Zaznacz stronę

Polisa turystyczna to ubezpieczenie dobrowolne, którego nie trzeba obowiązkowo wykupować, decydując się na wyjazd za granicę. Niemniej warto się jednak w taką ochronę wyposażyć. Dlaczego? Jakie znaczenie ma polisa podróżna i dlaczego warto się na nią zdecydować? Oto najważniejsze informacje.

Ubezpieczenie turystyczne – co ochrania turystę za granicą

Pobyt za granicą jest ciekawą i bardzo atrakcyjną formą spędzenia urlopu. Można zobaczyć nowe miejsca, poznać inne kultury i ciekawych ludzi. Warto wiedzieć o tym, że w czasie takiej podróży turysta nie ma państwowej opieki medycznej. To oznacza, że wszelkie procedury medyczne, musi opłacić z własnych pieniędzy, niezależnie od tego, jak wysoka jest to kwota. Dzieje się tak dlatego, że państwowa opieka medyczna przysługuje wyłącznie tym osobom, które w danym kraju zgłosiły się do państwowego ubezpieczenia i opłacają za siebie składki ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie zdrowotne w kraju

W Polsce działa to w ten sposób, że osoby zatrudnione opłacają swoje składki dzięki pracodawcy. Przedsiębiorcy płacą za siebie. Małżonkowie i dzieci zatrudnionych mają ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia osoby zatrudnionej. Emeryci i renciści mają ubezpieczenie z tytułu otrzymywanego świadczenia. Osoby bezrobotne mają ubezpieczenie wyłącznie wówczas, gdy zgłoszą się do urzędu pracy i spełnią warunki stawiane przez urząd. 

Każdy kraj nieco inaczej rozwiązuje tę kwestię. W niektórych państwach wprowadzono system częściowej partycypacji ubezpieczonego. Oznacza to, że nawet jako ubezpieczony w danym kraju musi ponosić częściowe koszty leczenia. Jakie skutki dla turystów niesie taka sytuacja? Każdy turysta, który przebywa za granicą i tam potrzebuje leczenia, musi pokryć część kosztów podjętych procedur – badań, hospitalizacji, konsultacji czy nawet operacji.

Czy polskie ubezpieczenie państwowe działa za granicą?

W związku z tym, że zdarza się Polakom wyjeżdżać za granicę i w związku z tym, że Polska jest częścią Unii Europejskiej i innych stowarzyszeń (np. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), leczenie za granicą również może być finansowe ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Trzeba w tym celu spełnił kilka warunków, ale nie są one niemożliwe do spełnienia.

Przede wszystkim przed wyjazdem należy wyrobić dla siebie i członków swojej rodziny Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest to międzynarodowa forma potwierdzenia faktu bycia objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w swoim kraju. Gdyby doszło do sytuacji, w której zachodzi konieczność leczenia turysty, szpital lub lekarz spisuje numer takiej karty i rozlicza się z polskim Narodowym Funduszem zdrowia. Można więc powiedzieć, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dowód ubezpieczenia.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Trzeba jednak wiedzieć, że działa ona wyłącznie w sytuacji nagłej konieczności podjęcia leczenia, a nie, gdy turysta jedzie na tzw. Medical travel, czyli na planowany zabieg medyczny oferowany za granicą. Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, turysta zachoruje czy konieczne jest leczenie stomatologiczne Karta działa. I to też nie do końca – co trzeba wiedzieć. NFZ refunduje koszty leczenia do kwoty, która u nas obowiązuje za dane zabiegi. Jeżeli dostaniesz ataku wyrostka za granicą i tam leczenie kosztuje 5000 zł (przykładowa kwota), a w Polsce leczenie wycenione jest na 3000 zł (też przykładowa kwota), to NFZ zwróci szpitalowi, gdzie zostało wdrożone leczenie 3000 zł, a pozostałe 2000 zł pacjent musi zapłacić z własnej kieszeni.

ubezpieczenie turystyczne

Polisa turystyczna – wsparcie w nagłych wypadkach

Polisa podróżna jest więc formą dodatkowego zabezpieczenia finansów na czas pobytu za granicą. Jeżeli w czasie urlopu znajdziesz się w szpitalu, złamiesz rękę lub nogę to będzie konieczna interwencja lekarska. Koszty takiego działania pokryje wówczas polisa. Jeżeli w ramach wykupionej ochrony będzie uwzględnione ubezpieczenie od kosztów leczenia w szpitalu i dojdzie do hospitalizacji, to wystarczy zgłosić tę sytuację do ubezpieczyciela, który rozpatrzy wniosek i prześle pieniądze na konto ubezpieczonego. Z uzyskanych środków można pokryć wówczas wszelkie koszty, bez nadwyrężania domowego, czy nawet podróżnego budżetu. To korzystna i bardzo wygodna sytuacja.

polisa turystyczna

Ubezpieczenie na wyjazd – co zrobić by było skuteczne

Ubezpieczenie turystyczne zazwyczaj jest oferowane do każdej wycieczki organizowanej przez biuro podróży. Z tym że jest to ubezpieczenie podstawowe. Biura podróży nie oferują rozbudowanych polis, ponieważ to podniosłoby koszty wycieczki. Jeżeli ubezpieczenie podróżne ma spełnić swoje zadanie, powinna być indywidualnie dopasowana do wyjeżdżającego i wybranego kierunku podróży. 

