Zaznacz stronę

Ubezpieczenie AC to dobrowolna polisa ubezpieczeniowa, którą właściciel samochodu może wykupić chcąc rozszerzyć ochronę swojego auta. Pieniądze z polisy wypłacane są ubezpieczonemu właścicielowi pojazdu.

Ubezpieczenie AC – kiedy działa

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco to polisa, która działa w razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży samochodu. To, jaki będzie jej zakres zależy od tego, jaki pakiet ubezpieczenia zostanie wybrany i co oferuje dana firma ubezpieczeniowa. AC może zostać wykupione w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym zostało wykupione ubezpieczenie OC, ale również można zdecydować się na jego zawarcie w innym miejscu. Warto sprawdzić, która z polis dostępnych na rynku będzie najbardziej korzystna i właśnie na taką się zdecydować. Ubezpieczenia AC działa w sytuacji, gdy auto zostanie zniszczone lub uszkodzone na skutek kolizji z:

 • innym autem;
 • zwierzęciem;
 • budynkiem lub przedmiotem;
 • człowiekiem;
 • innym pojazdem poruszającym się po drodze (maszyny rolnicze dopuszczone do poruszania się drogami, rowery, motocykle, inne pojazdy);

lub też:

 • szkody parkingowej – zarysowanie lub wgniecenie auta w czasie postoju na parkingu;
 • działania sił natury (piorun, grad, wichura);
 • wybuchu lub pożaru;
 • zwarcia.

Autocasco pokryje również szkody związane z kradzieżą lub próbą kradzieży auta lub jego wyposażenia. W ramach ochrony ubezpieczeniowej można zdecydować się też na wykupienie opcji dodatkowych. Wówczas polisa pomoże również przy:

ubezpieczenie AC
 • przejeździe z miejsca zdarzania, do najbliższego warsztatu, miejsca docelowego lub do domu;
 • wynajęciu samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu uszkodzonego;
 • wymianie koła;
 • wymianie szyb;
 • wynajęciu noclegu, jeżeli do zdarzenia dojdzie daleko od domu lub miejsca docelowego.

Widać zatem, że polisa ubezpieczeniowa może mieć bardzo szeroki zakres, a przez to zadziała niemalże w każdej trudnej sytuacji.

Polisa AC – wyłączenia

Praktycznie każda polisa ubezpieczeniowa zawiera listę wyłączeń odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których na pewno nie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Jakie sytuacje są najczęściej wyłączane przy ubezpieczeniu autocasco?

 • rażące niedbalstwo kierowcy, które doprowadziło do zniszczenia lub kradzieży auta;
 • celowe zniszczenie samochodu;
 • doprowadzenie do zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu z powodu użytkowania go pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych;
 • użytkowanie pojazdu bez ważnej rejestracji lub badania technicznego;
 • zniszczenia lub uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania pojazdu;
 • zniszczenia lub uszkodzenia, do których doszło w czasie konserwacji lub naprawiania samochodu.

  Nie są to szczególnie wyjątkowe sytuacje. Towarzystwo ubezpieczeniowe zabezpiecza się na wypadek celowego lub wyjątkowo lekkomyślnego działania kierowcy. W przeciwnym razie, kierowcy nadużywali by posiadanego ubezpieczenia, a firmy ubezpieczeniowe nie nadążałyby z wypłacaniem odszkodowań.

polisa AC

Ubezpieczenie AC – na co zwracać uwagę?

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia AC warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, które stanowią jego konstrukcję. Suma ubezpieczenia a kwota wypłaty, to pierwsza z tych kwestii. Składkę za ubezpieczenie opłacasz w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, na jaką zawarłeś umowę. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze ta sama kwota zostanie wypłacona. Szczegółowe zasady rozliczania szkód zaprezentuję w kolejnych artykułach. Tu tylko chcę wspomnieć, że nie zawsze wypłata jest taka, jak ubezpieczony to sobie wyobraża.

Naprawa pojazdu to kolejna kwestia. Niektóre towarzystwa wypłacają pieniądze ubezpieczonemu i to on decyduje o warsztacie, który ma mu naprawić szkodę. Inne kierują do warsztatu, z którym mają zawartą specjalną umowę. Ubezpieczony naprawia więc pojazd bezgotówkowo, a warsztat rozlicza się z firmą ubezpieczeniową. Znaczenie ma również udział własny poszkodowanego w ubezpieczeniu. Niektóre firmy nie wypłacają odszkodowania, jeżeli wartość szkody jest niższa niż określona w umowie kwota.

Do tej kwoty ubezpieczony sam musi naprawiać swój samochód. Kwestia udziału własnego jest nieco bardziej jedna złożona. Jeżeli szkoda jest powyższej wskazanej kwoty, czyli kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania, może się to odbyć na dwa sposoby. Pierwszy, to wypłata całość wartości szkody, skoro przekracza graniczną kwotę. Sposób drugi to wypłata tego, co jest powyżej udziału własnego poszkodowanego. Załóżmy więc, że udział własny to 500 zł, a szkoda ma wartość 1000zł. W pierwszym przypadku wypłata będzie pełna, czyli 1000zł. W drugim przypadku, wypłata wyniesie 500zł, ponieważ zmniejszy się o udział własny. Tę kwestię również dokładniej poruszę w kolejnych artykułach. Warto jednak mieć to na uwadze decydując się na wykupienie ubezpieczenia. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości czy są kwestie, które chcielibyście przy tej okazji wyjaśnić, zapraszam do zamieszczania ich w komentarzach. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem.