Zaznacz stronę

Ubezpieczenie nieruchomości od zalania jest bardzo ważną polisą, ponieważ, zgodnie ze statystykami, zalanie jest jednym z częściej występujących zdarzeń losowych. Ważną kwestią jest to, że zalanie ma bardzo różne przyczyny i zależnie od tego, co doprowadziło do zalania, różne podmioty są za nie odpowiedzialne, a wypłata pochodzi wówczas z różnych źródeł. W poniższym tekście znajdziesz szeroką analizę kwestii zalania mieszkania oraz informacje na temat tego, kto jest wówczas za nie odpowiedzialny.

Zalanie mieszkania – możliwe przyczyny

Jak wspomniałam, do zalania mieszkania może dojść z kilku różnych przyczyn. Najpowszechniejsze to:

  • awaria urządzenia takiego jak pralka, zmywarka;
  • pęknięta rura, pochodząca z “pionu”;
  • pęknięta rura, pochodząca z “poziomu”;
  • zalanie przez sąsiada.

Jak widać, powodów zalania może być przynajmniej kilka. Najważniejszą jednak informacją jest to, że w żadnej z tych sytuacji, klient otrzyma wsparcie, pod warunkiem, że zdecydował się na objęcie swojej nieruchomości ochroną.

ubezpieczenie nieruchomości od zalania

Ubezpieczenie nieruchomości od zalania na skutek awarii

Pierwszą analizowaną sytuacją, będzie zalanie mieszkania z powodu awarii. Sprzęty mają to do siebie, że nie są wieczne i czasem się psują. Ich awarie powodują szkody. Czasem szkody te są większe, czasem mniejsze. Zalanie wodą wylewającą się z pralki lub zmywarki może być sporym problemem. Żeby ten problem rozwiązać, przede wszystkim trzeba mieć ubezpieczenie na wypadek zalania. Najlepiej, gdy obejmuje ono mury i stałe elementy oraz ruchomości domowe. Tak szeroka ochrona pozwoli na pokrycie wszystkich poniesionych strat.

Na początek trzeba zabezpieczyć mieszkanie i zatrzymać lejącą się wodę. Następnie, przed usunięciem śladów zalania, należy zrobić jak najdokładniejsze zdjęcia, które będą stanowiły dokumentację powstałych szkód. To na tej podstawie firma ustali wysokość odszkodowania. Po wezwaniu specjalisty do usunięcia usterki, warto poprosić go o krótką notatkę dotyczącą zdarzenia. Wystarczy, że napisze on, że do zalania doszło na skutek “takiej a takiej” awarii urządzenia. Po co to? Ano po to, by w razie problemów, towarzystwo ubezpieczeniowe nie podważyło zasadności wypłaty świadczenia.

ubezpieczenie mieszkania od zalania

Przecież wąż z pralki mogłeś wyjąć samodzielnie, żeby zalał mieszkanie, które chcesz wyremontować. Notatka od specjalisty ma wykazać, że zdarzenie było faktycznie “nieszczęśliwe”, a nie zamierzone. Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, czas na wypełnienie wniosku o wypłatę odszkodowania i przesłanie całości do firmy ubezpieczeniowej. Wiele towarzystw uwzględnia wnioski przesłane mailowo. To bardzo ważne z uwagi na to, że wtedy łatwiej załączyć również zdjęcia.

W niektórych sytuacjach, towarzystwo może wysłać swojego rzeczoznawcę, który oceni zakres powstałych szkód. Na podstawie jego oceny firma wyliczy wartość odszkodowania. Jak się ją liczy? Rzeczoznawca ocenia, stopień zniszczenia mieszkania, wyrażony w procentach. Następnie, taki sam procent z całkowitej sumy ubezpieczenia staje się odszkodowaniem. Jeżeli masz ubezpieczone mieszkanie na 100 000zł, a zniszczeniu uległo jego 20%, to Twoja wypłata będzie na poziomie 20 000zł. Od tej decyzji przysługuje Ci odwołanie, ale to tylko przedłuża całą procedurę odszkodowawczą. Jeżeli jednak jesteś niezadowolony z decyzji, to odwołanie, jak najbardziej, należy złożyć.

Zalanie mieszkania pękniętą rurą z “pionu”

Instalacja hydrauliczna w budynkach opiera się na tym, że niektóre rury biegną pionowo (pion), a inne poziomo (poziom). W domach jednorodzinnych, za wszystkie rury odpowiada właściciel domu. W domach wielorodzinnych (blokach) za rury z pionu odpowiada spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Jakie to ma znaczenie dla mieszkańca? Gdy do zalania mieszkania dojdzie na skutek awarii rury z pionu, wówczas o wypłatę odszkodowania należy zgłosić się do spółdzielni lub wspólnoty.

Każda taka jednostka administracyjna budynku musi wykupić ubezpieczenie, w ramach którego dołączone jest również ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. Wypłata dla poszkodowanego mieszkańca powinna pochodzić więc z tego OC. Po zalaniu trzeba więc wykonać niezbędne zdjęcia, by mieć dokumentację szkód. Zawiadomić administrację budynku, by podjęła działania naprawcze i do administracji złożyć również wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu zalania. Administracje są różne i nie każda zechce uwzględnić wniosek, ponieważ w kolejnym roku zapłaci wyższą składkę za polisę (z tytułu szkody). Nie trzeba się jednak tym zniechęcać i dążyć do otrzymania należnego odszkodowania. Można również wnioskować o pieniądze z własnej polisy, ale trzeba brać wówczas pod uwagę, że kolejna składka będzie wyższa (każda wypłata odszkodowania nieznacznie podnosi składkę w kolejnym roku). Skoro więc można otrzymać pieniądze z innego źródła, to lepiej swojej polisy “nie ruszać”.

powódź

Zalanie mieszkania z “poziomu”

Instalacja hydrauliczna, zwana potocznie “poziomem” to wszelkie rury, które biegną w mieszkaniu danego lokatora (nie dotyczy to domów jednorodzinnych; w przypadku domu wszystkie rury należą do mieszkańca). Jeżeli dojdzie do awarii jednego z “poziomów”, wówczas odszkodowanie można otrzymać wyłącznie z własnej polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli wykupisz ubezpieczenie mieszkania od zalania, wówczas Twój ubezpieczyciel wypłaci Ci odpowiednią kwotę. Procedura i zasady wypłaty świadczenia są dokładnie takie same, jak w przypadku awarii pralki czy zmywarki do naczyń. Trzeba wykonać dokumentację i zgłosić się do swojej firmy ubezpieczeniowej. Po oszacowaniu strat, firma przesyła pieniądze.

Zalanie mieszkania przez sąsiada

Może się też tak zdarzyć, że mieszkanie zaleje Ci sąsiad z góry. Jeżeli ubezpieczył nieruchomość i ma w polisie również ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, to masz podstawy, by zgłosić się do niego po odszkodowanie. Robisz zdjęcia zniszczeń, do jakich doszło i wypełniasz wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu OC sąsiada. Podajesz numer polisy ubezpieczeniowej sąsiada i wysyłasz dokumenty do jego ubezpieczyciela. Jeżeli wszystko uzupełnisz prawidłowo, to z wypłatą pieniędzy nie powinno być najmniejszego problemu. Tu również możesz skorzystać z własnego ubezpieczenia, które pomoże naprawić szkody. Z tym że, tu również musisz się liczyć z tym, że po wypłacie odszkodowania, kolejna składka za kolejny rok ochrony, będzie wyższa.  

Podsumowując – ubezpieczenie nieruchomości od zalania

Ubezpieczenie nieruchomości od zalania to bardzo korzystna i przydatna polisa. Pomoże Ci wtedy, gdy do zalania dojdzie z Twojej winy, z winy Twoich sprzętów lub rur, za które odpowiadasz. Jednak nie każde zalanie leży w granicach Twojej odpowiedzialności. Za niektóre wypadki odpowiada spółdzielnia lub wspólnota, a za inne Twój sąsiad. Warto wtedy skorzystać z ich ubezpieczenia, by na swojej polisie nie tracić zniżek za bezszkodowe funkcjonowanie.