Zaznacz stronę

Odszkodowanie za zalanie mieszkania to temat, który wręcz zalał moją skrzynkę mailową po publikacji tekstu na temat ubezpieczenia na wypadek zalania mieszkania. Pytacie w mailach, jak uzyskać odszkodowanie, jak napisać wniosek o wypłatę świadczenia i co zrobić w sytuacji, gdy przyznane odszkodowanie jest, Waszym zdaniem, za niskie. Ten blog jest po to, by rozwiewać takie właśnie wątpliwości, w odpowiedzi na liczne zapytania przygotowałam poniższy tekst. Mam nadzieję, że pomoże nie tylko tym, którzy zdecydowali się napisać do mnie z pytaniem, ale również tym, którzy nie mieli takiej śmiałości.

Zalanie mieszkania

Kwestia zalania mieszkania i finansowej odpowiedzialności za to zalanie nie jest jednoznaczna. Do zalania może dojść z winy spółdzielni mieszkaniowej (upraszczając), z winy sąsiada lub z własnej. Za każdym razem ktoś inny opowiada finansowo za rekompensatę strat. Różnice pomiędzy tymi zdarzeniami opisałam w artykule o zalaniu mieszkania. Jeżeli nie wiesz, kto ponosi winę za Twoją sytuację – sprawdź w tekście. Tutaj zajmiemy się dochodzeniem swoich praw w tym zakresie.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie do towarzystwa ubezpieczeniowego?

Gdy do zalania mieszkania doszło z winy Twojego sąsiada lub Twojej, wniosek o odszkodowanie trzeba skierować bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej, w której wykupiona jest polisa Twoja lub sąsiada – zależnie od tego, kto zawinił. Jak napisać wniosek o odszkodowanie za zalanie mieszkania? Można to zrobić własnoręcznie lub pobrać odpowiedni wzór ze strony ubezpieczyciela. UWAGA! Jeżeli jest to np. zalanie mieszkania przez pralkę, czyli z Twojej winy – wnioskujesz o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia swojej nieruchomości. Jeżeli jednak wnioskujesz o odszkodowanie za zalanie sufitu, czyli z winy sąsiada, to adresatem Twoich  roszczeń jest polisa OC sąsiada.

Odszkodowanie od sąsiada

Sprawdź, gdzie sąsiad jest ubezpieczony i weź od niego numer polisy. Wejdź na stronę danego towarzystwa i w sekcji “wnioski” poszukaj “wniosek o odszkodowanie”. Wydrukuj lub wypełnij online i prześlij na adres ubezpieczyciela. Pamiętaj, by szczegółowo opisać sytuację i dołączyć zdjęcia zniszczeń. Pamiętaj również, by podać numer polisy sąsiada. Korzystając z gotowego wniosku, oszczędzisz sobie dużo czasu. Wnioski są tak przygotowane, by poszkodowany mógł w nich zamieścić wszystkie istotne informacje.

Odszkodowanie ze swojej polisy

Sprawdź numer swojej polisy i wejdź na stronę swojego ubezpieczyciela. W sekcji “wnioski” poszukaj “wniosek o odszkodowanie” i dokładnie go wypełnij. Możesz go wydrukować lub wypełnić online. Dołącz niezbędne dokumenty i poczekaj na decyzję. Jakie odszkodowanie za zalanie mieszkania możesz otrzymać? Trudno to teoretycznie ocenić. Wszystko zależy od tego, na jaką kwotę zawarte jest ubezpieczenie, w jakim stopniu mieszkanie zostało zniszczone i jak te zniszczenia oceni firma ubezpieczeniowa. Wiesz już, jak napisać pismo o odszkodowanie za zalanie mieszkania przez siebie lub sąsiada. Jak napisać takie pismo, gdy wina za zalanie leży po stronie spółdzielni?

odszkodowanie za zalanie mieszkania

Jak napisać wniosek o odszkodowanie do spółdzielni mieszkaniowej?

Nieco inaczej wygląda cała procedura przy wnioskowaniu o wypłatę odszkodowania za zalanie mieszkania, za które winę ponosi spółdzielnia. Jak napisać pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania mieszkania? Przede wszystkim bardzo precyzyjnie opisując to, co się zdarzyło. Co jednak jest istotne, najpierw trzeba dopełnić kilku formalności, by spółdzielnia faktycznie uwzględniła wniosek.

Gotowy wzór wniosku możesz pobrać, klikając tutaj –> WZÓR

 1. Po dostrzeżeniu szkody niezwłocznie zatrzymać zalanie i zawiadomić spółdzielnię o zdarzeniu;
 2. Usunąć wodę, zrobić zdjęcia szkód i zniszczeń, szczególnie uwzględnić źródło wody, które bardzo często da się zidentyfikować;
 3. Pracownik spółdzielni powinien przyjść do mieszkania na oględziny szkód;
 4. Należy spisać protokół szkód, jeden egzemplarz powinien trafić do spółdzielni, jeden do poszkodowanego mieszkańca;
 5. Złożyć wniosek do spółdzielni.
wniosek o odszkodowanie za zalanie mieszkania

Trzeba dopilnować, by osoba, która sporządza protokół, zaznaczyła w nim, że do zalania doszło z powodu pęknięcia rury z pionu lub z innego powodu, który leży w odpowiedzialności spółdzielni. Odszkodowanie za zalanie mieszkania z dachu również powinna wypłacić spółdzielnia. Teraz przejdziemy do samego wniosku. Wniosek można złożyć do:

 • spółdzielni mieszkaniowej;
 • bezpośrednio do ubezpieczyciela;
 • do swojego ubezpieczyciela.

Wzór wniosku

Wniosek o odszkodowanie za zalanie mieszkania

Składając wniosek do spółdzielni mieszkaniowej warto pobrać z jej strony internetowej “wzór wniosku do spółdzielni o odszkodowanie za zalanie mieszkania“. Jeżeli na stronie spółdzielni nie ma takiego dokumentu, można go pobrać z dowolnej strony internetowej, na przykład z tej 🙂 .  Istotne jest to, by do takiego wniosku dołączyć zdjęcia zniszczeń, informację o spisaniu protokołu (ewentualnie jego kserokopię, ale nie oryginał!) oraz wycenę powstałych zniszczeń, która jednocześnie jest wartością roszczenia. We wniosku należy napisać, że do zalania mieszkania doszło z winy spółdzielni i dlatego to ona ma pokryć powstałe straty. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa udostępnia w oficjalnych dokumentach nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym jest ubezpieczona, wówczas sprawę można skierować bezpośrednio do firmy.

Tam również należy dołączyć kopię protokołu, ponieważ jest on głównym dokumentem, potwierdzającym winę spółdzielni, a co za tym idzie, podstawę do wypłacenia odszkodowania. Zdjęcia powstałych szkód stanowią uzasadnienie wartości roszczeń. Jeżeli zdjęcia dokumentują duże zniszczenia, to wysoka suma odszkodowania jest uzasadniona. Można również złożyć wniosek do swojego ubezpieczyciela. Trzeba tylko się wcześniej dowiedzieć, czy zajmuje się on ściąganiem odszkodowań od innych towarzystw. Jeżeli tak, to składa się wniosek “u siebie”. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie, a następnie występuje z wnioskiem do towarzystwa, które ubezpiecza spółdzielnię. Firmy ubezpieczeniowe rozliczają się między sobą, a poszkodowany nie traci zniżki za zgłoszoną szkodę, bo de facto, odszkodowanie i tak wypłaca ubezpieczyciel spółdzielni.

Pobierz wzór wniosku 1zł

A gdy otrzymam zaniżone odszkodowanie za zalanie mieszkania?

To pytanie było drugim (po tym, jak to w ogóle zgłosić), które pojawiało się w Waszych mailach. Już wyjaśniam. Gdy uważasz, że wypłacono Ci za niskie odszkodowanie za zalanie mieszkania, możesz złożyć odwołanie. Adresatem odwołania powinna być ta instytucja, do której złożono wniosek. Jeżeli więc składałeś wniosek do swojego ubezpieczyciela, to do niego również należy złożyć odwołanie. Gdy był to ubezpieczyciel sąsiada lub spółdzielni, to tam. Jeżeli natomiast wniosek składałeś do samej spółdzielni, to do niej należy złożyć również odwołanie. Trzeba pamiętać, żeby to odwołanie dokładnie uzasadnić. Dlaczego składasz odwołanie, dlaczego odszkodowanie za zalanie mieszkania Cię nie satysfakcjonuje? Jakie argumenty przemawiają za wypłaceniem Ci większej kwoty? Bardzo często zdarza się tak, że po przesłaniu odwołania, firma ubezpieczeniowa nie prowadzi dalszych negocjacji, tylko uwzględnia roszczenia poszkodowanego i wypłaca mu należne pieniądze. Takie działanie jest zrozumiałe. Wobec takiej konkurencji, jaka jest obecnie na rynku, dobra opinia klientów i poszkodowanych jest najcenniejszą walutą.

Podsumowanie:

 1. W przypadku zalania mieszkania odpowiedzialny może być jedne z podmiotów: Ty, Twój sąsiad lub spółdzielnia mieszkaniowa;
 2. Odszkodowanie powinno być wypłacone z polisy podmiotu odpowiedzialnego;
 3. We wniosku muszą znaleźć się zdjęcia zniszczeń i dokładny opis szkody – to przyspiesza procedurę i ułatwia otrzymanie takich pieniędzy, jakich żąda poszkodowany;
 4. W przypadku zalania z winy spółdzielni konieczne jest sporządzenie protokołu szkód i dołączenie go do dokumentów;
 5. Przy stwierdzeniu zalania z winy spółdzielni, musi być ona natychmiast powiadomiona;
 6. Jeżeli wypłata odszkodowania jest za mała, możesz złożyć odwołanie;
 7. Odwołanie składa się do tego samego adresata, do którego składało się wniosek o wypłatę odszkodowania.Kończąc: Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które do mnie przesłaliście. Cieszę się, że moje teksty pomagają i ułatwiają Wam zrozumienie i ogarnięcie świata finansów i ubezpieczeń. Zachęcam do dalszego kontaktu.Jeżeli tekst się przydał, zostaw komentarz, do dla mnie bardzo ważna wiadomość od Ciebie.