Zaznacz stronę

Ubezpieczenie na życie to polisa dobrowolna. Jego wykupienie uzależnione jest od woli i chęci samego ubezpieczonego. To, na jaką kwotę zawierasz polisę oraz jakie umowy do niej włączysz również zależy od Twojej decyzji. A jakie znaczenie ma tak naprawdę takie ubezpieczenie i kiedy może się przydać?

Ubezpieczenie na życie – jak działa?

Ubezpieczenie na życie działa w momencie nieszczęśliwego zdarzenia. Zależnie od zakresu wybranych umów, jeżeli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, firma ubezpieczeniowa wypłaci odpowiednie, wcześniej ustalone świadczenie. Z uzyskanych pieniędzy można opłacić leczenie, uzupełnić budżet domowy, który uszczuplony zostaje z powodu choroby, czy też zabezpieczyć się na ewentualną rehabilitację. Takie działanie jest nie tylko bardzo odpowiedzialnym podejściem do sprawy, ale również bardzo praktycznym. Leczenie kosztuje i to bardzo dużo. Jeżeli dysponuje się odpowiednimi środkami, można to leczenie opłacić bez obaw o nadwyrężenie pieniędzy przeznaczonych na życie.

ubezpieczenie na życie

Polisa życiowa – jak jest skonstruowana

Polisa życiowa składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest ubezpieczenie życia. Osoba ubezpieczona decyduje, na jaką kwotę chce ubezpieczyć swoje życie. W razie śmierci osoby ubezpieczonej, osoby, które zostaną wskazane jako uposażone, otrzymają ustaloną kwotę. W ten sposób rodzice mogą zabezpieczyć swoje dzieci lub małżonkowie siebie nawzajem. Jest to szczególnie cenna forma zabezpieczenia, gdy ubezpieczony ma na siebie zaciągnięty kredyt hipoteczny lub małżonkowie razem taki kredyt posiadają. W razie śmierci małżonka, pieniądze z ubezpieczenia możesz przeznaczyć na spłatę kredytu, co powoduje, że uwolnisz się od zobowiązań finansowych. To bardzo praktyczne i rozsądne rozwiązanie. I choć nie ukoi bólu po stracie ukochanej osoby, to z pewnością pomoże się życiowo pozbierać.

Takie zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej niesie jeszcze jedną korzyść. Gdy drugi z małżonków zostaje sam z dziećmi, może początkowo mieć problemy z utrzymaniem siebie i maluchów. Takie wsparcie finansowe pozwala zdjąć sobie z głowy chociaż jedno zmartwienie.

Ubezpieczenie zdrowia

Polisa ubezpieczeniowa na życie to również ubezpieczenie zdrowia. Zależnie od decyzji ubezpieczonego można wybrać ubezpieczenie na wypadek:

  • poważnych chorób
  • pobytu w szpitalu
  • operacji
  • uszczerbku na zdrowiu
  • inwalidztwa
  • niezdolności do pracy
  • niezdolności do samodzielnego życia
  • zachorowania na raka
  • następstw nieszczęśliwych wypadków.
polisa na życie

To, które ubezpieczenie wybierzesz zależy od Ciebie – to Ty ustalasz zakres ochrony. To samo dotyczy sumy ubezpieczenia. Musisz wiedzieć, że do każdej z umów dodatkowych (bo tak nazywa się umowy zdrowotne) ustalasz odrębną sumę ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest “szyte na miarę” Twoich potrzeb. Pieniądze otrzymane z polisy można przeznaczyć na prywatne wykonanie badań – co znacznie skróci czas oczekiwania na nie, czy też na odbycie prywatnych konsultacji. Wiadomo bowiem, jak wielką rolę odgrywa czas przy diagnozowaniu poważnego schorzenia i rozpoczęciu leczenia. Im szybciej podejmiesz pewne kroki, tym większa szansa na wyleczenie. Właśnie dlatego skorzystanie z prywatnej opieki lekarskiej może być tak ważne, a na to właśnie potrzebne są pieniądze.

Ubezpieczenie na życie – rozszerzenie ubezpieczenia

Polisa na życie to nie tylko ochrona. Możesz dodatkowo rozszerzyć ją również o oszczędności. Polisa jest wówczas wzbogacona ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na którym gromadzone są pieniądze ubezpieczonego. Nie wszystkie produkty i nie wszystkie firmy oferują taką opcję. Warto więc sprawdzić wcześniej, czy wybrana polisa udostępnia taką możliwość. Przed podpisaniem umowy zaś warto dokładnie i starannie przemyśleć swoje potrzeby i oczekiwania, żeby wybrać rzeczywiście najlepsze dla siebie ubezpieczenie.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu na życie?

Skoro podstawowe informacje mamy już za sobą, warto przyjrzeć się polisie nieco dokładniej. Jeżeli zdecydujesz się na taką formę ochrony, w pierwszej kolejności musisz wykupić umowę podstawową, którą w drugiej kolejności możesz ewentualnie rozszerzyć. Umowa podstawowa to ubezpieczenie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Jeżeli ubezpieczony umrze z przyczyn naturalnych lub na skutek nieszczęśliwego wypadku, wówczas wskazane przez niego osoby (uposażeni), otrzymają sumę ubezpieczenia, na którą zdecydował się ubezpieczony. Jest to tak zwane świadczenie ubezpieczeniowe. Warto tę polisę rozszerzyć o śmierć na skutek udaru lub zawału serca, co w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jest traktowane odrębnie.

Jeżeli jesteś jedynym żywicielem rodziny, to taka polisa na życie może być też jedynym sposobem na zabezpieczenie członków rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie – zawał i udar

Naturalnie, jeżeli nie wykupisz takiego rozszerzenia, to uposażeni i tak otrzymają pieniądze w razie Twojej śmierci. Ta dodatkowa umowa jest po to, by w razie tak nagłego zgonu tych pieniędzy było więcej (np. suma ubezpieczenia w razie śmierci to 100 000; po dokupieniu ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego z powodu zwału lub udaru wypłata w tym przypadku wyniesie 200 000). Czemu to takie ważne?

Gdy ubezpieczony bardzo poważnie zachoruje, rodzina ma czas na pewne przygotowanie się do przyszłości. Gdy śmierć jest nagła, to nie tylko nie ma kiedy się do tego przygotować. Jest to ogromny szok, a skutki zdarzenia mają bardzo różnorodny charakter. Dzięki pieniądzom, zabezpieczonym w polisie osobom, które zostaną, łatwiej będzie przynajmniej z tymi przyziemnymi sprawami.

Ubezpieczenie na życie w tej podstawowej wersji stawia bardzo mało wymagań ubezpieczonym, a wypłaty świadczenia następują stosunkowo szybko. Wystarczy złożyć wniosek i dołączyć dokumenty, które potwierdzają zdarzenie ubezpieczeniowe.

Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły realizują wypłatę świadczenia bardzo szybko, więc takie zabezpieczenie finansowe ma naprawdę praktyczny wymiar.

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach ubezpieczenia na życie

Jak wspomniałam, ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o dodatkowe umowy zdrowotne. Z tego względu przed zakupem ubezpieczenia dobrze jest się z nimi dokładnie zapoznać i sprawdzić, jak wygląda opcja ochrony zdrowia.

Polisa na życie – umowy dodatkowe

Jedną z głównych umów dodatkowych jest ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. To ochrona, która pomoże Ci finansów uporać się z konsekwencjami, jakie pociągają za sobą nieszczęśliwe wypadki. Pieniądze pomogą Ci w podjęciu rehabilitacji, dostosowaniu mieszkania do Twoich ograniczeń ruchowych czy uzyskaniu niezbędnego wsparcia w postaci kul, wózków czy wyciągów – gdyby doszło do takiej konieczności.

Dodatkowo, taka umowa gwarantuje dodatkowe pieniądze na wypadek naszej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Poważne zachorowanie

Inną ważną umową dodatkową jest ta, która chroni ubezpieczonego na wypadek poważnego zachorowania. W tej sytuacje wypłatę odszkodowania można otrzymać w momencie, gdy lekarz zdiagnozuje poważną chorobę, która znajduje się na liście chorób objętych ochroną. Tu bardzo istotne jest, by przed podpisaniem umowy zweryfikować tę listę. Niektóre polisy na życie chronią tylko przed pięcioma – sześcioma poważnymi chorobami, a inne na liście mają ich nawet kilkanaście. Oczywiście, im szersza ochrona (dłuższa lista) tym lepiej dla ubezpieczonego. 

Żeby otrzymać wypłatę świadczenia musisz mieć kompletną dokumentację medyczną, więc pamiętaj też o jej gromadzeniu. 

Pobyt w szpitalu i operacja

Niektóre choroby wymagają hospitalizacji. Czas spędzony w szpitalu służy obserwacji, przeprowadzeniu zabiegu lub operacji chirurgicznej albo rekonwalescencji po leczeniu. W czasie hospitalizacji jesteś wyłączony z aktywności zawodowej. I choć przepisy przewidują otrzymywanie w tym czasie wynagrodzenia (w przypadku umowy o pracę), to jest ono i tak nieco mniejsze niż normalnie (80% pensji). 

Zdarza się, że pobyt w szpitalu się przedłuża. Warto zapewnić sobie na ten czas wsparcie finansowe. Umowa dodatkowa, która ochroną ubezpieczeniową obejmuje pobyt w szpitalu działa w ten sposób, że odszkodowanie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu plus za przeprowadzone operacje.

Ważne! Każda polisa jest tu nieco inaczej zaprojektowana. Niektóre oferują wypłatę już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, inne dopiero od trzeciego, a jeszcze inne: od pierwszego dnia, ale pod warunkiem, że pobyt trwa dłużej niż np. 3 dni. To wszystko trzeba sprawdzić jeszcze przed zakupem polisy, by potem nie być rozczarowanym. Najlepsze ubezpieczenie na życie to takie, które oferuje ochronę już od pierwszego dnia. 

Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej

Warto również sprawdzić listę operacji i zabiegów, które są objęte ochroną. Tu również ważna uwaga. Nie każde ubezpieczenie pobytu w szpitalu w ogóle uwzględnia operacje. Jeżeli chcesz, by zabiegi również były objęte ochroną ubezpieczeniową, zweryfikuj to z ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub porozmawiaj z doradcą ubezpieczeniowym. Lepiej zrobić to zawczasu, by potem nie dostać odmowy otrzymania świadczenia. 

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu czy operacji to bardzo przydatna forma ochrony finansowej.

Co jeszcze znajdziesz w zakresie ochrony ubezpieczeniowej?

Ciekawą opcję stanowią również umowy ubezpieczenia, które dotyczą uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy czy niezdolności do samodzielnego życia. W tym wypadku ochrona ubezpieczeniowa dotyczy bardziej skutków choroby lub wypadku, niż samego zdarzenia. Co warto wiedzieć o tych umowach?

Uszczerbek na zdrowiu

Gdyby na skutek wypadku doszło do uszczerbku na zdrowiu (źle zrośnięty palec, wybity ząb itp.), towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie proporcjonalne do uszczerbku i sumy ubezpieczenia. Co to oznacza? Suma ubezpieczenia to 100 000 zł. A za wybity ząb przysługuje Ci 3% wypłaty świadczenia. Oznacza to, że otrzymasz 3000 zł odszkodowania. 

