Zaznacz stronę

Konto oszczędnościowe to rachunek, który funkcjonuje jako subkonto przy głównym rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym. Jest to bardzo interesujące rozwiązanie, ponieważ łączy w sobie zarówno cechy konta ROR i lokaty. Łącząc w sobie te dwa produkty, konto oszczędnościowe, przejęło z tych dwóch produktów zarówno wady, jak i zalety. Klienci banków coraz chętniej korzystają z konta oszczędnościowego. Świadomość wagi oszczędności i konieczności gromadzenia środków na tak zwaną “czarną godzinę” jest coraz większa, a co za tym idzie, coraz więcej pieniędzy jest odkładanych. W efekcie konta oszczędnościowe cieszą się nie tylko zainteresowaniem. One zaczynają żyć. Przed ulokowaniem tam jednak swoich środków, warto się zapoznać z ewentualnymi wadami i zaletami takiego rozwiązania, by rozważyć, czy to najlepsza droga do oszczędzania.

Konto oszczędnościowe – zalety

Zalety konta oszczędnościowego wypływają w dużej mierze z jego konotacji do rachunku podstawowego. Jest to więc produkt elastyczny, wygodny i w dużej mierze bezpieczny. Z bardziej konkretnych zalet można by wymienić:

  • zysk z oszczędności;
  • dostęp do gotówki;
  • wypłata środków bez utraty wypracowanego zysku;
  • możliwość stałej kontroli stanu konta.

Konto oszczędnościowe jest oprocentowane. Wartość tego oprocentowania nie jest duża, ale ważne jest to, że nie jest to zwykłe gromadzenie środków na koncie, ale nieznaczne ich pomnażanie. Takie oprocentowanie działa motywująco na oszczędzającego. Stały dostęp do gotówki powoduje, że w razie konieczności, w każdej chwili można sięgnąć po odłożone pieniądze. Wiadomo bowiem, że życie jest nieprzewidywalne i czasem pojawiają się nagłe wydatki. Można je sfinansować z pieniędzy z konta oszczędnościowego.

Wypłata środków nie wiąże się z utratą wypracowanego zysku. To duża różnica w porównaniu do lokat. W przypadku likwidowania lokaty przed terminem zapadalności, możliwe jest wypłacenie wyłącznie wpłaconych środków, bez wypracowanych zysków. W przypadku konta oszczędnościowego, oprocentowane jest saldo tego konta, więc wypłata nie pociąga za sobą strat w zyskach. Nowoczesne technologie, które ułatwiają dostęp do swojego konta z poziomu komputera czy telefonu, pozwalają również na podglądanie konta oszczędnościowego. Można więc na bieżąco sprawdzać stan środków, weryfikować ich oprocentowanie i generowane zyski.

Konto oszczędnościowe – wady rozwiązania

Takie rozwiązanie ma jednak też swoje wady – jak każdy produkt na rynku. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują następujące elementy:

  • ograniczona liczba darmowych przelewów;
  • niskie oprocentowanie;
  • zmienność oprocentowania;
  • dostępność środków na koncie.

Liczba darmowych przelewów, to zwykle jeden w ciągu miesiąca. Jeżeli więc potrzebne są pieniądz z konta oszczędnościowego, to warto to dokładnie przemyśleć i przeliczyć. Kolejny przelew wykonany z oszczędności na konto główne będzie już obciążony kosztami. Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym jest bardzo niskie, niższe niż na lokacie. Okazjonalnie rośnie, gdy bank przygotowuje jakąś promocję lub chce zachęcić klientów do korzystania z tego rozwiązania. Wyższe oprocentowanie jest jednak oferowane wyłącznie okresowo, zazwyczaj na 3 miesiące, do określonej kwoty. Oprocentowanie, poza tym że jest niskie, jest też zmienne. Jeżeli sytuacja na rynku finansowym zaczyna się komplikować i bank musi wdrożyć programy oszczędnościowe dla siebie, to zmniejsza wówczas oprocentowanie takich oszczędności.

Dostępność środków na koncie, choć wcześniej była wymieniona jako zaleta, może też być wadą. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku tych klientów, którzy nie mają w sobie zbyt dużej dyscypliny do oszczędzania. Odłożone środki szybko wykorzystają. Gdyby były zamrożone, być może tak szybko by po nie nie sięgnęli. Podsumowując, konto oszczędnościowe jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które lubią wolność i swobodę oszczędzania. Chcą wpłacać środki zgodnie z własnym planem i projektem lub czerpią zyski z kilku źródeł i chcą mieć swobodę częstego wpłacania pieniędzy na oszczędności. Jednocześnie, cenią sobie elastyczność i dostęp do odłożonych pieniędzy, ale mają w sobie dość samozaparcia i dyscypliny, by systematycznie odkładać, a korzystają ze zgromadzonych środków tylko w wyjątkowych sytuacjach.