W takiej sytuacji sprzedawca nie może wystawić faktury do tego paragonu. Jednak jej wydanie jest możliwe dzięki wspomnianemu pominięciu wydarzenia w kasie.

Jeżeli więc nabywca chce, by wystawić fakturę vat dla niego, a kasa nie uwzględnia wprowadzenia NIP do paragonu fiskalnego, sprzedaż musi się odbyć poza kasą fiskalną, wyłącznie na bazie faktury. 

Potrzebę wystawienia faktury należy zgłosić do czasu wystawienia paragonu fiskalnego.

W jaki sposób przedsiębiorca może umieścić NIP na paragonie?

Do wystawiania paragonów od sprzedanych towarów i usług służą specjalne oprogramowania i witryny internetowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu cały proces staje się niezwykle szybki i intuicyjny oraz nie wymaga zatrudniania specjalisty w te dziedzinie. 

W odpowiedniej zakładce takiego systemu przedsiębiorca, podczas generowania paragonu, powinien wprowadzić w wybrane pola podstawowe dane nabywcy. Najważniejszy jest tu oczywiście NIP. 

Warto wiedzieć też, że wiele drukarek fiskalnych można połączyć z oprogramowaniem księgowym, dzięki czemu wystawianie faktury jest jeszcze prostsze, a wszystkie dane o kontrahentach zostają zapisane. 

Jeśli chodzi o kary, jakie mogą spotkać za brak NIP na paragonie, warto wiedzieć, że dotyczą one nie tylko sprzedawcy, ale również nabywcy towarów czy usług. W takiej sytuacji sprzedawcy ustala się dodatkowe zobowiązania podatkowe, które wynosi 100% kwoty podatku, który został przez niego na wystawionym bezprawnie dokumencie. 

Nabywca zaś zostanie obciążony sankcją wynoszącą 100% podatku VAT, który wynika z tej faktury, a który nieuczciwy przedsiębiorca chciał odliczyć.

admin