Zaznacz stronę

Jak działa ubezpieczenie na życie – Kumam Kasę

Jak działa ubezpieczenie na życie? To pytanie zadaje sobie każdy, kto spotkał się z tego rodzaju polisą i rozważa jej wykupienie. Niestety, mało jest rzetelnych informacji o blaskach i cieniach tego rozwiązania. Najgorsze jest to, że agenci też o wielu rzeczach nie mówią, w obawie że klient zrezygnuje z zakupu. Stoisz przed taką decyzją? To zapraszam do lektury. Dowiesz się, jak działa ubezpieczenie na życie, od kiedy, a kiedy nie możesz liczyć na żadną wypłatę.

Ubezpieczenie na życie

Kilka słów wstępu. to polisa dobrowolna, którą zawierasz, gdy tego chcesz, ale nie musisz się na nią decydować. Składa się z umowy głównej (ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałego inwalidztwa) i z umów dodatkowych, które również wybierasz samodzielnie (ubezpieczenie w razie nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, operacji, choroby). Umowę główną zawierasz na określoną sumę ubezpieczenia, podobnie jak każdą z umów dodatkowych. Ta kwota to maksymalna wypłata, jaką otrzymasz w razie zdarzenia. Nie dostaniesz nic ponad to. Umowę zawierasz na wybrany przez siebie okres. Jej działanie rozpoczyna się po opłaceniu składki, kończy gdy przestajesz płacić, umrzesz lub wykorzystasz większość świadczeń. Tyle ogólnie. Teraz do szczegółów.

Od kiedy działa ubezpieczenie na życie

Teoretycznie, jego działanie rozpoczyna się w momencie zaksięgowania Twojej pierwszej składki na koncie ubezpieczyciela. Teoretycznie, bo nie zawsze tak jest. Umowa główna rzeczywiście tak działa. Umowy dodatkowe zazwyczaj mają karencję – dłuższą lub krótszą, ale jednak. Jej długość warto sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wiem, że czasami temat ten się pomija, bo jest on niewygodny.

Jak działa ubezpieczenie na życie

Czym jest karencja ubezpieczenia?

To okres, w którym opłacasz składkę, ale ubezpieczyciel nie wypłaci Ci świadczenia, jeżeli zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną. Płacisz, zachorujesz, nie dostaniesz pieniędzy. Karencja nie obejmuje umów wypadkowych. Wypadek to zdarzenie losowe, trudno je przewidzieć, więc można chronić od początku. Najczęściej karencja obejmuje takie zdarzenia jak:

 • pobyt w szpitalu;
 • operacja;
 • poważne zachorowania;
 • zawał i udar, jeżeli firma oferuje je osobno, poza poważnymi zachorowaniami;
 • śmierć w wyniku udaru lub zawału, przy czym sam fakt śmierci nadal jest objęty ochroną (oznacza to, że uposażeni otrzymają wypłatę z tytułu śmierci ubezpieczonego, ale nie otrzymają dodatkowych pieniędzy za fakt, że przyczyną był zawał lub udar).

Dlaczego, mając ubezpieczenie na życie, karencja Cię obowiązuje? A dlatego, że firmy ubezpieczeniowe chronią się przed pewną formą wyłudzenia odszkodowania. Wyobraź sobie sytuację, że jesteś w trakcie diagnozowania poważnej choroby, ale jeszcze nic nie stwierdzono. Kupujesz ubezpieczenie na życie, idziesz z wynikami do lekarza i otrzymujesz diagnozę. Zgłaszasz zdarzenie, a że wcześniej nie było diagnozy to firma wypłaca odszkodowanie. Dostajesz pieniądze i rezygnujesz z polisy.

Inna sytuacja. Wiesz, że prędzej czy później czeka Cię operacja. Kupujesz ubezpieczenie, idziesz do lekarza, ustalasz wszystkie kwestie (bo operacja zaplanowana przed kupieniem polisy nie wchodzi do ubezpieczenia) otrzymujesz termin operacji, a po niej składasz dokumenty o wypłatę świadczenia. Płacisz polisę sześć miesięcy, a Twoja wypłata świadczenia pokrywa nie tylko składkę, ale jest znacznie ponadto. Właśnie stąd się wzięły karencje do ubezpieczenia. Jeżeli ktoś WIE, że będzie potrzebował wypłaty, to musi na nią znacznie dłużej poczekać – firma chce, by każdy klient “odłożył” na swoje świadczenie, czyli trochę jednak popłacił składki, zanim zgłosi się po pieniądze.

Jak działa ubezpieczenie na życie – wypłata świadczenia

Jeżeli wszystkie warunki spełniasz prawidłowo, przeszedłeś karencję i opłacasz polisę regularnie, to w razie zdarzenia otrzymasz pieniądze z ubezpieczenia, które w polisach na życie noszą nazwę świadczenia. Jak to zrobić? Po zdiagnozowaniu choroby, pobycie w szpitalu, operacji czy po wypadku, musisz zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty medyczne, wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia i cały zestaw przesłać do firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli Twoje zdarzenie było objęte ochroną, firma wypłaci należne pieniądze, a Ty możesz je dowolnie spożytkować.

Jeżeli uważasz, że wypłata była zbyt niska, możesz złożyć odwołanie i wnioskować o ponowne rozpatrzenie Twojego zgłoszenia. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu. Każda firma ubezpieczeniowa podchodzi do tego tematu różnie. Mało kto zwraca na to uwagę, a przy wypłacie pojawiają się problemy. Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu firma rozlicza jako stawkę dzienną. Na przykład 200 zł z za dzień pobytu w szpitalu. Rozliczanie tego pobytu bywa jednak różne. Można się spotkać z kilkoma wariantami wypłat:

 • od pierwszej  doby za cały pobyt;
 • również od pierwszej doby za cały pobyt, pod warunkiem, że trwał on dłużej niż trzy dni (jeżeli trwa krócej to nie ma w ogóle wypłaty);
 • od trzeciej doby, która liczona jest jako pierwsza i za każdy kolejny dzień;
 • za pełne dni pobytu (cały dzień i noc, czyli dzień przybycia i wyjścia może się nie liczyć);
 • rozliczenie za doby kalendarzowe (czyli przybycie do szpitala o 23.45 powoduje, że pierwsza doba jest “zaliczona”);
 • za cały pobyt bez dnia przybycia i wypisu.

Oczywiście, najkorzystniejszy jest tylko pierwszy. Każdy kolejny wprowadza jakieś ograniczenia. Warianty mogą też być łączone. Pobyt w szpitalu trwa dłużej niż 3 dni, nie wlicza się dnia przybycia i dnia wyjścia. Ubezpieczony pacjent jest w szpitalu 7 dni, a wypłata dotyczy czterech dni. Może też być tak, że pacjent będzie w szpitalu 4 dni i nie dostanie pieniędzy w ogóle (pierwszy i ostatni są wyłączone, a pomiędzy nimi pełne doby są zaledwie dwie. Przed podpisaniem umowy starannie się z tym zapoznaj. Może się okazać, że ograniczenia są takie, że ciężko będzie w ogóle otrzymać za to zdarzenie świadczenie.

jak działa polisa na życie

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie na życie nie działa w określonych sytuacjach. Znajdują się one w wyłączeniach odpowiedzialności. Firma nie wypłaci pieniędzy między innymi za:

 • choroby zdiagnozowane przed podpisaniem umowy;
 • choroby przewlekłe;
 • operacje i pobyty w szpitalu zaplanowane przed podpisaniem umowy;
 • wypadki pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych;
 • przez dwa lata od podpisania umowy firma nie wypłaci pieniędzy za samobójstwo.

To tylko niektóre, najbardziej powszechne z wyłączeń. Każda firma tę listę komponuje po swojemu i tu również warto się z nią zapoznać przed podpisaniem umowy. Zakres wyłączeń może być tak duży, że będzie nie do zaakceptowania, a wtedy trzeba poszukać innego ubezpieczyciela. 

Podsumowanie i najczęściej zadawane pytania

Przed zakupem ubezpieczenia dobrze zorientuj się w zakresie ochrony, jaki jest przez nią oferowany, żeby potem nie było rozczarowania. 

Ubezpieczenie na życie to forma ochrony finansowej dla Ciebie i Twoich bliskich. 

Wysokość sumy ubezpieczenia

Sumą ubezpieczenia nazywana jest kwota całkowita, jaka zostanie wypłacona w razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, na które zawarto umowę ubezpieczenia.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą bardzo różnie ustalać sumę ubezpieczenia, dlatego zawsze warto zapytać, skąd się wzięła akurat taka kwota. 

Ustaloną składkę za ubezpieczenie na życie płacisz przez cały czas trwania umowy. Ubezpieczyciel może Ci zaproponować jej zwiększenie, ale idzie za tym zwykle również zwiększenie sumy ubezpieczenia. 

Suma ubezpieczenia na życie powinna być adekwatna do potrzeb całej rodziny i pozwolić nie tylko na leczenie, ale również na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia. 

Wysokość sumy ubezpieczenia na życie należy za każdym razem wyliczać indywidualnie do własnych potrzeb, możliwości i oczekiwań. 