Wiele zależy oczywiście od zakresu ochrony. Jeżeli chcesz być ubezpieczony na wypadek uszczerbku na zdrowiu – sprawdź listę uszczerbków i ich procentowy udział w sumie ubezpieczenia. Świadczenia związane z uszczerbkiem są bardzo zróżnicowane i firmy ubezpieczeniowe mają bardzo różne listy uszczerbków (wraz z ich procentowym udziałem). W jednym towarzystwie lista będzie długa i bardzo szczegółowa, a w innym będzie krótsza, ale udział procentowy większy. Którą opcję wybrać? To już zależy od Ciebie – Twoich potrzeb i oczekiwań.

Polisa na życie – niezdolność do pracy

Niekiedy zakres ochrony polisy na życie obejmuje również niezdolność do pracy. Co to oznacza? Jeżeli po przejściu choroby lub wypadku nie możesz podjąć pracy, to dla Twojej rodziny oznacza to poważne straty finansowe. Dzięki ubezpieczeniu możesz otrzymać jednorazowy zastrzyk finansowy, który pomoże Ci przerwać najtrudniejsze chwile. Niezdolność do pracy nie zawsze jest trwała. W takiej sytuacji wsparcie na okres niezdolności może być naprawdę pomocne. 

Niezdolność do samodzielnego życia

To kolejna umowa, która redukuje skutki nieszczęśliwego zdarzenia. Działa bardzo podobnie, jak niezdolność do pracy. Pomaga w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości. 

Czy warto zdecydować się na dodatkowe umowy?

Moim zdaniem, tak. Zakup polisy na życie jedynie może nie być wystarczający. Ubezpieczenie na życie (tylko) wiąże się z wypłatą świadczenia tylko w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. A często to za mało. Przecież w razie poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu czy operacji pieniądze również mogą się przydać. Nieszczęśliwe zdarzenia to nie tylko śmierć ubezpieczonego. 

Naturalnie wybór polisy powinien również opierać się na możliwościach finansowych ubezpieczonego. Każda umowa dodatkowa powoduje wzrost składki ubezpieczeniowej, więc trzeba mieć to na uwadze. 

Warto też poszukać takiej polisy na życie, która daje możliwość pewnego modyfikowania zakresu ochrony. Przecież Twoje potrzeby, oczekiwania czy możliwości mogą się zmieniać. Im bardziej elastyczne ubezpieczenie na życie, tym łatwiej będzie je dopasować. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia porozmawiaj o tym ze swoim agentem ubezpieczeniowym. 

Ważne informacje na koniec

Jeżeli zdecydujesz się na umowę ubezpieczenia, musisz zweryfikować też czas trwania umowy. Niektóre zawierane są na rok, inne na pięć lat, a jeszcze inne na czas nieokreślony. Oznacza to, że polisa będzie w mocy tak długo, jak długo będziesz za nią płacić. Pamiętaj, by upewnić się, czy taką długotrwałą polisę można zmieniać w trakcie trwania umowy. 

Indywidualne ubezpieczenie na życie zależy więc od wielu czynników. Znaczenie ma wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia, czy jest to ubezpieczenie rodzinne, jakie umowy dokupisz. Jak zatem znaleźć najlepsze ubezpieczenie na życie? Trzeba szukać, analizować, porównywać i pytać. Dopiero, gdy będziesz mieć pewność, że dana umowa zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa – warto się na nią zdecydować.

Oczywiście przy zawarciu umowy sprawdź, jakie są wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Przedyskutuj z agentem wysokość sumy ubezpieczenia, jak wygląda pokrycie kosztów leczenia i upewnij się, że zakres ochrony jest taki, jaki chcesz. 

Słowa kluczowe: sumy ubezpieczenia, indywidualne ubezpieczenie, ubezpieczenie na życie, wyłączenia odpowiedzialności, kosztuje ubezpieczenie, ubezpieczenie grupowe, umowę ubezpieczenia, zakres ochrony, wyłączenie odpowiedzialności, wysokość sumy ubezpieczenia, zawarcie ubezpieczenia, przypadku polisy, zdiagnozowania nowotworu złośliwego, polisy na życie, fundusze kapitałowe, polisę grupową, wyboru polisy, miejscu pracy, polisa na życie,

admin