Koszty leczenia są różne, wszystko zależy od wybranego kraju docelowego. Przed wykupieniem polisy sprawdź, jak się te koszty kształtują, by wysokość sumy ubezpieczenia dopasować do możliwych czy potencjalnych potrzeb finansowych. To oczywiście nie jest jedyny wskaźnik, a tylko jeden z wielu. 

Jest to jednak podstawowa kwestia, ponieważ większość problemów podróżnych, związanych z leczeniem za granicą, wynika właśnie z niedopasowanej polisy i zbyt małej sumy ubezpieczenia. Jeżeli wybieracie się w podróż, zwróćcie uwagę na oferowane formy ochrony. Lepiej teraz zapłacić kilka złotych więcej, niż ponieść później koszty rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych.

Suma ubezpieczenia

Pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest suma ubezpieczenia. To ogólna kwota polisy, która zostanie wypłacona beneficjentom polisy (uposażonym), gdyby doszło do najgorszej sytuacji. Ta kwota jest niezbędna, gdy trzeba sprowadzić ciało podróżnego z zagranicy. Taki transport jest niezwykle kosztowny i choć nikt o takich sprawach nie myśli, to warto się przełamać i mimo wszystko to rozważyć.

Do tego konieczny może być transport medyczny, niekiedy nawet z użyciem specjalistycznego sprzętu czy helikoptera. Koszty takiego transportu medycznego zostaną pokryte, ale wyłącznie do wysokości sumy gwarantowanej. Szacuje się, że nie powinna być ona mniejsza niż 5000 euro. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują też bardzo różne sposoby uzupełnienia polisy. Jeżeli chcesz być objęty pełną ochroną ubezpieczeniową, przeanalizuj dostępne na roku oferty i zastanów się, która z nich najbardziej zaspokaja Twoje potrzeby i spełnia Twoje oczekiwania. 

Ubezpieczenie turystyczne umowy dodatkowe

W jaki sposób możesz uzupełnić swoje ubezpieczenie? Jednym z bardziej praktycznych i przydatnych rozwiązań jest ubezpieczenie bagażu podróżnego. Jeżeli w czasie podróży Twój bagaż zostanie zagubiony lub skradziony, natychmiast otrzymasz pieniądze niezbędne do tego, by odkupić swoje rzeczy i móc cieszyć się wakacjami. 

Nie jest to ubezpieczenie związane z leczeniem, chorowaniem czy wypadkami, ale jest równie ważne. Szczególnie w czasie lotu samolotem może dojść do zgubienia bagażu, a wtedy wszystkie Twoje ubrania i kosmetyki przepadają. Wyobraź sobie teraz spędzenie tygodnia za granicą bez jakichkolwiek ubrań na zmianę. 

Rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego może objąć również ubezpieczenie sprzętu sportowego. Jeżeli wybierasz się na narty, surfing czy inne formy aktywnego wypoczynku, to najczęściej zabierasz ze sobą własny sprzęt sportowy. Gdyby doszło do jego zagubienia, kradzieży czy uszkodzenia, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci odszkodowanie, co umożliwi Ci odkupienie utraconego sprzętu sportowego. 

Koszty leczenia – ubezpieczenie turystyczne

Bardzo ważnym elementem jest ubezpieczenie swojego zdrowia w czasie wakacji. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że transport medyczny, otrzymanie pomocy medycznej czy nawet konieczność odwiedzenia placówki medycznej wymaga od podróżnego poniesienia kosztów. I choć pomoc zostanie udzielona bez względu na okoliczności, to rachunek, jaki za to dostaniesz może Cię zwalić z nóg. Polisa podróżna pokryje koszty pomocy medycznej i opłaci wszelkie usługi medyczne, jakich będziesz potrzebować. 

Żeby jednak było to możliwe, kupując polisę turystyczną, zwróć uwagę, czy zawiera w sobie ubezpieczenie kosztów leczenia. To właśnie ten element zapewnia pokrycie kosztów leczenia przez ubezpieczyciela. Jeżeli nie rozszerzysz swojej polisy o tę umowę dodatkową – musisz się liczyć z odmową pokrycia kosztów leczenia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardzo ważnym składnikiem dobrego ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (nnw). Co to takiego? Gdybyś w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznał uszkodzenia ciała, które wymaga rehabilitacji czy podjęcia innych czynności, mających na celu przywrócenie Ci sprawności – to dzięki polisie – otrzymasz pieniądze, które pomogą Ci opłacić tego rodzaju potrzeby. Wszelkie złamania, ograniczenia ruchomości i tego rodzaju sytuacje to następstwa nieszczęśliwych wypadków. I tak jak możesz sobie NNW dokupić do swojego OC samochodu, tak samo możesz je dokupić w przypadku podróży. 

