Zaznacz stronę
wysokie kwoty przelewów pod okiem urzędników

Kontrola przelewów bankowych przez urząd skarbowy nie zdarza się często, ale jednak się zdarza. Jej celem jest przede wszystkim egzekwowanie przepisów skarbowych. To również kontrola nielegalnego obrotu pieniędzmi, w tym pochodzącymi z przestępstwa. Kiedy urząd skarbowy może sprawdzić przelewy? Kiedy to robi? Skąd wie o podejrzanych transakcjach? Jak długo transakcje są dostępne do weryfikacji? Jaki przelew środków może zostać poddany kontroli urzędu skarbowego? Czy prywatne konta są kontrolowane?

Czy bank informuje urząd skarbowy o założeniu konta?

Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że prywatne konta bankowe, jak również prywatne transakcje (przelewy wykonywane do kogoś, jak i odbierane) zazwyczaj nie podlegają stałej kontroli skarbowej. To samo dotyczy zakładania kont bankowych czy lokat oszczędnościowych. Bank nie informuje urzędu skarbowego o założeniu konta, ale na temat niektórych wpłat lub wypłat z rachunku, już tak. Przelewy dokonywane w podejrzany sposób czy sytuacja w której tytuł przelewu budzi wątpliwości to sytuacje, w których banki mogą zareagować.

kontrola przelewów bankowych przez urząd skarbowy

Wpłaty na konto a urząd skarbowy

Zasadniczo urząd skarbowy nie ma dostępu do prywatnych kont bankowych obywateli. Czym innym jest konto firmowe, które urząd sprawdza w ramach kontroli przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca zgłosi konto prywatne, jako to oficjalne do realizacji przelewów przedsiębiorstwa, to urząd też może poddać je weryfikacji. Prywatne konto nie podlega tego rodzaju analizom. Trzeba jednak wiedzieć, że urząd skarbowy sprawdza przelewy i może sprawdzić konto osobiste. Dzieje się to w określonych przypadkach. Są sytuacje, w których bank musi zawiadomić (nie tylko) urząd skarbowy, o tym, że zaobserwował podejrzane transakcje. Chodzi przede wszystkim o takie zdarzenia i przelewy jak:

 • przelewy na duże kwoty;
 • wykonywane w małych odstępach czasu przelewy na mniejsze kwoty, ale dające w sumie wysoką wartość;
 • których nadawcę trudno zidentyfikować;
 • z podejrzanych źródeł;
 • z podejrzanymi tytułami wpłat;
 • przelewy od różnych nadawców, ale na podobne kwoty, które mogą sugerować celową dywersyfikację wpłat na jedno konto.

Widać zatem wyraźnie, że zwykłe transakcje nie są przedmiotem zainteresowania instytucji publicznych, a jedynie takie, które budzą uzasadnione podejrzenia. No to doprecyzuję, kiedy może mieć miejsce kontrola urzędu skarbowego.

Wskazane powyżej transakcje, które banki zgłaszają do Urzędu Skarbowego lub Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (giif), to transakcje, które wynikają z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że transakcje mają lub mogą mieć związek z przestępstwem wówczas dochodzi do kontroli US. W niektórych sytuacjach banki lub US mogą powiadomić prokuraturę, która podejmie kroki dalszej kontroli. 

Od jakiej kwoty banki informują urząd skarbowy o przelewie?

Wspomniana wcześniej duża kwota to określenie bardzo nieprecyzyjne, dlatego też należy je wyjaśnić. Zgodnie z przepisami, banki powinny informować o przelewach, które przekraczają wartość 15 000 euro. Zależnie od aktualnego kursu tej waluty, jest to 60 000 – 65 000 zł. To duże kwoty, którymi nie obraca się codziennie. Jeżeli jednak w przeciągu kilku dni jeden nadawca wykona do tego samego odbiorcy 10 przelewów na kwotę 6 000 zł, to te operacje również bank powinien zgłosić. Zachodzi prawdopodobieństwo, że takie rozbicie ma na celu odwrócenie uwagi od kwoty całkowitej. Jak wspomniałam wcześniej, zgłoszenie nie musi pójść jedynie do Urzędu Skarbowego, ale również do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Wprowadzone w bankach systemy bezpieczeństwa wyłapują zarówno duże kwoty, jak i powtarzalne operacje. Dlatego taką dywersyfikację również można wykryć. Niektóre banki stosują własne limity poniżej przepisowych 15 000 euro. Zgłaszają wówczas kwoty o wartości nawet 10 000 euro czy 5000 euro. Takie procedury wprowadzane są najczęściej, gdy zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub gdy przelew wydaje się podejrzany (trudno zidentyfikować nadawcę lub tytuł przelewu jest podejrzany). Inspektor podatkowy może wówczas bliżej przyjrzeć się działaniom na koncie danej osoby.

