Zaznacz stronę

Ustawa o podatku od towarów i usług mówi, że przedsiębiorca musi wystawić na żądanie nabywcy fakturę w terminie 3 miesięcy. Liczą się one od końca miesiąca, w którym towar został dostarczony lub też przedsiębiorca otrzymał za niego całość czy część zapłaty. Od roku 2020 w życie weszły jednak przepisy, które nieco zmieniają całą procedurę. Podpowiadamy, na czym one polegają.

Nowe zasady wystawiania paragonów fiskalnych

Najważniejsze założenie nowych przepisów mówi, że przedsiębiorca może wystawić innej firmie fakturę tylko w przypadku, gdy na paragonie zostanie umieszczony jej NIP. Nowe zasady mają zapobiegać pobieraniu faktur za towary i usługi, które tak naprawdę zostały nabyte przez zupełnie inne przedsiębiorstwo. Było to możliwe wtedy, gdy klient pozostawił w danej firmie swój paragon. Przez to nieuczciwi przedsiębiorcy mogli wyłudzić należny podatek VAT.  Warto wiedzieć też, że w przypadku braku identyfikatora NIP na paragonie firma może ponieść aktualnie bardzo wysokie sankcje finansowe. O nowych przepisach zobowiązani są pamiętać nie tylko sprzedawcy, ale i nabywcy. Muszą oni w trakcie nabywania towarów poinformować o tym, że są podatnikami VAT i posiadają NIP. Jeśli tego nie zrobią, faktura może zostać wystawiona na osobę prywatną, a to oznacza, że przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć należnego podatku VAT. Co ciekawe, sprzedawca może też wystawić wspomniany dokument bez paragonu. Konieczne jest wtedy pominięcie rejestracji transakcji w kasie fiskalnej firmy. Warto wspomnieć, że nie każda kasa jest przystosowana do naniesienia na paragon numeru NIP. W takiej sytuacji sprzedawca nie może wystawić faktury do tego paragonu, jednak jej wydanie jest możliwe dzięki wspomnianemu pominięciu wydarzenia w kasie.

W jaki sposób przedsiębiorca może umieścić NIP na paragonie?

Do wystawiania paragonów od sprzedanych towarów i usług służą specjalne oprogramowania i witryny internetowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu cały proces staje się niezwykle szybki i intuicyjny oraz nie wymaga zatrudniania specjalisty w te dziedzinie. W odpowiedniej zakładce takiego systemu przedsiębiorca, podczas generowania paragonu, powinien wprowadzić w wybrane pola podstawowe dane nabywcy. Najważniejszy jest tu oczywiście NIP. Warto wiedzieć też, że wiele drukarek fiskalnych można połączyć z oprogramowaniem księgowym, dzięki czemu wystawianie faktury jest jeszcze prostsze, a wszystkie dane o kontrahentach zostają zapisane. Jeśli chodzi o kary, jakie mogą spotkać za brak NIP na paragonie, warto wiedzieć, że dotyczą one nie tylko sprzedawcy, ale również nabywcy towarów czy usług. W takiej sytuacji sprzedawcy ustala się dodatkowe zobowiązania podatkowe, które wynosi 100% kwoty podatku, który został przez niego na wystawionym bezprawnie dokumencie. Nabywca zaś zostanie obciążony sankcją wynoszącą 100% podatku VAT, który wynika z tej faktury, a który nieuczciwy przedsiębiorca chciał odliczyć.