Zaznacz stronę

Jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne?

Dobre ubezpieczenie turystyczne to polisa ochronna, która działa w czasie pobytu ubezpieczonego za granicą. Takie wsparcie finansowe bywa bezcenne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia podróżnego. Jakie jest znaczenie ubezpieczenia turystycznego i jak wybrać to, które będzie najlepsze? Oto najważniejsze podpowiedzi.

Ubezpieczenie turystyczne – kiedy i jak działa

Turystyczny pobyt za granicą nie gwarantuje bezpłatnej opieki państwowej w kraju, który jest celem podróży. Taką opiekę można uzyskać wyłącznie, gdy w danym kraju opłaca się państwowe ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli turysta nie płaci państwowych składek, to ochrona państwowa mu nie przysługuje. W razie nieszczęśliwego zdarzenia, pogotowie ratunkowe oczywiście zajmie się poszkodowanym, ale na koniec, po wykonaniu wszystkich procedur ratujących życie i zdrowie, poszkodowany dostanie rachunek, który będzie musiał zapłacić.

O ile wizyta u lekarza, prosta konsultacja czy badanie to koszt kilkuset złotych, maksymalnie kilku tysięcy, o tyle hospitalizacja, operacje czy skomplikowane badania mogą kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. To bardzo duże kwoty, na których wydanie mało kto może sobie pozwolić. Właśnie w takiej sytuacji działa ubezpieczenie turystyczne.

W razie hospitalizacji lub konieczności podjęcia innej formy leczenia, poszkodowany zgłasza w firmie, która go ubezpieczyła, to zdarzenie i na podstawie dokumentów medycznych, otrzymuje odszkodowanie. Z uzyskanych w ten sposób pieniędzy może opłacić wszystkie procedury medyczne, nie ponosi więc kosztów z własnego budżetu domowego czy chociażby tego przeznaczonego na podróż.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Kilka słów należy wspomnieć o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przysługuje ona każdemu, kto w Polsce jest objęty państwową ochroną ubezpieczeniową i zamierza poruszać się po terenie Unii Europejskiej. Warto jednak wiedzieć, że o jej uzyskanie należy złożyć stosowny wniosek. Nie jest wydawana z urzędu. Należy się po nią zgłosić, a każda karta ma swój okres ważności, zależnie od tego, na jakiej podstawie została wydana. 

Mając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w czasie podróżowania po terenie Unii Europejskiej, można skorzystać z państwowej opieki zdrowotnej kraju docelowego, ale z pewnymi ograniczeniami. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci koszty leczenia zgodnie z cennikiem obowiązującym w Polsce. Jeżeli więc koszt pobytu pacjenta w szpitalu to 200 zł dziennie, a np. w Hiszpanii to 300 zł, to NFZ za pośrednictwem karty zwróci wspomniane 200 zł, a brakujące 100 zł podróżny będzie musiał dopłacić samodzielnie za każdy dzień pobytu w szpitalu. 

Karta jest więc dobrym rozwiązaniem, ale bywa też niewystarczającym. 

jak wybrać ubepieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne – na co zwracać uwagę

Decydując się na wybór odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego, które ma stanowić wsparcie w razie nieszczęśliwego zdarzenia, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, które decydują o tym, czy ubezpieczenie jest dobre czy nie spełni swojego zadania. To jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne czy ubezpieczenie podróży?

Przede wszystkim należy sprawdzić zakres ochrony, jaką polisa oferuje. Czy pokrywa wyłącznie koszty leczenia, czy również dodatkowe procedury, jak akcja ratunkowa lub poszukiwawcza, wsparcie w przypadku utraty bagażu lub wizyty domowe lekarza w miejscu pobytu.

Drugą bardzo istotną kwestią są sumy ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia to kwoty, które stanowią maksymalną wypłatę. Jeżeli będą zbyt niskie, polisa nie spełni swojego zadania, bo różnicę i tak trzeba będzie dopłacić. Jeżeli jednak suma będzie zbyt wysoka, to dużo zapłacisz, a i tak tego nie wykorzystasz. Przed wykupieniem ubezpieczenia podróży, warto więc sobie rozpisać swoje oczekiwania i potrzeby.

Polisa turystyczna – jakie umowy dodatkowe wybrać

Każda firma ubezpieczeniowa oferuje nieco inny zakres umów dodatkowych. Warto mieć to na uwadze i wybrać takie ubezpieczenie podróżne, które ma te umowy, interesujące przyszłego ubezpieczonego. Zazwyczaj jest to ubezpieczenie:

  • kosztów leczenia;
  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • akcji poszukiwawczej;
  • akcji ratowniczej;
  • bagażu podróżnego;
  • na wypadek rezygnacji z podróży;
  • transport medyczny;
  • wcześniejszy powrót do kraju.

Zależnie od tego, jakie potrzeby ma sam ubezpieczony, wybierze odpowiednie umowy dodatkowe. Każda z nich zostanie pokrótce omówiona w kolejnych artykułach z tego zakresu. W tym miejscu wspomnę tylko, że każda z tych umów powinna być szczegółowo opisana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia analizowanej polisy. Nieco inaczej jeszcze wygląda zagadnienie podróży służbowej, ale to również osobny temat. 

Wspomnę jeszcze, że zakres ubezpieczenia uzależniony jest w dużym stopniu od tego, do jakiego kraju się wybierasz (wiele firm ubezpieczeniowych wprowadza tutaj pewne ograniczenia) oraz od tego, w jakiej firmie chcesz się ubezpieczyć. Te towarzystwa, które specjalizują się w polisach podróżnych mają z reguły szeroki zakres ochrony. Natomiast te, które oferują je „przy okazji” mają znacznie ograniczony zakres ubezpieczenia.

Dodam jeszcze tylko, że gdy kupujesz wycieczkę w biurze podróży, to często proponowane jest od razu do niej ubezpieczenie. W takim przypadku nie masz co liczyć na kompleksową ochronę. To tylko podstawowe zabezpieczenie, które bardziej chroni biuro podróży niż Ciebie. Szeroki zakres ubezpieczeń turystycznych znajdziesz wyłącznie indywidualnie. 

Kwestia tego, jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne czy ubezpiecznie zaczyna się nieco komplikować? To jeszcze jeden element.

dobre ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne – suma ubezpieczenia

Bardzo ważne jest też dobranie odpowiednich sum ubezpieczenia do poszczególnych umów dodatkowych. Zasadą jest bowiem, że każda umowa dodatkowa ma własną sumę ubezpieczenia, na jaką można się ubezpieczyć. To, jak należy wybierać sumę ubezpieczenia również zostanie omówione w osobnym tekście. Tu natomiast podsuwam ogólne wskazówki. W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia należy sprawdzić, jakie koszty obowiązują w danym kraju. Ile kosztuje dzienny pobyt w szpitalu i kwotę tę pomnożyć przynajmniej dziesięciokrotnie (przy dziesięciodniowym pobycie w szpitalu).

Do tego należy dodać średni koszt operacji, badań i konsultacji. Tak otrzymana kwota powinna być minimalną, na jaką należy się ubezpieczyć. Warto jednak uwzględnić jeszcze nieprzewidziane okoliczności i nieco tę sumę podnieść. 

Ubezpieczenie podróżne – suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie akcji ratowniczej i poszukiwawczej również należy ustalić na podstawie kosztów, jakie trzeba ponieść za te akcje w kraju docelowym. Suma ubezpieczenia, które chroni bagaż podróżny powinna być nieco wyższa niż szacunkowa wartość bagażu itd.

Im bardziej sprawa zostanie przemyślana, tym lepiej zostanie dobrana polisa, a ubezpieczenie będzie bardziej przydatne. Taka polisa turystyczna jest praktyczna, spełni swoją funkcję i w razie zdarzenia będzie rzeczywiście użyteczna.

Jeżeli chodzi o następstwa nieszczęśliwych wypadków, tu warto sprawdzić, jak wyceniane są zabiegi rehabilitacyjne na miejscu – przynajmniej te najpilniejsze, niezbędne, żeby wrócić do domu.

I choć głównym zadaniem ubezpieczenia turystycznego jest wspieranie w razie nieszczęśliwych zdarzeń związanych ze zdrowiem, to większość firm ubezpieczeniowych wspiera swoich klientów szerzej. Wyrazem tego jest na przykład ubezpieczenie sprzętu sportowego, bagażu czy odwołania wyjazdu.

Temat sprzętu sportowego zostanie jeszcze omówiony osobno, bo to dość rozległe zagadnienie. W tym miejscu warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyć możesz zarówno amatorski, jak i profesjonalny sprzęt sportowy – co daje Ci szerokie możliwości ochrony. Trochę inaczej ubezpieczane są sporty wysokiego ryzyka (sporty ekstremalne). Niektóre firmy wyłączają je ze swojego zakresu ochrony, inne w ogóle wykluczają uprawianie sportów. Jeżeli więc planujesz taką aktywność w czasie wyjazdu – sprawdź, czy możesz to faktycznie ochronić.

Wyłączenia ubezpieczenia

Ważnym elementem ubezpieczenia są też wyłączenia. Zanim więc podpiszesz umowę, sprawdź, z jakimi wyłączeniami ochrony masz do czynienia w danym przypadku. Najczęściej wykluczone są planowane operacje i zabiegi czy rutynowe leczenie, które ma miejsce gdy cierpisz na jakieś choroby przewlekłe. Naczelna zasada jest bowiem taka, ze polisę turystyczną wykupujesz na wszelki wypadek. Na pokrycie kosztów leczenia, którego nie planujesz. Planowane zabiegi niestety nie zostaną za jej pomocą zrefundowane. 

Słowa kluczowe: sprzętu sportowego, sprzęt sportowy, wysokości składki, ranking ubezpieczeń turystycznych, ranking ubezpieczeń, ubezpieczyciele dają, nieprzewidzianych zdarzeń, sumy gwarantowanej, osób planujących wyjazd, cenę ubezpieczenia, zasadach obowiązujących, dobre ubezpieczenie podróżne, kosztów ratownictwa, własnych potrzeb, ochrona bagażu, własnej kieszeni, niektórych krajach, typu ubezpieczeń, ubezpieczeniu turystycznym, tylko koszty leczenia, wypłatę odszkodowania, przypadku zachorowania, sporty ekstremalne, ramach ubezpieczenia podróżnego, ubezpieczenia podróżne, najlepsze ubezpieczenie turystyczne, trwałego uszczerbku, kosztów rezygnacji, najlepsze ubezpieczenia podróżne, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne, swoich potrzeb, ranking ubezpieczeń turystycznych, najlepsze ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczeń turystycznych, kosztuje ubezpieczenie turystyczne, transport medyczny, ubezpieczenie turystyczne obejmuje, towarzystw ubezpieczeniowych, zakres ubezpieczenia, ubezpieczenia turystyczne, odpowiednie ubezpieczenie turystyczne, kosztów leczenia, ubezpieczenie turystyczne wybrać, towarzystwo ubezpieczeniowe, koszty leczenia, pokrycie kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej, ogólne warunki ubezpieczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wybrać ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie bagażu

admin