Warto również pamiętać, że problemów może narobić również zwykły żart ze strony nadawcy przelewu. Jeżeli jedna osoba wysyła do drugiej przelew zatytułowany w podejrzany sposób, to również musi się liczyć z kontrolą skarbową. Ważne też by pamiętać, że banki zgłaszają podejrzane transakcje do GIIF – Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej. Pracujący tam urzędnicy weryfikują uzyskane z banku informacje i decydują o tym, czy przekazać sprawę do wyjaśnienia do urzędu skarbowego, czy zaniechać kontroli. W sytuacji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo, że przelew ma jakiś związek z przestępstwemGIIF informuje również prokuraturę, która może wszcząć w tej sprawie postępowanie.

kontrola skarbowa

Ile pieniędzy można wpłacać do banku bez kontroli?

Wiele zależy od indywidualnej sytuacji podatnika, czy też właściciela konta. Wiele też zależy od tego, kto jest nadawcą przelewu. Zasadniczo, każda kwota wpłacona na dane konto powinna mieć swoje uzasadnienie i udokumentowanie. W niektórych przypadkach, właściciel powinien dysponować dowodem, że zapłacił podatek od przelewu bankowego. Oczywiście, nie jest to stricte podatek od przelewu bankowego, ale od zawartej transakcji, która zakończyła się przelewem. Kontrola przelewów bankowych przez urząd skarbowy ma za zadanie wyjaśnić źródło przelewu, sprawdzić, czy nie jest to związane z nielegalnymi transakcjami oraz zweryfikować, czy nie doszło do przestępstwa skarbowego w postaci nieopłacenia należnego podatku.

Udostępnienie informacji na temat wymienionych wcześniej transakcji jest obowiązkiem banku i nie bardzo może on w tej sprawie podejmować samodzielne decyzje. Instytucje finansowe mogą jedynie zdecydować o tym, że zgłoszą coś wcześniej (transakcje na mniejsze kwoty), ale gdy operacja spełnia określone warunki, to nie mogą samodzielnie zdecydować o jej niezgłaszaniu.

Podatek od przelewu bankowego

Jak wspomniałam, nie chodzi o płacenie podatku od przelewów, ale od konkretnych czynności cywilno – prawnych lub przeprowadzonych transakcji. Jeżeli dojdzie do jednej z opisanych poniżej sytuacji, odpowiednia strona transakcji powinna ją zgłosić do urzędu skarbowego i zapłacić należny podatek. To gwarantuje legalność transakcji, a tym samym zapewnia spokojny sen podatnika. Wysokość podatku zależna jest od typu transakcji, wpływa na nią również sama wartość transakcji, do której doszło.

Pożyczka od znajomych

Pożyczka od znajomych jest wolna od opodatkowania do kwoty 500zł. Jeżeli chociażby jeden z przelewów będzie nosił tytuł “zwrot pożyczki” i opiewał na kwotę przekraczającą 500 zł, to należy to zgłosić do urzędu skarbowego. Pożyczkobiorca płaci wówczas podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości pożyczki. Jeżeli znajomy udzielił pożyczki oprocentowanej, wówczas ten pożyczkodawca jest zobowiązany zapłacić podatek od dochodów. Nie wolno udzielać pożyczek pieniężnych bez ich zalegalizowania.

czy bank zgłasza konto

Darowizny i spadki

Znacznie korzystniej wypadają w tej sytuacji darowizny od najbliższych. Prawo podatkowe dzieli krewnych na 3 grupy. Są to krewni z linii:

 • pierwszej (I grupa podatkowa): rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie, małżonkowie, pasierb, zięć, synowa, teściowie, rodzeństwo, ojczym macocha;
 • drugiej (II grupa podatkowa): rodzeństwo rodziców, dzieci rodzeństwa, dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków;
 • trzeciej (III grupa podatkowa): pozostałe osoby.

Zgodnie z polskim prawem podatkowym osoby spokrewnione mogą przekazywać sobie wzajemnie darowizny. Pewna kwota tej darowizny zwolniona jest z podatku. I tak osoby z linii:

 • pierwszej (I grupy podatkowej) mogą przekazywać bez podatku kwotę do 9673 zł w przeciągu 5 lat;
 • drugiej (II grupy podatkowej) nie płacą podatku za kwotę do 7276 zł;
 • trzeciej (III grupy podatkowej) są zwolnione z podatku przy przekazywaniu kwoty do 4902 zł.

Oczywiście, okres 5 lat dotyczy również darowizny od krewnych z drugiej i trzeciej linii. W niektórych przypadkach te zasady się zmieniają. Jeżeli od ostatniej darowizny upłynęło przeszło pięć lat, to wartość kolejnej darowizny zwolnionej od podatku nie może przekroczyć 19 274zł i musi być ona przeznaczona na cele mieszkaniowe. Otrzymanie spadku również należy zgłosić do urzędu skarbowego wraz ze wskazaniem pokrewieństwa ze spadkodawcą.

darowizny i spadki

Kontrola konta bankowego przez urząd skarbowy – konsekwencje nieprawidłowości

Jeżeli kontrola przelewów bankowych przez urząd skarbowy wykaże nieprawidłowości, właściciel konta zostanie wezwany do właściwego urzędu w celu złożenia wyjaśnień. Konsekwencje przekazywania pieniędzy niezgodnie z przepisami polskiego prawa mogą być różne. Urząd skarbowy może naliczyć karę grzywny i zażądać zwrotu należnego podatku z odsetkami za opóźnienie. Jeżeli kontrola wykaże, że konto posłużyło do popełnienia przestępstwa (np. prania brudnych pieniędzy), sprawa zostanie dodatkowo zgłoszona do prokuratury. Jeżeli było to wyłącznie naruszenie prawa podatkowego, to urząd skarbowy może naliczyć podatek w wysokości 75% kwoty, która nie została rozliczona. Przepisy regulują przekazywanie pieniędzy za pomocą przelewów i trzeba się tych przepisów trzymać.

Sam zaś obowiązek informowania o podejrzanych transakcjach czy zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Podsumowanie 

 1. Wpłacanie pieniędzy na własne konto bankowe jest raczej bezpieczne, ale mimo tego warto uważać w sytuacji, gdy wpłacane są bardzo duże kwoty.
 2. Banki zobowiązane są do zgłaszania kwot o określonych wartościach, ale samodzielnie mogą narzucić sobie niższe limity.
 3. W przypadku przekazywania informacji do urzędu skarbowego trzeba się liczyć z tym, że bank nie pominie też danych nadawcy przelewu.
 4. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – utwórz do jej prowadzenia osobne konto bankowe.
 5. Warto być na bierząco z obowiązującymi przepisami, by samemu nie wpakować się w kłopoty.
 6. Bank z reguły chroni jego klientów, ale też nie może się narażać na podejrzenie udziału w przestępstwie.
 7. Do urzędów skarbowych trafiają tylko naprawdę podejrzane transakcje.
 8. W przypadku darowizny zdecydowanie lepiej ją zgłosić i spać spokojnie niż obawiać się, że za chwilę można się znaleźć na celowniku urzędu skarbowego.
 9. Pamiętaj by regularnie płacić podatek dochodowy oraz wszelkie inne zobowiązania wynikające z ordynacji podatkowej i umów depozytowych. W ten sposób unikniesz kontroli urzędu skarbowego.
 10. Twój rachunek osobisty co do zasady nie jest kontrolowany, chyba że zajdą opisane w ustawie okoliczności.

Ciąg dalszy

 1. Instytucje bankowe muszą dbać o swoją wiarygodność, dlatego zgłaszają podejrzane transakcje.
 2. Wypłaty środków pieniężnych z własnego rachunku nie są poddawane aż tak restrykcyjnej kontroli, jak wpływy na rachunek bankowy.
 3. Urząd skarbowy kontroluje transakcje na rachunkach bankowych podatników tylko w uzasadnionych sytuacjach.
 4. Dane dotyczące prania brudnych pieniędzy czy o finansowaniu terroryzmu można znaleźć w ustawie i dokumentach powstających w ministerstwie finansów.
 5. Przestrzegaj przepisów ordynacji podatkowej.
 6. Organ podatkowy może założyć blokadę konta bankowego, jeżeli zauważy na nim nieprawidłowości. 
 7. Może wówczas rozpocząć postępowanie podatkowe, a rachunek bankowy podatnika zostanie odblokowany dopiero po jego zakończeniu. 
 8. W przypadku posiadania kilku rachunków bankowych, wszystkie mogą zostać poddane kontroli us.
 9. Informacja o podejrzeniu trafia do naczelnika urzędu skarbowego, który podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania podatkowego.
 10. Ze strony urzędu skarbowego może również dojść do kontroli rachunków papierów wartościowych, jeżeli jest ku temu uzasadnienie.
 11. Wpłata gotówki powinna być prawidłowo opisana, by uniknąć nieporozumień, ale z drugiej strony urzędy skarbowe nie kontrolują też wszystkich nieprawidłowo opisanych przelewów.
admin