Wypłaty świadczenia

Do wypłaty świadczenia konieczne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów medycznych, które potwierdzą podjęcie przez Ciebie leczenia. Wówczas będziesz mógł wykorzystać swoje zabezpieczenie finansowe i wypłacić adekwatną sumę ubezpieczenia, która została uzgodniona przy zawieraniu umowy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzega sobie możliwość odmowy wypłaty świadczenia. Jest to możliwe w określonych okolicznościach, które określane są jako wyłączenia odpowiedzialności. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia na życie zapoznaj się z listą wyłączeń, która zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Należne świadczenie zostanie wypłacone ubezpieczonemu lub osobom przez niego wskazanym dopiero po zgłoszeniu zdarzenia i dostarczeniu do firmy wszystkich niezbędnych dokumentów medycznych. Dopiero wtedy możliwe będzie pokrycie kosztów leczenia z pieniędzy z polisy.

Assistance

Ubezpieczenie, które obejmuje dowóz leków to zwykle assistance medyczny. Rzadko kiedy znajduje się ono w podstawowej ochronie ubezpieczeniowej. 

Transport medyczny rzadko kiedy wchodzi w skład podstawowej ochrony ubezpieczeniowej. Najczęściej jest on składnikiem assistance medycznego. Warto więc rozważyć takie ubezpieczenie. 

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Zakup ubezpieczenia na życie powinien być poprzedzony analizą potrzeb i oczekiwań ubezpieczonego. Nie można przy tym tez pominąć jego możliwości finansowych. 

Wysokość składki jest zależna od liczby umów dodatkowych, wysokości sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego i jego stanu zdrowia w momencie zawierania umowy. Warto też poznać oferty różnych towarzystw przed wykupieniem polisy, by uniknąć przepłacania za polisę.

Zasady ochrony ubezpieczeniowej

Okres karencji jest różny, zależnie od firmy ubezpieczeniowej. Pamiętaj o tym i sprawdź to zanim podpiszesz umowę. Odpowiednie ubezpieczenie to takie, które działa najszybciej, jak tylko to możliwe. 

Poważne zachorowanie jest różnorodnie interpretowane, zależnie od firmy ubezpieczeniowej. Dokładną definicję znajdziesz w dokumentach uzupełniających polisę. Zapoznaj się z nimi przed podpisaniem umowy, by potem się nie rozczarować.

Wypłata z tytułu poważnego zachorowania jest możliwa tylko wtedy, gdy dana choroba znajduje się na liście chorób objętych ochroną ubezpieczeniową.

Dzięki ubezpieczeniu w razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego możesz liczyć na wsparcie finansowe w procesie leczenia, co znacznie przyspiesza podjęcie wszelkich działań i wpływa pozytywnie na rokowania. 

Ubezpieczenie na życie z tytułu pobytu w szpitalu działa inaczej zależnie od oferty ubezpieczyciela. Sprawdź, jak to wygląda w polisie, którą Ty rozważasz. Czy wypłata obowiązuje od pierwszego, od drugiego czy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu i jak długo trzeba w nim przebywać, by otrzymać świadczenie.

Warto rozszerzyć też swoją ochronę o ubezpieczenie nnw. 

Wysokość składki miesięcznej

Możesz rozszerzyć swoją polisę o inwestycję w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Dzięki temu, przy okazji opłacania składki będziesz gromadzić dla siebie oszczędności. To nieco podniesie koszt polisy, ale możesz sobie potem te pieniądze wypłacić. 

Polisa na życie powinna być zawierana po rozmowie z doradcą ubezpieczeniowym, który zasugeruje najkorzystniejsze rozwiązania. Najkorzystniejsze, czyli jakie? Takie, które pozwolą na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia nawet po doświadczeniu poważnego zachorowania. 

Twoje życie ochroni polisa indywidualna lub rodzinna. Możesz również wykupić w zakładzie pracy ubezpieczenie grupowe. Pamiętaj jednak, że polisę grupową dostosowuje się do potrzeb większość, a nie Twoich indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego

W razie śmierci osoby ubezpieczonej ubezpieczyciel wypłaci pieniądze zgromadzone na polisie osobom przez Ciebie wskazanym podczas podpisywania umowy. 

Indywidualne ubezpieczenie na życie vs grupowe

Świadczenie wypłacane za urodzenie dziecka zawarte jest najczęściej w polisach grupowych, rzadko kiedy zawiera je indywidualne ubezpieczenie na życie. Natomiast wypłata z tytułu operacji chirurgicznej to raczej standard i należało by tego oczekiwać. 

Gdy decydujesz się na polisę indywidualną możesz ją tak zbudować, że będzie miała szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, a jednocześnie dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań.

W kolejnych tekstach opiszę też ciekawe “przypadki”, w których nie powinno dojść do ubezpieczenia oraz takie, gdzie polisa na życie, rzeczywiście pomogła to życie ocalić. Jeżeli masz pytania, coś Cię zaintrygowało, coś warto rozwinąć lub coś wymaga dopowiedzenia, to napisz w komentarzu. Odniosę się do każdej takiej informacji i uzupełnię tekst w komentarzu.

admin