Zaznacz stronę

Ubezpieczenie OC samochodu

Ubezpieczenie OC samochodu to polisa obowiązkowa, którą trzeba wykupić.Obowiązek dotyczy właścicieli samochodów. Nic nie zwalnia z tego obowiązku. Jeżeli masz więcej niż jedno auto, to musisz wykupić więcej niż jedno ubezpieczenie. Polisa jest przypisywana do auta. A ubezpieczenie dotyczy kierowcy. Polisa OC stanowi zabezpieczenie nie tylko dla kierowcy, ale również dla ewentualnie poszkodowanych przez niego osób. Osób, które mogą doświadczyć szkody rzeczowej lub osobowej na skutek jego niewłaściwego działania (czy to umyślnego czy nieumyślnego). 

Ubezpieczenie OC – podstawa prawna

Kwestie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W myśl tej ustawy, ubezpieczenie OC musisz wykupić na każdy pojazd, który może uczestniczyć w ruchu drogowym.

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Zakład ubezpieczeniowy, który zajmuje się sprzedażą tego rodzaju polis, nie może klientowi odmówić jej nabycia. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe ma stosowne pozwolenia i ma w ofercie polisy ubezpieczeniowe OC, musi przygotować ofertę i taką polisę sprzedać. Zakup polisy jest więc (przykrym) obowiązkiem. 

Firma ubezpieczeniowa ma natomiast prawo samodzielnie ustalać składki za ubezpieczenie. Właśnie dlatego warto zawsze sprawdzić kilka różnorodnych ofert, ponieważ różnica cenowa może być naprawdę ogromna. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma też prawo kalkulować składkę na podstawie szacowanego ryzyka. Ustala je na podstawie informacji, które klient przekazuje (dane samochodu i kierowcy). Jeżeli klient coś zatai (np. to, że pojazdem będzie poruszać się młody kierowca) i dojdzie z tego powodu do zdarzenia, to firma ma prawo rekalkulować składkę i zażądać od ubezpieczonego uregulowania różnicy. Polisy ubezpieczeniowe OC nie mogą być wystawiane z datą wsteczną. Jeżeli kierowca nie dopilnuje obowiązku ubezpieczenia swojego auta i będzie mieć przerwę w ubezpieczeniu, to trudno. Polisa OC może być wystawiona z datą przyszłą, ale nie minioną. 

Jeżeli jednak odpowiednie służby zidentyfikują taką przerwę, mogą nałożyć na kierowcę kary. Co ciekawe, kontrolę ciągłości ubezpieczenia OC może przeprowadzić policja, Straż Graniczna, organy celne, a nawet Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ubezpieczenie OC

Czy polisa komunikacyjna zawsze działa?

Zgodnie z przytoczonym wcześniej dokumentem, polisa ubezpieczeniowa musi zadziałać zawsze. To znaczy, jeżeli ubezpieczony wyrządzi szkodę osobową lub rzeczową osobie trzeciej, to towarzystwo ubezpieczeniowe, które wystawiło polisę, wypłaci poszkodowanemu pieniądze. Jeżeli jednak, do zdarzenia doszło, ponieważ ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, lub też udostępnił samochód osobie bez prawa jazdy, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo skorzystać z zasady regresu.

Co to takiego? Po wypłaceniu odszkodowania osobie poszkodowanej firma może zażądać od ubezpieczonego zwrotu poniesionych na wypłatę kosztów. Ponieważ, zgodnie z polskim prawem, nie wolno prowadzić pojazdu w stanie odurzenia ani bez prawa jazdy, to jeżeli do zdarzenia dojdzie w jednej z tych dwóch sytuacji, firma może wykorzystać regres, by nie ponosić kosztów z powodu nieodpowiedzialnego i niezgodnego z prawem postępowania ubezpieczonego. I zasłanianie się tutaj polisą OC (“przecież jestem ubezpieczony”) nic nie zmienia.

Ochrona ubezpieczeniowa nie zwalnia z racjonalnego działania i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa drogowego.

OC samochodu

Ubezpieczenie OC – kilka najważniejszych informacji

Polisa ubezpieczeniowa (Ubezpieczenie OC komunikacyjne) zawierana jest na rok z góry. Możesz ją opłacić z góry, a możesz też płatność tę regulować w ratach. Ubezpieczenie komunikacyjne działa w przypadku szkody umyślnej i nieumyślnej, a także wynikającej z rażącego niedbalstwa lub z nieodpowiedzialności. W przypadku jednak złamania prawa przez ubezpieczonego i doprowadzenia do wypadku drogowego firma ma prawo zastosować zasadę regresu.

Ubezpieczenie oc samochodu – rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu właściciel pojazdu mechanicznego może wykupić dla siebie również dodatkową ochronę. Chodzi tu przede wszystkim o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczający może wykupić ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko dla siebie lub dla siebie i przewożonych pasażerów. Dzięki temu w razie wypadku drogowego zarówno kierowca, jak i pasażerowie, otrzymają dodatkowe pieniądze. Pomogą one w szybszym powrocie do zdrowia. 

Innym rodzajem rozszerzenia jest ubezpieczenie assistance. To ochrona dobrowolna, która polega na konkretnym, usługowym wspieraniu kierowców. Dzięki AC assistance możesz skorzystać z holowania, gdy auto zepsuje Ci się w trasie. A gdy wybierzesz szerszy wariant assistance do dyspozycji możesz nawet otrzymać auto zastępcze. 

Samochód zastępczy jest dobrym rozwiązaniem, gdy auto jest Ci niezbędne do pracy i jego okresowy brak (podczas naprawy) może poważnie utrudnić Ci codzienne funkcjonowanie. Chociażby z tego powodu warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie samochodu.

Ubezpieczenie OC samochodu – suma gwarancyjna

Dla stworzenia pełnego obrazu ubezpieczenia OC komunikacyjnego, konieczne jest poruszenie tematu sumy gwarancyjnej. Co to takiego?

Suma gwarancyjna jest to suma, w granicach której ustala się i wypłaca odszkodowanie z tytułu obowiązującego ubezpieczenia OC. Obecnie wynosi ona minimum 5 210 000 euro w razie zaistnienia szkody osobowej oraz 1 050 000 euro w razie zaistnienia szkody rzeczowej. 

Ubezpieczenie OC należy wykupić na każdy posiadany przez siebie samochód. Należy zachować ciągłość ubezpieczenia, a w tym celu można zawrzeć umowę z datą do przodu. Nowa polisa zacznie działać z chwilą zapisaną na umowie, jako rozpoczęcie odpowiedzialności towarzystwa. Firmy wypłacają odszkodowanie zarówno w przypadku szkody rzeczowej, jak i szkody osobowej. Jeżeli jednak poszkodowany przyczyni się do powiększenia szkody lub jego działanie spowoduje, że szkoda zwiększy swój zasięg, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo ograniczyć wypłatę odszkodowania o ten zakres, który wynika z działania poszkodowanego. W powyższym tekście starałam się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC samochodu. Jeżeli macie jakieś pytania, pojawiają się wątpliwości lub chcecie pozyskać dodatkowe informacje na temat obowiązkowych polis ubezpieczeniowych OC, to zapraszam do udzielania się w komentarzach. Na każde pytanie odpowiadam 🙂

Słowa kluczowe: ubezpieczenie oc, ubezpieczenie samochodu, obowiązkowe ubezpieczenie oc, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie auta, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym, obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenia oc, umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie pojazdu, ubezpieczeniach obowiązkowych, polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, ubezpieczeniu oc, obowiązkowe ubezpieczenie, kup ubezpieczenie oc online, obejmuje ubezpieczenie oc, przypadku szkód, oc ac assistance, ubezpieczenie samochodu oc, ubezpieczenia samochodu, posiadacze pojazdów mechanicznych, cena ubezpieczenia, jednego zdarzenia, ubezpieczenie opon, taniego ubezpieczenia, zawarciu umowy, ubezpieczenie graniczne, ubezpieczenie ac, pokrycie kosztów naprawy, pojazdu mechanicznego, ubezpieczycielem sprawcy, składkę ubezpieczenia, ubezpieczenia AC, dodatkowymi ubezpieczeniami, właściciela pojazdu, bezszkodową jazdę, właścicieli pojazdu, oblicz składkę, zakres ubezpieczenia, liczbę poszkodowanych, miejscu zdarzenia, pojazdów mechanicznych, odpowiedzialności cywilnej, wybierając oc, pakiecie oc, swoich potrzeb, sygnatariuszami porozumienia wielostronnego, suma gwarancyjna, kalkulator oc, preferowaną formę płatności, pakiet oc, dodatkowe ubezpieczenie