Zaznacz stronę

Polisa OC Multiagenta to nie tylko zabezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych podczas wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Warto pamiętać o tym, że obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu wykonywania czynności agencyjnych pozwala także zadbać o wiarygodność agenta zarówno wśród jego partnerów biznesowych, jak i klientów.

OC Multiagenta – kiedy powstaje obowiązek zakupu polisy?

Obowiązek zakupu OC Multiagenta powstaje gdy, agent zawrze umowę z drugim zakładem ubezpieczeń działającym w ramach tego samego działu ubezpieczeń.

Tym samym agent musi kupić polisę OC jeśli będzie wykonywał czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu. To właśnie Multiagent, a nie ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

OC Multiagenta

Polisa OC – od czego chroni?

Polisa obejmuje ochroną ubezpieczeniową agenta za szkody wyrządzone w efekcie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.

Przykładem szkody wyrządzonej przez Multiagenta może być zawarcie umowy ubezpieczenia z przekroczeniem pełnomocnictwa lub wprowadzenie klienta w błąd.

Ubezpieczeniem OC Agenta objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których agent wykonuje czynności agencyjne.

Jednak polisa OC to nie tylko odpowiedzialność za szkody wyrządzone w efekcie wykonywania czynności agencyjnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agenta pozwala także zwiększyć jego wiarygodność zarówno wobec klientów, jak i potencjalnych partnerów biznesowych. Co ważne dzięki ubezpieczeniu pośrednik ubezpieczeniowy ponosi mniejsze ryzyko prowadzonej działalności zawodowej.

OC Multiagenta – gdzie kupić?

Z uwagi na to, że większość Zakładów Ubezpieczeń oferuje obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, wybór jest duży. Zatem gdzie kupić polisę OC Multiagenta? Doświadczenie pokazuje, że tak jak i w przypadku innych rodzajów ubezpieczeń przed zakupem polisy OC Agenta najlepiej poznać oferty, skalkulowane na podstawie indywidualnej oceny ryzyka. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy portalu OCAgenta.net, który zajmuje się profesjonalnym ubezpieczeniem wszystkich agentów ubezpieczeniowych. Dzięki czemu można znaleźć ubezpieczenie naprawdę dostosowane do potrzeb i oczekiwań każdego agenta ubezpieczeniowego. Z OCAgenta.net zakup polisy OC Multiagenta będzie szybki i naprawdę prosty.

admin