Wiadomo, że nikt nie planuje nieszczęśliwego wypadku, ale może się on zdarzyć, a wówczas uporanie się z jego skutkami może być obciążające nie tylko psychicznie, ale również finansowo. Polisa zdejmie z Ciebie chociaż jeden problem. 

Co można z tych pieniędzy opłacić? Oczywiście koszty leczenia, ale również koszty rehabilitacji czy koszty zakwaterowania w ośrodku rehabilitacyjnym.

Co jeszcze obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

Zobacz, jak wiele elementów składa się na kompletne ubezpieczenie turystyczne. Szczegółowe zasady ich funkcjonowania opisują ogólne warunki ubezpieczenia. Warto się z nimi zapoznać przed wykupieniem ubezpieczenia, ponieważ spisane są tam nie tylko szczegóły działania polisy, ale również zasady wypłaty świadczeń czy wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ciekawą kwestią, na którą warto tu jeszcze zwrócić uwagę jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. To ochrona na wypadek, gdybyś Ty lub Twoi bliscy (objęci ochroną ubezpieczeniową) wyrządził szkodę osobom trzeci. Szkody powstałe na skutek Twojej działalności zasadniczo musisz pokrywać samodzielnie. Jeżeli jednak zdecydujesz się wykupić ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem OC, wówczas Twój ubezpieczyciel zapłaci za zniszczone mienie lub szkodę zdrowotną osób trzecich. 

Zobacz, jak tego wiele. Właśnie dlatego cały czas powtarzam, że zakres ubezpieczenia należy wybrać bardzo indywidualnie i nie ograniczać się do tego, co oferuje biuro podróży. Oferta biura może być po prostu za mała. 

Ok, to podsumujmy to krótko

Ubezpieczenie turystyczne to bardzo zróżnicowana ochrona, którą możesz skomponować zależnie od własnych potrzeb i oczekiwań. Zasadniczo obejmuje ona:

 • koszty leczenia;
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego;
 • oc w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego;
 • uprawianie sportów ekstremalnych (ale tutaj ubezpieczony otrzymuje status podwyższonego ryzyka);
 • schorzenia i problemy powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • koszty ratownictwa;
 • wizyty lekarskie;
 • pokrycie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania. 

Kilka wskazówek na koniec

Pamiętaj, by starannie przemyśleć temat wysokości sumy gwarantowanej wybierając polisę turystyczną. Ubezpieczenia podróżne są różne, więc dobrze też jest porównać ich zakresy. Jeżeli zabierasz ze sobą na wyjazd drogi sprzęt sportowy – ubezpiecz go osobno, a nie w ramach bagażu. Dobrze się zastanów, jakie (ewentualnie) koszty leczenia mogą Cię spotkać. Przeanalizuj stawki usług medycznych w kraju, do którego się wybierasz. Zadbaj o pokrycie kosztów leczenia, ale też akcji ratunkowej lub transportu medycznego. 

Żeby mieć pewność kiedy i jak działa ubezpieczenie turystyczne, zapoznaj się z dokumentami, a najważniejsze informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Spośród polis dostępnych na rynku wybierz dla siebie najlepsze ubezpieczenie turystyczne – to nie znaczy, że będzie ono najlepsze również dla Twoich towarzyszy. W ramach ubezpieczenia turystycznego możesz również zabezpieczyć swoje finanse (kradzież lub zgubienie bagażu).

A ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Dlaczego? Wiele zależy od takich czynników jak:

 • kraj, do którego się wybierasz;
 • zakres ubezpieczenia;
 • suma ubezpieczenia;
 • czy rozszerzasz je o ubezpieczenie nnw;
 • ile umów dodatkowych dokupisz. 

Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne? Zdecydowanie! Nie tylko śpisz spokojnie, ale też dobrze się bawisz bez obaw o swoje finanse nawet w razie niespodziewanych zdarzeń.

Słowa kluczowe: większości przypadków, straty moralne, nieprzewidzianymi wydatkami, niespodziewanych zdarzeń, zakres ochrony, ubezpieczenie turystyczne wybrać, wizyty lekarskie, sprzęt sportowy, covid 19, choroby przewlekłe, życiu prywatnym, uprawianie sportów, oc w życiu prywatnym, pokryje koszty, działa ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie podróżne, koszty leczenia, covid 19, pokryje koszty, ubezpieczenie podróżne, koszty leczenia

admin