Zaznacz stronę

Ubezpieczenie OC to polisa obowiązkowa, którą regulują zapisy odpowiedniej ustawy. W związku z tym, każdy właściciel pojazdu musi ją zawrzeć lub przedłużyć na kolejny rok. Zgodnie z przepisami brak ważnego ubezpieczenia wiąże się z karami, których wysokość zależy od rodzaju pojazdu i czasu, w którym ubezpieczenia nie było. Czy zatem, w razie pominięcia terminu ważności polisy, można zawrzeć ubezpieczenie OC z datą wsteczną?

Ubezpieczenie OC z datą wsteczną – kiedy można uniknąć opóźnienia?

W natłoku spraw i obowiązków kierowca może zapomnieć o wykupieniu lub przedłużeniu aktualnej polisy. By uniknąć tego rodzaju sytuacji, firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek automatycznego przedłużania obowiązującej ochrony. Ustawa dokładnie to precyzuje. Dzień po wygaśnięciu aktualnego ubezpieczenia, z automatu, zawierane jest następne. Można je oczywiście wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę. Niemniej, kierowca cały czas ma ochronę i nie ma przerwy w ubezpieczeniu. Co za tym idzie, ubezpieczenie OC z datą wsteczną nie jest mu wówczas potrzebne. Ten automatyzm jednak nie zawsze działa.

Kiedy OC nie zostanie automatycznie przedłużone?

Swoją polisę OC kierowca może opłacać w systemie ratalnym. Jeżeli ubezpieczony spóźni się z opłaceniem którejś raty lub ostatniej nie opłaci w ogóle, wówczas firma ubezpieczeniowa nie ma z obowiązku automatycznego przedłużenia ubezpieczenia. Firma nie przedłuży OC również wtedy, gdy, podczas trwania ochrony, samochód zostanie sprzedany, a nowy właściciel skorzysta z aktualnej polisy do momentu jej wygaśnięcia. Zmiana właściciela pojazdu skutkuje tym, że nowe ubezpieczenie trzeba zawrzeć samodzielnie. W przeciwnym razie kierowca i pojazd pozostaną bez ochrony. Do automatycznego przedłużenia polisy nie dojdzie również wtedy, gdy przed końcem umowy kierowca złoży wypowiedzenie w towarzystwie ubezpieczeniowym. Takie pismo jest dla obydwu stron wiążące. Z nadejściem daty wskazanej w umowie ochrona się skończy.

OC z datą wsteczną

Czy można zawrzeć ubezpieczenie OC z datą wsteczną?

Natłok spraw i obowiązków może sprawić, że kierowca zapomni o ubezpieczeniu swojego pojazdu, i dodatkowo spełni jeden z warunków wstrzymujących automatyczne przedłużenie. Gdy przypomni sobie o swoim zaniedbaniu, może wnioskować do firmy ubezpieczeniowej o ubezpieczenie OC z datą wsteczną. Czy towarzystwo wystawi mu taki dokument? Otóż nie. Zgodnie z przepisami polisa OC działa najwcześniej od dnia, w którym strony podpiszą umowę. Można się ubezpieczyć w terminie późniejszym, który dopiero ma nadejść. Żadna jednak firma nie wystawi polisy OC, która miałaby obowiązywać od dnia, który już minął.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Brak OC to przede wszystkim kary finansowe. Ich wysokość zależy od tego, jak długo pojazd porusza się bez polisy (trzy kategorie stawek) oraz od tego, jaki to pojazd (trzy kategorie pojazdów). Czas bez ubezpieczenia liczony jest w następujących przedziałach czasowych:

  • do trzech dni;
  • od czterech do czternastu dni;
  • powyżej czternastu dni.

Pojazdy podzielone zostały na:

  • motocykle;
  • samochody osobowe;
  • samochody ciężarowe.

Wysokość kar finansowych zmienia się co roku. Więcej na ten temat znajduje się w osobnym artykule. Można jednak ponieść dodatkowe konsekwencje. Jeżeli kierowca bez ważnego OC spowoduje wypadek lub kolizję, to wypłatą odszkodowania zajmie się UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Nie oznacza to, że kierowca będzie zwolniony z odpowiedzialności finansowej. Po rozliczeniu z poszkodowanym, UFG obciąży sprawcę zdarzenia poniesionymi przez siebie kosztami i wyegzekwuje od sprawcy należne pieniądze. Kwoty bywają bardzo wysokie, dlatego warto mieć to na uwadze i o tym pamiętać.

ubezpieczenie wsteczne

Co zrobić, gdy zorientuję się, że nie mam OC?

Przede wszystkim trzeba natychmiast zawrzeć umowę ubezpieczenia. Należy to zrobić jak najszybciej. Jeżeli do kolizji w tym czasie nie doszło, to całe szczęście. Może się też tak zdarzyć, że kierowca uniknie kary za przerwę w ubezpieczeniu. Nie wszystkie auta są pod tym kątem weryfikowane. Nie warto jednak ryzykować. Zdecydowanie lepiej od razu się ubezpieczyć i móc spać spokojnie. Przy czym, trzeba mieć świadomość, że nie będzie to ubezpieczenie OC z datą wsteczną, tylko z dniem zawarcia. Przerwa w ochronie będzie więc odnotowana w UFG i nie ulegnie zatarciu.]