Zaznacz stronę

Lokaty bankowe to jedna z dostępnych na rynku form oszczędzania. Oszczędności są w dzisiejszych czasach konieczne, jeżeli chce się zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczną i pewną przyszłość. I choć często gromadzenie oszczędności nie jest wcale łatwe, to warto dołożyć wszelkich starań, by je generować. Takie działanie w dłuższej perspektywie przyniesie wymierne efekty.

Lokaty bankowe – co to takiego

Lokaty bankowe to forma oszczędzania dla ostrożnych. Zysk jest gwarantowany – na ile bank może gwarantować – choć nie jest on wysoki. Niskie oprocentowanie powoduje, że bank może zapewnić zwrot z takiej oszczędności. Wynika to z polityki finansowej danej placówki. Jej pracownicy tak to obliczyli, by zapewnić klientom bezpieczeństwo i pewność. Oczywiście w razie poważnego załamania na rynku, pewność lokat może się istotnie zachwiać. Podobnie jest w sytuacji, gdy bank jest na skraju upadku. Wystarczy, że taka informacja przedostanie się do wiadomości klientów, a natychmiast zaczynają oni wycofywać swoje lokaty i zamykać konta, a to może potęgować problemy firmy, co również może wpłynąć na sytuację z lokatami.

lokaty bankowe

Rodzaje lokat bankowych

Dostępne na rynku lokaty bankowe dostępne są w różnorodnych rodzajach i odmianach. Dzięki temu, każdy klient może dopasować rozwiązanie, które jest najlepsze dla niego. I tak, pierwszy rodzaj lokat został wyróżniony z uwagi na czas ich trwania. Są to:

  • lokaty krótko terminowe (jednodniowe; trzymiesięczne; półroczne)
  • lokaty długoterminowe (roczne, kilkuletnie)

Jeżeli oszczędzający może sobie pozwolić na zamrożenie swoich środków na dłużej, to lokata długoterminowa jest korzystniejsza, bo w efekcie generuje znacznie większe zyski. Drugi rodzaj został wyróżniony ze względu na rodzaj oprocentowania. Mamy tutaj lokaty:

  • stałe;
  • progresywne;

Lokaty stałe, to lokaty o stałym oprocentowaniu. Zainwestowane pieniądze w każdym miesiącu generują taki sam zysk, co daje w pewnym stopniu możliwość przewidzenia poziomu oszczędności, jakie mogą wygenerować. Lokaty progresywne to takie, w których z miesiąca na miesiąc oprocentowanie rośnie. Oprocentowanie określa się zawsze w skali roku. W przypadku lokat stałych, gdy oprocentowanie wynosi przykładowo 3,5%, oznacza to, że jest to 3,5% w skali roku. Tę wartość dzieli się przez dwanaście miesięcy i taki zysk lokata wypracowuje miesięcznie.

oszczędzanie pieniędzy

Lokata progresywna zawsze ma harmonogram. W pierwszym miesiącu zysk może wynosić 3,5% w skali roku (czyli de facto jedną dwunastą tej wartości), w drugim miesiącu może to być 3,7%, w trzecim 4% itd. Niektóre banki, dla zachęcenia klientów obiecywały maksymalną wartość oprocentowania w tym systemie na poziomie 10%. Przy utrzymaniu lokaty przez cały czas jej trwania jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystne. Trzecie kryterium, które pozwala na rozróżnienie lokat to kapitalizacja odsetek. Wypracowany zysk to odsetki. I tu wyróżnimy lokaty:

  • z kapitalizacją odsetek
  • bez kapitalizacji odsetek

Lokata bankowa z kapitalizacją odsetek to taka, w której co miesiąc dopisuje się wypracowane odsetki. Więc w każdym kolejny miesiącu pracuje nieco większe saldo. Oczywiście kwoty te nie są jakieś zaskakujące, ale jak to się mówi „ziarnko do ziarnka…”. Jeżeli lokata bankowa nie przewiduje kapitalizacji odsetek, wówczas są one co miesiąc naliczane od tego samego kapitału, czyli wpłaconej kwoty. Dopiero na koniec trwania lokaty podlicza się wypracowane odsetki i jako całość dopisywane do wpłaconej kwoty, dzięki czemu tworzą saldo do wypłaty.

  Lokaty bankowe – zasady

Zakładanie lokat bankowych wiąże się z koniecznością zaakceptowania warunków, które bank oferuje. To, jakie zasady obowiązują przy danej lokacie zależy w dużej mierze od tego, jaką decyzję podejmie sam bank. Warto jednak wiedzieć, czego się można spodziewać. Najczęściej stosowaną praktyką jest to, że zerwanie lokaty przed terminem jej zapadalności wiąże się z utratą wypracowanych odsetek. Ma to zmotywować klientów do tego, by nie zrywali zawartej umowy i nie wypłacali swoich pieniędzy. Niekiedy, choć jest to znacznie rzadsze, można się spotkać również z taką sytuacją, że wypłata pieniędzy przed terminem wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. To oznacza, że nie tylko nie otrzymasz odsetek, ale również wypłacisz mniej niż wpłaciłeś. To już bardziej motywuje do utrzymania zawartej umowy

lokaty w banku

Z istotnych zasad warto również wiedzieć, że wszystkie zyski z oszczędności są opodatkowane. Więc bank, przy wypłacie, odliczy należny podatek, który ureguluje w imieniu klienta. Natomiast na konto wpłaci wyłącznie kapitał i odsetki pomniejszone o odprowadzony podatek. To już nie jest kwestia indywidualna banku. Jest to odgórna regulacja przepisami prawa. Przed zawarciem umowy lokaty warto również dowiedzieć się, czy jest ona z kapitalizacją odsetek czy bez, jaka jest forma opodatkowania i jak długo pieniądze muszą leżeć na koncie lokaty, by wypracować zysk i czy trzeba ponieść koszty przedterminowej wypłaty środków.   Jeżeli macie jakieś pytania związane z lokatami bankowymi, chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, chcecie zyskać bardziej szczegółowe informacje, to zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Chętnie na wszystkie odpowiem.