Zaznacz stronę

Dobre ubezpieczenie turystyczne to polisa ochronna, która działa w czasie pobytu ubezpieczonego za granicą. Takie wsparcie finansowe bywa bezcenne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia podróżnego. Jakie jest znaczenie ubezpieczenia turystycznego i jak wybrać to, które będzie najlepsze? Oto najważniejsze podpowiedzi.

Ubezpieczenie turystyczne – kiedy i jak działa

Turystyczny pobyt za granicą nie gwarantuje bezpłatnej opieki państwowej w kraju, który jest celem podróży. Taką opiekę można uzyskać wyłącznie, gdy w danym kraju opłaca się państwowe ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli turysta nie płaci państwowych składek, to ochrona państwowa mu nie przysługuje. W razie nieszczęśliwego zdarzenia, pogotowie ratunkowe oczywiście zajmie się poszkodowanym, ale na koniec, po wykonaniu wszystkich procedur ratujących życie i zdrowie, poszkodowany dostanie rachunek, który będzie musiał zapłacić.

O ile wizyta u lekarza, prosta konsultacja czy proste badanie to koszt kilkuset złotych, maksymalnie kilku tysięcy, o tyle hospitalizacja, operacje czy skomplikowane badania mogą kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. To bardzo duże kwoty, na których wydanie mało kto może sobie pozwolić. Właśnie w takiej sytuacji działa ubezpieczenie turystyczne. W razie hospitalizacji lub konieczności podjęcia innej formy leczenia, poszkodowany zgłasza w firmie, która go ubezpieczyła, to zdarzenie i na podstawie dokumentów medycznych, otrzymuje odszkodowanie. Z uzyskanych w ten sposób pieniędzy może opłacić wszystkie procedury medyczne, nie ponosi więc kosztów z własnego budżetu domowego czy chociażby tego przeznaczonego na podróż.

jak wybrać ubepieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne – na co zwracać uwagę

Decydując się na wybór odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego, które ma stanowić wsparcie w razie nieszczęśliwego zdarzenia, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, które decydują o tym, czy ubezpieczenie jest dobre czy nie spełni swojego zadania. To jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne? Przede wszystkim należy sprawdzić zakres ochrony, jaką polisa oferuje. Czy pokrywa wyłącznie koszty leczenia, czy również dodatkowe procedury, jak akcja ratunkowa lub poszukiwawcza, wsparcie w przypadku utraty bagażu lub wizyty domowe lekarza w miejscu pobytu. Drugą bardzo istotną kwestią są sumy ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia to kwoty, które stanowią maksymalną wypłatę. Jeżeli będą zbyt niskie, polisa nie spełni swojego zadania, bo kwotę, która będzie brakowała i tak trzeba będzie dopłacić. Jeżeli jednak suma będzie zbyt wysoka, to dużo zapłacisz, a i tak tego nie wykorzystasz. Przed wykupieniem ubezpieczenia, warto więc sobie rozpisać swoje oczekiwania i potrzeby.

Polisa turystyczna – jakie umowy dodatkowe wybrać

Każda firma ubezpieczeniowa oferuje nieco inny zakres umów dodatkowych. Warto mieć to na uwadze i wybrać takie ubezpieczenie, które ma te umowy, które interesują przyszłego ubezpieczonego. Zazwyczaj jest to ubezpieczenie:

  • kosztów leczenia;
  • akcji poszukiwawczej;
  • akcji ratowniczej;
  • bagażu podróżnego;
  • na wypadek rezygnacji z podróży;
  • transport medyczny;
  • wcześniejszy powrót do kraju.

Zależnie od tego, jakie potrzeby ma sam ubezpieczony, wybierze odpowiednie umowy dodatkowe. Każda z nich zostanie pokrótce omówiona w kolejnych artykułach z tego zakresu. W tym miejscu wspomnę tylko, że każda z tych umów powinna być szczegółowo opisana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia analizowanej polisy. Kwestia tego, jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne zaczyna się nieco komplikować? To jeszcze jeden element.

dobre ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne – suma ubezpieczenia

Bardzo ważne jest też dobranie odpowiednich sum ubezpieczenia do poszczególnych umów dodatkowych. Zasadą jest bowiem, że każda umowa dodatkowa ma własną sumę ubezpieczenia, na jaką można się ubezpieczyć. To, jak należy wybierać sumę ubezpieczenia również zostanie omówione w osobnym tekście. Tu natomiast podsuwam ogólne wskazówki. W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia należy sprawdzić, jakie koszty obowiązują w danym kraju. Ile kosztuje dzienny pobyt w szpitalu i kwotę tę pomnożyć przynajmniej dziesięciokrotnie (przy dziesięciodniowym pobycie w szpitalu).

Do tego należy dodać średni koszt operacji, badań i konsultacji. Tak otrzymana kwota powinna być minimalną, na jaką należy się ubezpieczyć. Warto jednak uwzględnić jeszcze nieprzewidziane okoliczności i nieco tę sumę podnieść. Ubezpieczenie akcji ratowniczej i poszukiwawczej również należy ustalić na podstawie kosztów, jakie trzeba ponieść za te akcje w kraju docelowym. Suma ubezpieczenia, które chroni bagaż podróżny powinna być nieco wyższa niż szacunkowa wartość bagażu itd. Im bardziej sprawa zostanie przemyślana, tym lepiej zostanie dobrana polisa, a ubezpieczenie będzie bardziej przydatne. Taka polisa turystyczna jest praktyczna, spełni swoją funkcję i w razie zdarzenia będzie rzeczywiście użyteczna.