Zaznacz stronę

Ubezpieczenie OC samochodu to polisa obowiązkowa, którą trzeba wykupić.Obowiązek dotyczy właścicieli samochodów. Nic nie zwalnia z tego obowiązku. Jeżeli masz więcej niż jedno auto, to musisz wykupić więcej niż jedno ubezpieczenie. Polisa jest przypisywana do auta. A ubezpieczenie dotyczy kierowcy.

Ubezpieczenie OC – podstawa prawna

Kwestie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W myśl tej ustawy, ubezpieczenie OC musisz wykupić na każdy pojazd, który może uczestniczyć w ruchu drogowym.

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Zakład ubezpieczeniowy, który zajmuje się sprzedażą tego rodzaju polis, nie może klientowi odmówić jej nabycia. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe ma stosowne pozwolenia i ma w ofercie polisy ubezpieczeniowe OC, musi przygotować ofertę i taką polisę sprzedać.

Firma ubezpieczeniowa ma natomiast prawo samodzielnie ustalać składki za ubezpieczenie. Właśnie dlatego warto zawsze sprawdzić kilka różnorodnych ofert, ponieważ różnica cenowa może być naprawdę ogromna. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma też prawo kalkulować składkę na podstawie szacowanego ryzyka. Ustala je na podstawie informacji, które klient przekazuje. Jeżeli klient coś zatai (np. to, że pojazdem będzie poruszać się młody kierowca) i dojdzie z tego powodu do zdarzenia, to firma ma prawo rekalkulować składkę i zażądać od ubezpieczonego uregulowania różnicy. Polisy ubezpieczeniowe OC nie mogą być wystawiane z datą wsteczną. Jeżeli kierowca nie dopilnuje obowiązku ubezpieczenia swojego auta i będzie mieć przerwę w ubezpieczeniu, to trudno. Polisa może być wystawiona z datą przyszłą, ale nie minioną.

Ubezpieczenie OC

Czy polisa komunikacyjna zawsze działa?

Zgodnie z przytoczonym wcześniej dokumentem, polisa ubezpieczeniowa musi zadziałać zawsze. To znaczy, jeżeli ubezpieczony wyrządzi szkodę osobową lub rzeczową osobie trzeciej, to towarzystwo ubezpieczeniowe, które wystawiło polisę, wypłaci poszkodowanemu pieniądze. Jeżeli jednak, do zdarzenia doszło, ponieważ ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, lub też udostępnił samochód osobie bez prawa jazdy, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo skorzystać z zasady regresu.

Co to takiego? Po wypłaceniu odszkodowania osobie poszkodowanej firma może zażądać od ubezpieczonego zwrotu poniesionych na wypłatę kosztów. Ponieważ zgodnie z polskim prawem nie wolno prowadzić pojazdu w stanie odurzenia ani bez prawa jazdy, to jeżeli do zdarzenia dojdzie w jednej z tych dwóch sytuacji, firma może wykorzystać regres, by nie ponosić kosztów z powodu nieodpowiedzialnego i niezgodnego z prawem postępowania ubezpieczonego.

OC samochodu

Ubezpieczenie OC – kilka najważniejszych informacji

Polisa ubezpieczeniowa zawierana jest na rok z góry. Możesz ją opłacić z góry, a możesz też płatność tę regulować w ratach. Ubezpieczenie działa w przypadku szkody umyślnej i nieumyślnej, a także wynikającej z rażącego niedbalstwa lub z nieodpowiedzialności. W przypadku jednak złamania prawa przez ubezpieczonego firma ma prawo zastosować zasadę regresu.

Ubezpieczenie OC należy wykupić na każdy posiadany przez siebie samochód. Należy zachować ciągłość ubezpieczenia, a w tym celu można zawrzeć umowę z datą do przodu. Nowa polisa zacznie działać z chwilą zapisaną na umowie, jako rozpoczęcie odpowiedzialności towarzystwa. Firmy wypłacają odszkodowanie zarówno w przypadku szkody rzeczowej, jak i szkody osobowej. Jeżeli jednak poszkodowany przyczyni się do powiększenia szkody lub jego działanie spowoduje, że szkoda zwiększy swój zasięg, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo ograniczyć wypłatę odszkodowania o ten zakres, który wynika z działania poszkodowanego. Jeżeli macie jakieś pytania, pojawiają się wątpliwości lub chcecie pozyskać dodatkowe informacje na temat obowiązkowych polis ubezpieczeniowych OC, to zapraszam do udzielania się w komentarzach. Na każde pytanie odpowiadam 🙂