Zaznacz stronę

Odszkodowanie za zalanie mieszkania to temat, który wręcz zalał moją skrzynkę mailową po publikacji tekstu na temat ubezpieczenia na wypadek zalania mieszkania. Pytacie w mailach, jak uzyskać odszkodowanie za zalane mieszkanie, jak napisać wniosek o wypłatę świadczenia i co zrobić w sytuacji, gdy przyznane odszkodowanie jest, Waszym zdaniem, za niskie.

Ten blog jest po to, by rozwiewać takie właśnie wątpliwości, w odpowiedzi na liczne zapytania przygotowałam poniższy tekst. Mam nadzieję, że pomoże nie tylko tym, którzy zdecydowali się napisać do mnie z pytaniem, ale również tym, którzy nie mieli takiej śmiałości.

Zalanie mieszkania – ubezpieczenie nieruchomości to pokryje

Kwestia zalania mieszkania i finansowej odpowiedzialności za to zalanie nie jest jednoznaczna. Ustalenie przyczyny zalania (gdzie i jakie jest źródło zalania) jest kluczowe dla ustalenia, kto ponosi finansową odpowiedzialność za szkody. 

Do zalania może dojść z winy spółdzielni mieszkaniowej (upraszczając), z winy sąsiada lub z własnej. Za każdym razem ktoś inny opowiada finansowo za rekompensatę strat. 

Właściciel mieszkania odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu sytuacją zalania, ponieważ jego odpowiedzialność i potencjalne koszty związane z naprawami mogą być znaczące. 

Różnice pomiędzy tymi zdarzeniami opisałam w artykule o zalaniu mieszkania. Jeżeli nie wiesz, kto ponosi winę za Twoją sytuację – sprawdź w tekście. Tutaj zajmiemy się dochodzeniem swoich praw w tym zakresie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w domu jednorodzinnym. Tam za większość szkód odpowiada właściciel.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie z ubezpieczenia mieszkania do towarzystwa ubezpieczeniowego?

Gdy do zalania mieszkania doszło z winy Twojego sąsiada (odpowiedzialność jest po stronie sąsiada) lub Twojej, wniosek o odszkodowanie należy skierować bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego, które odpowiada za polisę Twoją lub sąsiada – zależnie od tego, kto zawinił. 

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za zalanie mieszkania?Można to zrobić własnoręcznie lub pobrać odpowiedni wzór ze strony ubezpieczyciela. 

UWAGA! 

Jeżeli jest to np. zalanie mieszkania przez pralkę, czyli z Twojej winy – wnioskujesz o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia swojej nieruchomości. Jeżeli jednak wnioskujesz o odszkodowanie za zalanie sufitu, czyli z winy sąsiada, to adresatem Twoich  roszczeń jest polisa OC sąsiada.

Odszkodowanie od sąsiada

Sprawdź, gdzie sąsiad ma wykupione ubezpieczenie mieszkania i weź od niego numer polisy. Wejdź na stronę danego towarzystwa i w sekcji “wnioski” poszukaj “wniosek o odszkodowanie”. 

Wydrukuj lub wypełnij online i prześlij na adres ubezpieczyciela. Pamiętaj, by szczegółowo opisać sytuację i dołączyć zdjęcia zniszczeń. Najlepiej, jeżeli uda Ci się sfotografować zalane mieszkanie z różnych ujęć i perspektyw, by widać było nie tylko skalę, ale i poziom zniszczeń. 

Pamiętaj również, by podać numer polisy sąsiada. Korzystając z gotowego wniosku, oszczędzisz sobie dużo czasu. Wnioski są tak przygotowane, by poszkodowany mógł w nich zamieścić wszystkie istotne informacje.

Czy dostanę odszkodowanie ze swojej polisy?

Sprawdź numer swojej polisy i wejdź na stronę swojego ubezpieczyciela. W sekcji “wnioski” poszukaj “wniosek o odszkodowanie” i dokładnie go wypełnij. Możesz go wydrukować lub wypełnić online. 

Dołącz niezbędne dokumenty i poczekaj na decyzję. Ważne, nie zwlekaj z tym po zalaniu mieszkania. Najlepiej, jeżeli zrobisz to tak szybko jak to możliwe. 

Jakie odszkodowanie za zalanie mieszkania możesz otrzymać? 

Trudno to teoretycznie ocenić. Wszystko zależy od tego, na jaką kwotę zawarte jest ubezpieczenie, w jakim stopniu mieszkanie zostało zniszczone i jak te zniszczenia oceni firma ubezpieczeniowa. 

Wiesz już, jak napisać pismo o odszkodowanie za zalanie mieszkania przez siebie lub sąsiada. Jak napisać takie pismo, gdy wina za zalanie leży po stronie spółdzielni? 

Ubezpieczenie mieszkania jest kluczowe w ochronie przed finansowymi stratami wynikającymi z zalania mieszkania, podkreślając znaczenie posiadania odpowiedniej polisy.

Pamiętaj też, by zaraz po zdarzeniu ograniczyć straty. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może Cię posądzić o rażące zaniedbanie i obniżyć wypłatę. 

odszkodowanie za zalanie mieszkania

Jak napisać wniosek o odszkodowanie do spółdzielni mieszkaniowej?

Nieco inaczej wygląda cała procedura przy wnioskowaniu o wypłatę odszkodowania za zalanie mieszkania, za które winę ponosi spółdzielnia. Jak napisać pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania mieszkania? 

Przede wszystkim bardzo precyzyjnie opisując to, co się zdarzyło. Co jednak jest istotne, najpierw trzeba dopełnić kilku formalności, by spółdzielnia faktycznie uwzględniła wniosek.

Gotowy wzór wniosku możesz pobrać, klikając tutaj –> WZÓR

 1. Po dostrzeżeniu szkody niezwłocznie zatrzymać zalanie i zawiadomić spółdzielnię o zdarzeniu;
 2. Usunąć wodę, zrobić zdjęcia szkód i zniszczeń, szczególnie uwzględnić źródło wody, które bardzo często da się zidentyfikować;
 3. Pracownik spółdzielni powinien przyjść do mieszkania na oględziny szkód;
 4. Należy spisać protokół szkód, jeden egzemplarz powinien trafić do spółdzielni, jeden do poszkodowanego mieszkańca. W protokole należy zaznaczyć, czy szkoda może być pokryta z oc zarządcy nieruchomości, jeśli zalanie wynika z odpowiedzialności spółdzielni;
 5. Złożyć wniosek do spółdzielni.
wniosek o odszkodowanie za zalanie mieszkania

Trzeba dopilnować, by osoba, która sporządza protokół, zaznaczyła w nim, że do zalania doszło z powodu pęknięcia rury z pionu lub z innego powodu, który leży w odpowiedzialności spółdzielni. 

Odszkodowanie za zalanie mieszkania z dachu również powinna wypłacić spółdzielnia. Teraz przejdziemy do samego wniosku. Wniosek można złożyć do:

 • spółdzielni mieszkaniowej;
 • bezpośrednio do ubezpieczyciela;
 • do swojego ubezpieczyciela.

Wzór wniosku

Wniosek o odszkodowanie za zalanie mieszkania

Składając wniosek do spółdzielni mieszkaniowej warto pobrać z jej strony internetowej “wzór wniosku do spółdzielni o odszkodowanie za zalanie mieszkania“. 

Jeżeli na stronie spółdzielni nie ma takiego dokumentu, można go pobrać z dowolnej strony internetowej, na przykład z tej 🙂 .  Istotne jest to, by do takiego wniosku dołączyć zdjęcia zniszczeń, informację o spisaniu protokołu (ewentualnie jego kserokopię, ale nie oryginał!) oraz wycenę powstałych zniszczeń, która jednocześnie jest wartością roszczenia. 

We wniosku należy napisać, że do zalania mieszkania doszło z winy spółdzielni i dlatego to ona ma pokryć powstałe straty. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa udostępnia w oficjalnych dokumentach nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym jest ubezpieczona, wówczas sprawę można skierować bezpośrednio do firmy.

Tam również należy dołączyć kopię protokołu, ponieważ jest on głównym dokumentem, potwierdzającym winę spółdzielni, a co za tym idzie, podstawę do wypłacenia odszkodowania. 

Zdjęcia powstałych szkód stanowią uzasadnienie wartości roszczeń. Jeżeli zdjęcia dokumentują duże zniszczenia, to wysoka suma odszkodowania jest uzasadniona. 

Można również złożyć wniosek do swojego ubezpieczyciela. Trzeba tylko się wcześniej dowiedzieć, czy zajmuje się on ściąganiem odszkodowań od innych towarzystw. 

Jeżeli tak, to składa się wniosek “u siebie”. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie, a następnie występuje z wnioskiem do towarzystwa, które ubezpiecza spółdzielnię. 

Firmy ubezpieczeniowe rozliczają się między sobą, a poszkodowany nie traci zniżki za zgłoszoną szkodę, bo de facto, odszkodowanie i tak wypłaca ubezpieczyciel spółdzielni.

Pobierz wzór wniosku 1zł

A gdy otrzymam zaniżoną wypłatę odszkodowania za zalanie mieszkania?

To pytanie było drugim (po tym, jak to w ogóle zgłosić), które pojawiało się w Waszych mailach. Już wyjaśniam. 

Wysokość odszkodowania za zalanie mieszkania może zależeć od wielu czynników, takich jak zakres szkód, zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia oraz ocena dokonana przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego. 

Gdy uważasz, że wypłacono Ci za niskie odszkodowanie za zalanie mieszkania, możesz złożyć odwołanie. Adresatem odwołania powinna być ta instytucja, do której złożono wniosek. 

Jeżeli więc składałeś wniosek do swojego ubezpieczyciela, to do niego również należy złożyć odwołanie. Gdy był to ubezpieczyciel sąsiada lub spółdzielni, to tam. 

Jeżeli natomiast wniosek składałeś do samej spółdzielni, to do niej należy złożyć również odwołanie. Trzeba pamiętać, żeby to odwołanie dokładnie uzasadnić. 

Dlaczego składasz odwołanie, dlaczego odszkodowanie za zalanie mieszkania Cię nie satysfakcjonuje? Jakie argumenty przemawiają za wypłaceniem Ci większej kwoty? 

Bardzo często zdarza się tak, że po przesłaniu odwołania, firma ubezpieczeniowa nie prowadzi dalszych negocjacji, tylko uwzględnia roszczenia poszkodowanego i wypłaca mu należne pieniądze. 

Takie działanie jest zrozumiałe. Wobec takiej konkurencji, jaka jest obecnie na rynku, dobra opinia klientów i poszkodowanych jest najcenniejszą walutą.

Warto przy tym wiedzieć od czego zależy kwota odszkodowania. Jest to procentowo wyliczona kwota od sumy ubezpieczenia. Jeżeli suma ubezpieczenia to 100 000 zł, a zalanie mieszkania zniszczyło 20% nieruchomości, to do wypłaty jest jedynie 20 000. 

Podsumowanie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. W przypadku zalania mieszkania odpowiedzialny może być jedne z podmiotów: Ty, Twój sąsiad lub spółdzielnia mieszkaniowa. Kluczowe znaczenie ma tutaj przyczyna zalania. 
 2. Jeżeli do zalania doszło z sąsiedniego lokalu, musisz znaleźć właściciela mieszkania – lokatorzy, którzy je wynajmują nie mogą nic z Tobą załatwić.
 3. Odszkodowanie powinno być wypłacone z polisy podmiotu odpowiedzialnego; zrozumienie roli ubezpieczenia nieruchomości i ubezpieczeń nieruchomości jest kluczowe, gdyż mogą one pokryć koszty napraw po zalaniu, w tym uszkodzenia spowodowane przez wycieki, awarie urządzeń czy katastrofy naturalne.
 4. We wniosku muszą znaleźć się zdjęcia zniszczeń i dokładny opis szkody – to przyspiesza procedurę i ułatwia otrzymanie takich pieniędzy, jakich żąda poszkodowany;
 5. W przypadku zalania z winy spółdzielni konieczne jest sporządzenie protokołu szkód i dołączenie go do dokumentów. Protokół zalania jest niezbędny do oszacowania strat. 
 6. Przy stwierdzeniu zalania z winy spółdzielni, musisz natychmiast ją powiadomić;
 7. Ważne jest, aby niezwłocznie zgłosić zalanie mieszkania do ubezpieczyciela, co jest kluczowe dla szybkiego procesu roszczeń i uzyskania odpowiedniego odszkodowania.
 8. Ty możesz być sprawcą zalania sąsiada, a wtedy znacznie bardziej przyda Ci się ubezpieczenie oc w życiu prywatnym, z którego pokryjesz spowodowane u niego szkody. Dlatego warto wybrać dla siebie ubezpieczenie rozszerzone. Możesz sam zgłosić szkodę lub może to zrobić Twój sąsiad w porozumieniu z Tobą. 
 9. Pamiętaj, aby podać adres zalanego mieszkania we wniosku niezbędnym do wypłaty odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie się domyślać o jaką nieruchomość Ci chodzi. 
 10. Brak ubezpieczenia mieszkania może się okazać w tym kontekście bardzo szkodliwy dla Ciebie. Jeżeli mieszkanie zostało zalane, a Ty nie masz ubezpieczenia mieszkania, to koszty naprawy musisz pokryć z własnej kieszeni. Tak samo z własnej kieszeni musisz naprawić szkody sąsiadowi. A skutki zalania mogą być bardzo kosztowne. 

Odszkodowanie za zalanie mieszkania podsumowanie – ciąg dalszy

 1. Jeżeli wypłata odszkodowania jest za mała, możesz złożyć odwołanie. Pamiętaj jednak, że jest ona uzależniona od całkowitej sumy ubezpieczenia.
 2. Odwołanie składa się do tego samego adresata, do którego składało się wniosek o wypłatę odszkodowania. Możesz skorzystać ze wsparcia rzecznika finansowego.
 3. Pamiętaj, że jeżeli jest to zalanie mieszkania w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej (np. straż pożarna zalała mieszkanie) to również przysługuje Ci odszkodowanie z Twojej polisy mieszkaniowej. 
 4. Warto też zweryfikować, czy na skutek zalania doszło do uszkodzenia urządzeń gospodarstwa domowego. Jeżeli tak, to ubezpieczenie mieszkania powinno pokryć również te szkody. Sprawdź, czy Twoje ubezpieczenie dotyczy również ruchomości domowych. Jeżeli doszło z powodu uszkodzenia tych urządzeń możesz też zwrócić się o odszkodowanie do producenta wadliwego sprzętu. 
 5. W kontekście wypłaty odszkodowania warto również wiedzieć, że przysługuje Ci ono gdy do zalania mieszkania dojdzie z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej. To również pokrywają polisy mieszkaniowe.
 6. Wypłata jest przekazywana na wskazane w polisie konto bankowe. Wypłacone odszkodowanie za zalanie mieszkania możesz spożytkować na dowolny cel. Nie musisz się z tego rozliczać. Nie musisz też naprawiać szkód w ubezpieczonym mieszkaniu. Uzyskanie odszkodowania może zakończyć polisę, ale nie musi. 
 7. Do rozwiązania polisy mieszkaniowej dochodzi w wyniku wypłaty całego odsdkowania. Ma to miejsce w przypadku szkody całkowitej. 

Kończąc: Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które do mnie przesłaliście. Cieszę się, że moje teksty pomagają i ułatwiają Wam zrozumienie i ogarnięcie świata finansów i ubezpieczeń. Zachęcam do dalszego kontaktu. Jeżeli tekst się przydał, zostaw komentarz, do dla mnie bardzo ważna wiadomość od Ciebie.

admin