Zaznacz stronę

Ubezpieczenie AC (ubezpieczenie autocasco) – co to takiego?

Ubezpieczenie AC (ubezpieczenie autocasco) to dobrowolna polisa ubezpieczeniowa, którą właściciel pojazdu może wykupić chcąc rozszerzyć ochronę swojego auta. Pieniądze z polisy AC wypłacane są ubezpieczonemu właścicielowi pojazdu. To, kiedy może dojść do wypłaty zależy do tego, jaki zakres ochrony ac samochodu został przez klienta wybrany.

Ubezpieczenie AC (ubezpieczenie autocasco) – kiedy działa

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco to polisa, która działa w razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży samochodu. To, jaki będzie jej zakres ochrony zależy od tego, jaki pakiet ubezpieczenia zostanie wybrany i co oferuje dana firma ubezpieczeniowa. Polisa AC może zostać wykupiona w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym zostało wykupione ubezpieczenie OC, ale również można zdecydować się na jego zawarcie w innym miejscu. Warto sprawdzić, która z polis dostępnych na rynku będzie najbardziej korzystna i właśnie na taką się zdecydować. Polisa AutoCasco działa w sytuacji, gdy auto zostanie uszkodzone lub zniszczone na skutek kolizji z:

 • innym autem;
 • zwierzęciem;
 • budynkiem lub przedmiotem;
 • człowiekiem;
 • innym pojazdem poruszającym się po drodze (maszyny rolnicze dopuszczone do poruszania się drogami, rowery, motocykle, inne pojazdy);

lub też:

 • szkody parkingowej – zarysowanie lub wgniecenie auta w czasie postoju na parkingu;
 • działania sił natury (piorun, grad, wichura);
 • wybuchu lub pożaru;
 • zwarcia.

Polisa Autocasco pokryje również szkody związane z kradzieżą lub próbą kradzieży auta lub jego wyposażenia. W ramach ochrony ubezpieczeniowej można zdecydować się też na większy zakres ubezpieczenia i wykupienie opcji dodatkowych. Wówczas polisa pomoże również przy:

ubezpieczenie AC
 • przejeździe z miejsca zdarzania, do najbliższego warsztatu, miejsca docelowego lub do domu;
 • wynajęciu samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu uszkodzonego;
 • wymianie koła;
 • wymianie szyb;
 • wynajęciu noclegu, jeżeli do zdarzenia dojdzie daleko od domu lub miejsca docelowego.

Widać zatem, że polisa ubezpieczeniowa może mieć bardzo szeroki zakres, a przez to zadziała niemalże w każdej trudnej sytuacji.

Kradzież pojazdu

W swojej podstawowej wersji polisa AutoCasco nie działa w przypadku kradzieży pojazdu. Nie oznacza to, że nie pomoże Ci w tej sytuacji. Żeby móc liczyć na wsparcie ubezpieczyciela w przypadku kradzieży samochodu musisz rozszerzyć zakres ubezpieczenia o to właśnie ryzyko. Co Ci to daje? Gdyby faktycznie doszło do kradzieży pojazdu ubezpieczyciel wypłaci Ci pełną sumę odszkodowania, ponieważ uznaje się, że kradzież samochodu jest to szkoda całkowita. Wypłacone pieniądze z pewnością ułatwią Ci kupienie kolejnego pojazdu. Warto też w tym miejscu dodać, że nie każde auto można ubezpieczyć na to ryzyko. Stare samochody znacznie trudniej ubezpieczyć, a kradzież pojazdu jako ryzyko dotyczy najczęściej nowszych aut.

Polisa AC – wyłączenia

Praktycznie każda polisa ubezpieczeniowa zawiera listę wyłączeń odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których na pewno nie dojdzie do wypłaty odszkodowania ponieważ zakres ochrony ich nie obejmuje. Jakie sytuacje są najczęściej wyłączane przy ubezpieczeniu autocasco?

 • rażące niedbalstwo kierowcy, które doprowadziło do zniszczenia lub kradzieży auta;
 • celowe zniszczenie samochodu;
 • doprowadzenie do zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu z powodu użytkowania go pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych;
 • użytkowanie pojazdu bez ważnej rejestracji lub badania technicznego;
 • zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu wynikające z jego normalnego użytkowania;
 • zniszczenia lub uszkodzenia, do których doszło w czasie konserwacji lub naprawiania samochodu.

Nie są to szczególnie wyjątkowe sytuacje. Towarzystwo ubezpieczeniowe zabezpiecza się na wypadek celowego lub wyjątkowo lekkomyślnego działania kierowcy. W przeciwnym razie, kierowcy nadużywali by posiadanego ubezpieczenia, a firmy ubezpieczeniowe nie nadążałyby z wypłacaniem odszkodowań.

Cena ubezpieczenia autocasco

Cena ubezpieczenia autocasco jest zależna od zakresu ochrony, wartości pojazdu i umów dodatkowych, na które zdecyduje się ubezpieczony. Należy również brać pod uwagę cenę nowej części, która zostanie wykorzystana do ewentualnej naprawy pojazdu.

Są jednak sposoby by cenę autocasco obniżyć. W jaki sposób? Najczęściej zniżki przysługują, gdy w jednej firmie kupowane jest zarówno OC i AC samochodu.

Ubezpieczenie AC – na co zwracać uwagę?

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia AC warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, które stanowią jego konstrukcję. Suma ubezpieczenia a kwota wypłaty, to pierwsza z tych kwestii. Składkę za ubezpieczenie opłacasz w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, na jaką zawarłeś umowę. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze ta sama kwota zostanie wypłacona. Szczegółowe zasady rozliczania szkód zaprezentuję w kolejnych artykułach. Tu tylko chcę wspomnieć, że nie zawsze wypłata jest taka, jak ubezpieczony to sobie wyobraża.

Przed podpisaniem umowy przeczytaj dokładnie, jak wygląda zakres ubezpieczenia ac. Wszystkie te informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC.

Naprawa pojazdu

Naprawa pojazdu to kolejna kwestia. Niektóre towarzystwa wypłacają pieniądze ubezpieczonemu i to on decyduje o warsztacie, który ma mu naprawić szkodę. Inne kierują do warsztatu, z którym mają zawartą specjalną umowę. Ubezpieczony naprawia więc pojazd bezgotówkowo, a warsztat rozlicza się z firmą ubezpieczeniową. Znaczenie ma również udział własny poszkodowanego w ubezpieczeniu. Niektóre firmy nie wypłacają odszkodowania, jeżeli wartość szkody jest niższa niż określona w umowie kwota.

Do tej kwoty ubezpieczony sam musi naprawiać swój samochód. Kwestia udziału własnego jest nieco bardziej jedna złożona. Jeżeli szkoda jest powyższej wskazanej kwoty, czyli kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania, może się to odbyć na dwa sposoby. Pierwszy, to wypłata całość wartości szkody, skoro przekracza graniczną kwotę. Sposób drugi to wypłata tego, co jest powyżej udziału własnego poszkodowanego. Załóżmy więc, że udział własny to 500 zł, a szkoda ma wartość 1000zł. W pierwszym przypadku wypłata będzie pełna, czyli 1000zł. W drugim przypadku, wypłata wyniesie 500zł, ponieważ zmniejszy się o udział własny. Tę kwestię również dokładniej poruszę w kolejnych artykułach. Warto jednak mieć to na uwadze decydując się na wykupienie ubezpieczenia.

Jeżeli chodzi o naprawę pojazdu to warto też zwrócić uwagę, czy w OWU znajduje się informacja o rodzaju części. Niektóre ubezpieczenia AC zakładają naprawę samochodu na oryginalnych częściach, co wymusza wyższą wartość wypłaty odszkodowania. Inne natomiast skłaniają się do naprawy pojazdu w wersji budżetowej czyli na częściach zastępczych.

Proces likwidacji szkody

Nie bez znaczenia jest też proces likwidacji szkody. W tym miejscu nie będę go szczegółowo omawiać, ponieważ przebiega on różnie, zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Będę to omawiać przy okazji prezentacji różnych produktów ubezpieczeniowych.

W tym miejscu chcę jednak zwrócić Twoją uwagę na takie kwestie jak koszt likwidacji szkody i procedura, którą należy przejść w momencie powstania szkody.

Przed zawarciem umowy zapoznaj się z tymi kwestiami. Porównaj je w różnych towarzystwach. Zobacz, gdzie proces zgłaszania jest prostszy i sprawniejszy, a która firma oczekuje tomów dokumentacji, by w ogóle wypłacić jakiekolwiek pieniądze.

Wysokość odszkodowania

To również niezwykle istotne zagadnienie, jeżeli chcesz zdecydować się na polisę ac. Dlaczego? Bo suma ubezpieczenia i wartość wypłaty to nie to samo. Przy wypłacie odszkodowania pod uwagę brane są takie kwestie, jak chociażby rozmiar szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania w pełnej kwocie, jeżeli samochód będzie jedynie delikatnie zarysowany. Uzależni natomiast wypłatę odszkodowania od okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia (czy ubezpieczony sam go celowo nie spowodował).

Odszkodowanie wypłacone w pełnej kwocie jest tylko wtedy, gdy samochód zostanie skradziony lub spalony (lub w inny sposób całkowicie zniszczony). W pozostałych sytuacjach wypłacane są tylko kwoty częściowe, które wystarczają na pokrycie powstałych szkód.

Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości czy są kwestie, które chcielibyście przy tej okazji wyjaśnić, zapraszam do zamieszczania ich w komentarzach. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem. Pamiętaj, że dobra ochrona ubezpieczeniowa to taka, która jest dopasowana do Twoich potrzeb, oczekiwań i wymagań.

Słowa kluczowe: ponosi odpowiedzialności, dokupić ac, wyposażenie standardowe, odpowiedzialności cywilnej, model samochodu, pokrywa ac, utraty samochodu, dany ubezpieczyciel, obowiązkowym oc, wariant ubezpieczenia, franszyza integralna, ubezpieczeniem dobrowolnym, posiadacz samochodu, stałą sumą ubezpieczenia, dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, zdarzeń losowych, ubezpieczenie auta, ubezpieczenia autocasco, ogólnymi warunkami ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia, ac samochodu, osoby trzecie, stałą sumę ubezpieczenia, dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, obejmuje ac, koszt ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenie ac co to takiego, ubezpieczeniem ac, zakład ubezpieczeń, rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, obejmuje ubezpieczenie ac, ubezpieczeniach obowiązkowych, własnego ubezpieczenia ac, oc ac, towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenie samochodu, polisę autocasco, ubezpieczenie samochodu ac, ubezpieczenie samochodu autocasco, polisę ac, ogólnych warunkach ubezpieczenia, oc i ac, ubezpieczenie oc, ubezpieczenia ac, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie ac,