Zaznacz stronę

Otrzymanie wsparcia finansowego ze strony banków wiąże się z koniecznością zawarcia w umowie zapisów o odpowiednim zabezpieczeniu spłaty zadłużenia. W przypadku kredytu hipotecznego takim zabezpieczeniem staje się kredytowana nieruchomość, która przejdzie na własność banku w chwili niewypłacalności dłużnika. Jednak mechanizm zabezpieczenia spłaty pożyczki nieruchomością jest możliwy w wielu innych sytuacjach. Jak działają pożyczki, które zakładają oddanie nieruchomości w zastaw jako zabezpieczenia interesów wierzyciela?

Zasada działania pożyczki pod zastaw nieruchomości

W przeciwieństwie do kredytu bankowego, pożyczki pod zastaw nieruchomości nie wymagają podania precyzyjnego celu finansowania. Stają się zatem świetnym narzędziem do realizacji dowolnych celów indywidualnych i firmowych. Ten produkt finansowy pozwala na znaczne zwiększenie zdolności kredytowej i ostatecznej wysokości przyznawanych środków. Prywatne biura pożyczkowe takie jak Smartvest nie wymagają przejścia skomplikowanych procedur weryfikacyjnych, mających na celu ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia. W przypadku pożyczki pod zastaw nieruchomości firmy Smartvest jedynym warunkiem otrzymania wsparcia finansowego pozostaje posiadanie nieruchomości na własność. Wartość budynku lub działki budowlanej determinuje maksymalną wysokość pożyczki. Warto tutaj pamiętać, że pożyczki pod zastaw nieruchomości ograniczają całkowitą kwotę finansowania do określonego procenta wartości nieruchomości oddanej pod zabezpieczenie. Ma to związek z licznymi kosztami, jakie musi ponieść pożyczkodawca w przypadku niewypłacalności dłużnika. Zatem w interesie obydwu stron leży regularna spłata rat, która pozwala na bezstresowe przejście całego procesu kredytowania.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości wymagają wizyty u notariusza, który w formie aktu notarialnego dokona wpisu wierzyciela do IV działu księgi wieczystej. Często w umowie o pożyczce zawarta jest klauzula o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, co znacznie upraszcza dochodzenie swoich praw przez wierzyciela.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości firmy Smartvest

Smartvest to profesjonalne biuro pożyczkowe, udzielające wsparcia firmom i osobom prywatnym na terenie całej Polski. Firma wyróżnia się na tle konkurencji atrakcyjnymi warunkami udzielanych pożyczek, a także elastycznością w doborze warunków spłaty do możliwości pożyczkobiorców. Pożyczki pod zastaw nieruchomości firmy Smartvest stanowią optymalne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które poszukują alternatywnych metod finansowania działalności wobec kredytu bankowego. Usługi Smartvest pozostają otwarte zarówno dla nowo powstałych firm, jak i dla podmiotów życia gospodarczego w fazie kryzysu, borykających się z utratą płynności finansowej. Pożyczki pod zastaw nieruchomości pełnią funkcję koła ratunkowego, pozwalającego na wyjście z kryzysu i kontynuowanie działalności. Przemyślana decyzja o zaciągnięciu tego typu pożyczki otwiera nowe możliwości i daje szansę powrotu do normalnego funkcjonowania. Szczegóły oferty znajdują się na stronie www.smartvest.pl, będącej kopalnią wiedzy o skutecznych pożyczkach pod zastaw nieruchomości.

admin