Zaznacz stronę

Ubezpieczenie w razie choroby to ważna i niezwykle przydatna polisa. Pozwala nie tylko uporać się z trudnościami związanymi z samą chorobą, ale również zapewnia środki na leczenie, również prywatne. Ubezpieczenie rekompensuje finansowo czas nieobecności w pracy. Jak wybrać ubezpieczenie na wypadek choroby, by faktycznie spełniło ono swoje zadania? Co zrobić, by faktycznie stało się pomocą, a nie tylko obciążeniem finansowym dla domowego budżetu? Oto najważniejsze informacje.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Zasadniczo, niewiele firm oferuje ubezpieczenie tylko na wypadek choroby. Zazwyczaj dołączają je do polisy podstawowej, która stanowi zabezpieczenie życia, nie samego zdrowia. Te oferty, w których nacisk kładzie się na wsparcie w razie poważnego zachorowania, również mają ochronę życia. Wynika to z przepisów, które regulują konstruowanie tego rodzaju produktów ochronnych. Zgodnie z tymi przepisami musi to być ubezpieczenie w razie choroby i śmierci.

Wśród dostępnych na rynku ubezpieczeń coraz częściej można znaleźć ubezpieczenie na życie online. To bardzo wygodne rozwiązanie. Z domu można wybrać wszystkie najważniejsze opcje, ustalić sumy ubezpieczenia i wysłać przez internet wniosek o zawarcie polisy. Po jego weryfikacji przychodzi informacja o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku przez firmę. Jeżeli jest akceptacja, to polisa działa zaraz po zaksięgowaniu składki na koncie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Cała procedura trwa zaledwie kilka minut, a moment na jej rozpoczęcia wybierasz samodzielnie. Jeżeli zdecydujesz się na taki sposób zawarcia polisy, to chcąc mieć ochronę na wypadek poważnej choroby, musisz wybrać dodatkowe ubezpieczenie. Jest to rozszerzenie lub umowa dodatkowa. Różne firmy, różnie te rozwiązania nazywają. Jeszcze jedna ważna rzecz. Ubezpieczenie w razie choroby nie jest takie same we wszystkich firmach ubezpieczeniowych. W jednej firmie, dodatek ten może obejmować siedem chorób, a w drugiej przeszło trzydzieści. Ta sama firma może oferować ubezpieczenie w razie chorób, gdzie znajdziesz wyłącznie kilka poważnych zachorowań. I takie, w którym znajdziesz całą listę zdarzeń objętych odpowiedzialnością towarzystwa ubezpieczeniowego. Przed podpisaniem wniosku i wpłaceniem pierwszej składki, sprawdź, co kryje się pod pojęciem “poważnej choroby”. Czym zatem jest poważne zachorowanie według ubezpieczycieli?

ubezpieczenie w razie choroby

Poważne zachorowanie – definicja

Nie ma jednej wspólnej definicji poważnego zachorowania. Każda firma nieco inaczej rozumie tę sytuację i nieco inaczej się do niej odnosi. To, co faktycznie łączy wszystkie te określenia to fakt, że jest to choroba, która pojawia się niespodziewanie i nagle. Ubezpieczony nie cierpiał na nią przed zawarciem polisy. Nie jest to żadna z chorób przewlekłych, wykrytych u niego wcześniej. Nie jest to również okresowa i krótkotrwała niewydolność organizmu spowodowana sezonowymi infekcjami.

Do poważnych chorób nie zalicza się zatem ani grypa, ani angina, ani nawet zapalenie płuc. W definicjach znaleźć można również informację, że jest to tego rodzaju schorzenie, które wymaga specjalistycznej pomocy medycznej. To choroba, która wymaga złożonego leczenia farmakologicznego lub operacyjnego, nierzadko związanego z koniecznością hospitalizacji.

Poważna choroba wyklucza z aktywności zawodowej na dłuższy czas. Wymaga skupienia się chorego na walce z jej skutkami lub na walce o powrót do zdrowia. Definicja poważnych zachorowań znajduje się zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem umowy ubezpieczenia. Do każdej takiej definicji firma powinna dołączyć również dokument: tabela poważnych zachorowań. Dzięki tabeli można w prosty i jednoznaczny sposób stwierdzić, czy dane zdarzenie jest poważnym zachorowaniem, czy nim nie jest. Wyłączony tu jest element uznaniowości. To nie firma uznaje, czy klient jest poważnie chory, czy nie. Jeżeli klient przesyła dokumentację medyczną, w której jest diagnoza, a zdiagnozowana choroba jest w tabeli, wypłata pieniędzy z odszkodowania należy się bez wątpliwości.

Ubezpieczenie w razie choroby – na czym polega wsparcie?

