Zaznacz stronę

Co grozi kierowcy za brak ważnego OC? To pytanie bardzo często pojawia się nie tylko w wynikach wyszukiwania, ale również w rozmowach z moimi znajomymi. Dla każdego jest jasne, że OC jest obowiązkowe, ale mało kto wie, że za jego brak można zapłacić surowe kary. Co zatem grozi za brak polisy OC samochodu? Już wyjaśniam.

Ubezpieczenie OC pojazdu

Każdy właściciel pojazdu musi spełnić obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC. Dotyczy to zarówno tych, którzy ze swoich pojazdów korzystają codziennie, jak i tych, których samochody stoją głównie w garażu. Obowiązek ten narzucił ustawodawca w dokumencie, który dotyczy obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Skoro więc, jest obowiązek, ustawodawca określił również sankcje za jego niespełnienie.

Co grozi kierowcy za brak ważnego OC

Jakie są obowiązki kierowcy w zakresie ubezpieczenia OC?

Podstawowym obowiązkiem jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie AC, NNW czy dodatkowe opcje są już dobrowolne. Kierowcy nie muszą tego mieć. Ewentualne sankcje dotyczą tylko tej części ubezpieczenia, którą reguluje ustawa. Od pierwszego października ubiegłego roku nie ma już obowiązku posiadania przy sobie potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia. Do tego czasu, każdy kierowca musiał wozić ze sobą “odcinek” potwierdzający umowę. Teraz nie jest to konieczne, a w razie kontroli policyjnej, służby mają dostęp do UFG i tam mogą zweryfikować kontrolowanego kierowcę. Jeżeli okaże się, że kierowca nie ma polisy – dostanie mandat. Jednak to, że nie zdarzyła Ci się kontrola policyjna, nie oznacza, że nie dostaniesz mandatu, jeżeli nie masz ubezpieczenia. Jak to możliwe?

Brak ważnego OC – UFG weryfikuje kierowców

Zmiany w zakresie wożenia, a w zasadzie niewożenia ze sobą odcinka polisy spowodowały, że nieco inaczej trzeba zacząć kontrolować kierowców. Zajmuje się tym UFG. UFG to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zawiera informacje o zawartych polisach, tych, które są obecnie ważne, tych, które się zakończyły i nie zostały przedłużone oraz o wszelkich zdarzeniach ubezpieczeniowych, do których doszło z udziałem danego pojazdu.

kary za brak OC

Przeciętny użytkownik drogi może skorzystać z UFG, by sprawdzić ubezpieczyciela innego użytkownika. Wystarczy wejść na stronę: https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff1/Pagee0e22f3_14efe6adc05__7ff1/Page4d024e07_14f0a824115__7ff6?_afrLoop=54235969238664090&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=euyu40tni_46 podać numer rejestracyjny pojazdu, kraj jego zarejestrowania (można też podać vin, ale mało kto, poza właścicielem ma do niego dostęp) i datę. System sprawdzi, czy w danym momencie interesujący pojazd miał ubezpieczenie. Jeżeli tak, to poda nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, które objęło swoją odpowiedzialnością samochód.

W ten sposób można zawnioskować również o odszkodowanie z OC, jeżeli sprawca wypadku nie chce dobrowolnie podać swojej polisy. Sam UFG ma znacznie szerszy dostęp do danych. Może więc płynnie i na bieżąco weryfikować, kto ubezpieczenie ma, a kto nie wykupił polisy. Jeżeli znajdzie kierowcę, który nie wykupił ubezpieczenia OC, wówczas sprawę zgłasza na policję, a ta wystawia i wysyła mandat do kierowcy.

Sam UFG również może przesłać wezwanie do zapłaty kary. Warto wiedzieć, że w 2018 roku 75% przypadków, w których kierowcy nie mieli ważnego OC zostało wykrytych właśnie przez UFG. Pozostałe 25% udało się ujawnić poprzez policyjne kontrole. Nie ma więc możliwości, by uniknąć kary za brak ważnego OC, unikając wyłącznie kontroli policyjnych. Brak ubezpieczenia OC nieużywanego auta też wiąże się z konsekwencjami. To, że nie jest używane, zmniejsza tylko ryzyko kontroli. Nie oznacza jednak, że nie podlega weryfikacji. Co grozi kierowcy za brak ważnego OC w takim razie w 2019 roku?

Kary za brak OC w 2019 roku

Kary za brak OC w 2019, tak samo, jak w latach poprzednich, zależą od tego, jaki rodzaj pojazdu nie ma ubezpieczenia oraz jak długo go nie ma. Stawki dzielą się na trzy okresy bez ubezpieczenia:

 • do 3 dni;
 • od 4 do 14 dni;
 • powyżej 14 dni.

Oraz na rodzaje pojazdów. Są to:

 • samochody osobowe;
 • samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki i inne;
 • pozostałe pojazdy.

Tak przedstawiają się zaś same kary za brak OC w 2019 roku:

 • do 3 dni pojazd osobowy: 900 zł;
 • 4-14 dni pojazd osobowy: 2250zł;
 • powyżej 14 dni pojazd osobowy: 4500 zł;
 • do 3 dni  pojazd ciężarowy: 1350zł;
 • 4-14 dni pojazd ciężarowy: 3380zł;
 • powyżej 14 dni pojazd ciężarowy: 6750zł;
 • do 3 dni inne pojazdy: 150zł;
 • 4-14 dni inne pojazdy: 380zł;
 • powyżej 14 dni inne pojazdy 750zł.

Widać zatem wyraźnie, że kara za brak OC jest znacznie wyższa, niż samo ubezpieczenie. Kara za brak OC 1 dzień wynosi 900zł. Wiele samochodów można w tej kwocie ubezpieczyć na cały rok. Jeżeli więc wydaje się kierowcom, a niektórzy się tym sugerują, że mogą nie płacić OC, najwyżej zapłacą karę, że w ten sposób oszczędzą, to są w błędzie. Po wezwaniu do zapłaty karty UFG monitoruje takiego kierowcę i sprawdza, nie tylko czy opłacił karę, ale czy uzupełnił brakującą polisę. Jeżeli nadal nie wykupił ubezpieczenia, to może otrzymać kolejne upomnienie.

przedawnienie kary za brak OC

Przyszła do mnie kara za brak OC. Przedawnienie jest możliwe?

Tak, jeżeli UFG lub policja nie podejmą kroków windykacyjnych, a ich aktywność zakończy się na wystawieniu mandatu czy wezwania do zapłacenia kary, to może ona ulec przedawnieniu. Dzieje się to 3 lata po wystawieniu wezwania, ale nie później niż 3 lata po ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nie dopełniono obowiązku ubezpieczenia pojazdu. Inaczej: OC skończyło Ci się 29.09. 2019 roku. Kara przyszła do Ciebie 3.01.2020 roku. Do przedawnienia dochodzi z dniem 31.12.2022 roku. Wtedy bowiem upływają wspomniane trzy lata od ostatniego dnia w roku kalendarzowym, w którym wystąpił obowiązek ubezpieczenia, a który nie został dopełniony. Jeżeli kara byłaby przysłana 5.10.2019, to wówczas, przedawnienie następowałoby 5.10.2022r.

Kara za brak OC – prośba o umorzenie

W temacie kary za brak OC warto poruszyć jeszcze kwestię jej umorzenia. Zasadniczo, UFG nie rezygnuje z nałożonych kar. Nakłada je po to, by je ściągać. To ma nauczyć kierowców dopełniania obowiązków. Jest jednak pewien zapis w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. To art. 94, który mówi, że:

„W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

Ten zapis daje podstawy do tego, by wnioskować o umorzenie kary w całości lub części czy też wnioskować o jej rozłożenie na raty. Trzeba się jednak liczyć z tym, że UFG niechętnie się do takich próśb przychyla.

To wszystkie informacje na temat tego, co grozi kierowcy za brak ważnego OC. Jeżeli w odniesieniu do tekstu pojawiły się jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem i pomogę wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Zapraszam do pozostawienia ich w komentarzach.

Aktualizacja

Kary za brak ważnego OC 2020

 • do 3 dni pojazd osobowy: 1040 zł;
 • 4-14 dni pojazd osobowy: 2600zł;
 • powyżej 14 dni pojazd osobowy: 5200 zł;
 • do 3 dni  pojazd ciężarowy: 1560zł;
 • 4-14 dni pojazd ciężarowy: 3900zł;
 • powyżej 14 dni pojazd ciężarowy: 7800zł;
 • do 3 dni inne pojazdy: 170zł;
 • 4-14 dni inne pojazdy: 435zł;
 • powyżej 14 dni inne pojazdy 870zł.