Zaznacz stronę

Lokaty bankowe a urząd skarbowy. Jak się ma jedno do drugiego? Czy lokaty należy zgłaszać do urzędu skarbowego? Czy trzeba powiadamiać, że zamierza się odkładać pieniądze? A może urząd skarbowy wie o lokatach, bo bank przesyła takie powiadomienia? To pytania, które bardzo często pojawiają się w kierowanych do mnie wiadomościach. Ponieważ temat jest istotny, postanowiłam rozprawić się z nim jednoznacznie.

Lokaty bankowe

Na początek zamieszczam kilka słów przypomnienia o samych lokatach. Więcej znajdziesz w tekście: “Co to jest lokata bankowa i jakie są jej rodzaje“. Zainteresowanych odsyłam, mniej zainteresowanym serwuję skróconą wersję poniżej.

Lokata bankowa – zakładanie

Lokata bankowa to produkt, który zakładasz za pośrednictwem banku, z poziomu bankowości elektronicznej lub z poziomu aplikacji w telefonie. Wszystko zależy od tego, jakie możliwości oferuje dany bank i czym jesteś zainteresowany. Ci, którzy mają wiedzę, mogą skorzystać z opcji elektronicznych, bo wiedzą, czego oczekują. Pozostałych zachęcam do odwiedzenia placówki bankowej. Dlaczego? Pracownicy mają przygotowane tabele z porównaniami, które pozwolą samodzielnie oszacować korzyści płynące z każdej opcji. W przyszłości i ja przygotuję takie zestawienie, które pomoże w dokonaniu najlepszego wyboru.

lokaty bankowe a urząd skarbowy

Rodzaje lokat bankowych

Na rynku obecnie króluje bogactwo lokat bankowych. Można w nich dowolnie przebierać i wybierać. Najbardziej popularne są lokaty terminowe, a te, najprościej, podzielić można na lokaty krótko i długoterminowe. Poza nimi dostępne są lokaty:

  • rentierskie;
  • nocne – dla przedsiębiorców;
  • jednodniowe;
  • progresywne – im dłużej trzymasz pieniądze ulokowane, tym wyższy procent wypracowują (np. w pierwszym miesiącu 3%, w drugim 3,5%, w trzecim 4% itd.). Ich celem jest zachęcenie klientów do konsekwentnego trzymania pieniędzy na lokacie i zapobieganie przedwczesnemu ich zrywaniu;
  • z kapitalizacją i bez – bank dopisuje odsetki lub nie na koniec miesiąca. Jeżeli dopisuje, to w kolejnym miesiącu oprocentowanie liczy się od odrobinę wyższej kwoty. Jeżeli nie, to oprocentowanie cały czas liczy się od wkładu i dopisywane na koniec umowy;
  • walutowe.

Po zagłębieniu w temat można zauważyć, że wybór jest naprawdę duży, można dopasować produkt odpowiedni dla siebie. Tu tylko o tym wspominam, żeby temat główny móc klarownie opisać. Zyski z lokat Powoli przechodzimy do tematu: “lokaty bankowe a urząd skarbowy”. Celem każdej lokaty jest zysk. To nie jest zwykłe “zamrażanie” pieniędzy, bo nie o to w tym chodzi. Zamrażanie dla zamrażania jest bez sensu, równie dobrze można schować pieniądze pod poduszkę lub do skarpety.

Zyski z lokat

Na lokacie są one oprocentowane, więc teoretycznie powinniśmy wypłacić więcej niż wpłaciliśmy. Teoretycznie, bo efekt w praktyce zależny jest od wielu czynników. O tym w innym miejscu. Jeżeli jednak lokata rzeczywiście wypracuje dla jej właściciela zyski, to pojawia się na horyzoncie urząd skarbowy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszystkie zyski kapitałowe podlegają opodatkowaniu.

Podatek Belki

Potocznie podatek ten nazywa się podatkiem Belki, od jego pomysłodawcy. Zyski kapitałowe to, między innymi, odsetki wypracowane przez pieniądze, które “leżały” na lokacie. Trzeba więc zapłacić podatek Belki w wysokości 19%. Zazwyczaj zajmuje się tym bank. Przy likwidacji lokaty rozlicza należny podatek, odprowadza go w imieniu oszczędzającego klienta i wypłaca odsetki pomniejszone o ten podatek. Jeżeli więc zastanawiasz się nad tym, jak wygląda likwidacja lokaty a podatek – to już wiesz. Sprawę załatwia bank. Dla pewności, warto zapytać w placówce, czy wszystko zostanie rozliczone. Dla jasności – podatek nie jest liczony od kwoty, która została wpłacona (choć wielu po dziś dzień tak myśli!). Jest liczony wyłącznie od odsetek. Czy jego ustanowienie było słusznym krokiem, to jest inna kwestia, tu zajmujemy się faktami. Są zyski, jest podatek, jest urząd skarbowy.

podatek od lokat

Czy lokaty należy zgłaszać do urzędu skarbowego?

Przechodzimy więc do kluczowego tematu. Czy założenie lokaty należy zgłaszać do urzędu skarbowego? I tak, i nie. Jak zazwyczaj, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jeżeli lokata jest zakładana przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, a lokowane są pieniądze wyłącznie prywatne (nie należące do firmy czy spółki), wówczas takiej lokaty nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Fiskus i tak się o niej dowie.

Lokaty bankowe a urząd skarbowy

Zasadniczo urząd skarbowy wie o lokatach, które zostały zlikwidowane. Źródłem jego wiedzy, jest podatek uiszczony przez oszczędzającego za pośrednictwem banku, który lokatę prowadził. Nie trzeba jej zgłaszać, nie trzeba też w żaden dodatkowy sposób informować banku o jej założeniu, czy likwidacji. Sprawa odbywa się automatycznie. Nie trzeba nawet tych zysków rozliczać w zeznaniu rocznym. Jeżeli jednak lokata zakładana jest przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą i lokuje na niej pieniądze firmowe w celu wygenerowania nieco większych zysków lub zabezpieczenia nadwyżek finansowych, wówczas trzeba ten fakt zgłosić na specjalnym druku (NIP-7 działalność gospodarcza, NIP-8 podmioty wpisane do KRS, NIP-2 pozostałe podmioty, które nie są wpisane do KRS) do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Konto dla lokaty bankowej a urząd skarbowy

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Karnym Skarbowym, każde niezgłoszenie konta utworzonego do zarządzania firmowymi pieniędzmi wiąże się z karą grzywny od 200zł do 40000 zł. Jeżeli zakładana przez przedsiębiorcę lokata wiąże się z uruchomieniem rachunku bankowego do jej obsługi, nawet lokata jednodniowa czy nocna, wówczas przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie tego faktu. W zgłoszeniu musi podać informację, że utworzył nowy rachunek do zarządzania środkami firmy. Jeżeli jednak lokata nie wymaga utworzenia rachunku, jej zgłaszanie również nie jest konieczne. Przepisy dotyczą bowiem obowiązku zgłaszania każdego nowego rachunku lub likwidacji i zakładania nowego. Nie dotyczą lokat jako takich. Obowiązek zgłaszania lokat do urzędu skarbowego wynika więc wyłącznie z tego, że do obsługi wymagają one dedykowanego rachunku. W temacie zależności “lokaty bankowe a urząd skarbowy” to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania na ten temat lub pokrewne zagadnienia, zamieśćcie je w komentarzach – na wszystkie odpowiem.