Na czym polega takie wsparcie w razie ciężkiej choroby? To pieniądze, które firma wypłaca jednorazowo w całości. Ubezpieczony sam decyduje na co je przeznaczy. Może je wykorzystać na opłacenie prywatnej opieki lekarskiej, wykonanie prywatnie badań, czy też pobyt w prywatnym szpitalu. Nie ma tutaj żadnych wskazań czy zaleceń. Może również skorzystać z tych pieniędzy na dostosowanie swojego mieszkania, jeżeli takie dostosowanie jest konieczne. Takie dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby pozwala również zrekompensować straty związane ze zwolnieniem lekarskim w pracy. Każda osoba, która zatrudniona jest na pełen etat może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, gdy zachoruje (nie tylko poważnie). Zwolnienie jednak nie jest sto procent płatne. Przez cały okres pobytu na zwolnieniu, chory otrzymuje wyłącznie osiemdziesiąt procent swojej pensji. Jest więc straty. Tego rodzaju ubezpieczenie pomoże wyrównać braki w wynagrodzeniu i zapobiegnie sytuacji, w której pogorszą się nie tylko warunki funkcjonowania danego człowieka i jego sytuacja materialna.

Ubezpieczenie w razie choroby – co jeszcze warto wiedzieć

Trzeba wiedzieć, że leczenie poważnej choroby bywa długotrwałe i bardzo wyczerpujące. Właśnie dlatego należy bardzo starannie dobrać odpowiednią polisę nie tylko pod względem zakresu chorób, ale również ewentualnej wypłaty. Kwota 10 000 czy 20 000 zł może być w tym przypadku zdecydowanie zbyt mała. Wizyty, leki, konsultacje, badania – to wszystko kosztuje. Do tego dochodzi obniżona pensja i wszystko razem sprawia, że człowiek nieustannie traci pieniądze, których w tym momencie szczególnie potrzebuje. Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania wydaje się więc naprawdę pomocnym wsparcie. Jest jeszcze jedna, istotna kwestia. Niektóre firmy włączają w to ubezpieczenie również choroby nowotworowe. Są też takie towarzystwa, które na wypadek nowotworu opracowały specjalne, odrębne rozwiązania.

ubezpieczenie na raka

Ubezpieczenie na wypadek raka

Choroba nowotworowa to szczególny rodzaj poważnej choroby. Leczenie jest skomplikowane i wieloetapowe. Wymaga niekiedy podjęcia różnych procedur medycznych: operacji, chemii, naświetlań. To powoduje, że walka jest nie tylko znacznie trudniejsza, ale również znacznie droższa. Do tego dochodzą nawroty choroby, które mogą pojawić się po roku, dwóch czy nawet trzech latach. I kolejne etapy walki z tym potworem. Mając na uwadze specyfikę tego schorzenia, firmy przygotowały specjalne ubezpieczenie na wypadek nowotworu. Firma nie wypłaca pieniędzy jednorazowo, a za każdym razem, gdy potrzebne jest kolejne wsparcie lub podejmowany jest kolejny etap leczenia. Oferty firm różnią się między sobą. Zasadniczo (uogólniając) proces wypłaty dzielą na takie etapy:

  • diagnoza choroby nowotworowej;
  • operacja;
  • 3 kursy chemii;
  • 3 kursy radioterapii;
  • wypłata miesięczna przez 3 kolejne miesiące rekonwalescencji, to ubezpieczony wskazuje, który miesiąc jest pierwszym, w którym ma nastąpić wypłata;
  • w razie nawrotu choroby – kolejna wypłata świadczenia, tym razem jednorazowo;
  • opieka paliatywna;
  • w razie wyzdrowienia, po 5 latach wypłacają część świadczenia za powrót do zdrowia.

Na każdym z tych etapów firmy określają poziom wypłaty procentowo. Na przykład, w momencie otrzymania diagnozy można otrzymać 20% sumy ubezpieczenia. Za każdy kurs chemii 1,5% procenta, czyli w sumie 4,5% sumy ubezpieczenia. I tak dalej. To, jakie wartości firma przypisuje każdemu etapowi, zależy od samej firmy ubezpieczeniowej i warto się z tym zapoznać, przed podpisaniem umowy.

Choroby objęte i nieobjęte ochroną

Kwestia chorób nowotworowych, objętych ubezpieczeniem wygląda podobnie, jak to zostało opisane powyżej. Jest lista chorób objętych ochroną. Jeżeli ubezpieczony zapadnie na nowotwór, którego nie ma na liście, wówczas nie otrzyma pieniędzy. Jest też zapis o stadium choroby. Niektóre nowotwory są objęte ubezpieczeniem, gdy diagnoza mówi o pierwszym lub drugim stadium. W świetle dokonań współczesnej medycyny są to stadia uleczalne. Gdy wykryte są na trzecim stadium, nie podlegają ochronie. Niektóre choroby nowotworowe, są objęte wyłącznie wypłatą z tytułu leczenia paliatywnego.

Wszystkie te szczegóły i wyjątki są spisane i opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Trzeba się z nimi zapoznać, chcąc zapewnić sobie maksimum ochrony na wypadek opisywanych zdarzeń. W zasadzie to już wszystko, jeżeli chodzi o ubezpieczenie w razie choroby. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do pozostawiania ich w komentarzach lub przesyłaniu mailem. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć.