Zaznacz stronę

Polisa życiowa to tak naprawdę zlepek różnorodnych ubezpieczeń, z których każde jest odpowiedzialne za inny element naszego życia. W zasadzie, precyzując, odpowiedzialne są one za to, co może się nam wydarzyć. Z czego więc składa się taka polisa i na co zwrócić uwagę podczas jej wybierania?

Ubezpieczenie na życie – umowa główna i umowy dodatkowe

Zasadniczo, ubezpieczenie na życie składa się z dwóch głównych elementów. To umowa główna i umowy dodatkowe. Umowa główna musi być zawarta, jeżeli przyszły ubezpieczony jest zainteresowany konkretną umową dodatkową. Każda firma ubezpieczeniowa nieco inaczej konstruuje swoje polisy ochronne, warto jednak wiedzieć, że ta podstawa jest zawsze. Umowy dodatkowe to szereg różnorodnych, bardziej sprecyzowanych elementów ochronnych, które dostępne są jako pojedyncze umowy lub jako całe pakiety.

polisa życiowa

Czego dotyczy umowa główna w polisie na życie?

Umowa główna to ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Niekiedy jest rozszerzona o trwałe inwalidztwo i przejęcie opłacania składek. Ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego oznacza, że niezależnie od tego, jaka była przyczyna tej śmierci (za wyjątkiem samobójstwa), uposażeni otrzymają sumę ubezpieczenia, jaka została ustalona dla umowy głównej. Gdy dochodzi trwałe inwalidztwo – ta sama zasada dotyczy tej sytuacji. Po uzyskaniu orzeczenia o trwałym inwalidztwie, ubezpieczony otrzyma wypłatę świadczenia. Przejęcie opłacania składek – gdy ubezpieczony na skutek jakiegoś zdarzenia stanie się osobą całkowicie niepełnosprawną, firma przejmie na siebie obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych. Będzie je płacić do momentu wygaśnięcia umowy lub do śmierci ubezpieczonego.

Umowy dodatkowe – polisa życiowa

Grupa umów dodatkowych to bardzo szeroki temat. Oczywiście, nie wszystkie muszą występować w każdej polisie, na jaką natknie się przyszły ubezpieczony. Niektóre ubezpieczenia są skromniejsze, inne bardziej rozbudowane. Warto jednak wiedzieć ogólnie, jakie sytuacje brane są pod ochronę firm ubezpieczeniowych. Zasadniczo można je podzielić na dwa pakiety umów:

 • pakiet wypadkowy;
 • pakiet zdrowotny.
polisa na życie

Jakie umowy dodatkowe wchodzą w skład pakietu wypadkowego?

Dla jasności, nie każda polisa oferuje umowy w formie spakietowanej. Tutaj zostały tak podzielone dla uporządkowania analizy. W ramach pakietu wypadkowego można się więc spodziewać następujących umów:

 • uszczerbek na zdrowiu;
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego;
 • trwałe inwalidztwo całkowite na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • niezdolność do samodzielnego życia lub pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku;
 • operacja, która jest konieczna na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Oczywiście, każda z firm ubezpieczeniowych ma prawo nieco inaczej definiować każde zdarzenie i przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto się z tymi definicjami zapoznać.

Jakie umowy wchodzą w skład pakietu zdrowotnego?

Pakiet zdrowotny dotyczy zdarzeń, których przyczyną nie był wypadek, a nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu ubezpieczonego. I tak, znaleźć tu można:

 • śmierć w skutek zawału serca lub udaru mózgu;
 • pobyt w szpitalu z powodu poważnej choroby;
 • operacja z powodu poważnej choroby;
 • zachorowanie na poważną chorobę (zwykle poza chorobami nowotworowymi);
 • zachorowanie na chorobę nowotworową;
 • niezdolność do samodzielnego życia lub pracy wskutek poważnej choroby.

Bardzo istotne jest tutaj podkreślenie kwestii “poważnego zachorowania”. Polisa ubezpieczeniowa nie zabezpieczy na wypadek chorób nieskomplikowanych, jak przeziębienie, angina czy nawet zapalenie płuc. Do tego ubezpieczenia przystąpić mogą jedynie osoby zdrowe. Chorzy nie otrzymają wsparcia ubezpieczeniowego, ponieważ firma ponosi odpowiedzialność wyłącznie za te choroby, które powstaną po zawarciu umowy, a nie przed.

Polisa życiowa – podsumowanie

Ubezpieczenie na życie chroni zarówno samego ubezpieczonego, jak i osoby przez niego uposażone. W razie nieszczęśliwego zdarzenia można liczyć na finansowe wsparcie ze strony firmy ubezpieczeniowej. Zasadniczo umowy wypadkowe są nieco tańsze niż zdrowotne. Warto jednak każdą z nich rozważyć osobno i zdecydować, czy jej zawarcie może się okazać przydatne, czy nie.