Zaznacz stronę

Polisa turystyczna to ubezpieczenie dobrowolne, którego nie trzeba obowiązkowo wykupować, decydując się na wyjazd za granicę. Niemniej warto się jednak w taką ochronę wyposażyć. Dlaczego? Jakie znaczenie ma polisa turystyczna i dlaczego warto się na nią zdecydować? Oto najważniejsze informacje.

Ubezpieczenie turystyczne – co ochrania turystę za granicą

Pobyt za granicą jest ciekawą i bardzo atrakcyjną formą spędzenia urlopu. Można zobaczyć nowe miejsca, poznać inne kultury i ciekawych ludzi. Warto wiedzieć o tym, że w czasie takiej podróży turysta nie ma państwowej opieki medycznej. To oznacza, że wszelkie procedury medyczne, musi opłacić z własnych pieniędzy, niezależnie od tego, jak wysoka jest to kwota. Dzieje się tak dlatego, że państwowa opieka medyczna przysługuje wyłącznie tym osobom, które w danym kraju zgłosiły się do państwowego ubezpieczenia i opłacają za siebie składki ubezpieczeniowe.

W Polsce działa to w ten sposób, że osoby zatrudnione opłacają swoje składki dzięki pracodawcy. Przedsiębiorcy płacą za siebie. Małżonkowie i dzieci zatrudnionych mają ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia osoby zatrudnionej. Emeryci i renciści mają ubezpieczenie z tytułu otrzymywanego świadczenia. Osoby bezrobotne mają ubezpieczenie wyłącznie wówczas, gdy zgłoszą się do urzędu pracy i spełnią warunki stawiane przez urząd. Każdy kraj nieco inaczej rozwiązuje tę kwestię. W niektórych państwach wprowadzono system częściowej partycypacji ubezpieczonego. Oznacza to, że nawet jako ubezpieczony w danym kraju musi ponosić częściowe koszty leczenia. Jakie skutki dla turystów niesie taka sytuacja? Każdy turysta, który przebywa za granicą i tam potrzebuje leczenia, musi pokryć koszty podjętych procedur – badań, hospitalizacji, konsultacji czy nawet operacji.

ubezpieczenie turystyczne

Polisa turystyczna – wsparcie w nagłych wypadkach

Polisa turystyczna jest więc formą zabezpieczenia finansów na czas pobytu za granicą. Jeżeli w czasie urlopu znajdziesz się w szpitalu, złamiesz rękę lub nogę to będzie konieczna interwencja lekarska. Koszty takiego działania pokryje wówczas polisa. Jeżeli w ramach wykupionej ochrony będzie uwzględnione ubezpieczenie od kosztów leczenia i dojdzie do leczenia, to wystarczy zgłosić tę sytuację do ubezpieczyciela, który rozpatrzy wniosek i prześle pieniądze na konto ubezpieczonego. Z uzyskanych środków można pokryć wówczas wszelkie koszty, bez nadwyrężania domowego, czy nawet podróżnego budżetu. To korzystna i bardzo wygodna sytuacja.

polisa turystyczna

Ubezpieczenie na wyjazd – co zrobić by było skuteczne

Ubezpieczenie turystyczne zazwyczaj jest oferowane do każdej wycieczki organizowanej przez biuro podróży. Z tym że jest to ubezpieczenie podstawowe. Biura podróży nie oferują rozbudowanych polis, ponieważ to podniosłoby koszty wycieczki. Jeżeli polisa turystyczna ma spełnić swoje zadanie, powinna być indywidualnie dopasowana do wyjeżdżającego i wybranego kierunku podróży. Koszty leczenia są różne, wszystko zależy od wybranego kraju docelowego. Przed wykupieniem polisy sprawdź, jak się te koszty kształtują, by wysokość sumy ubezpieczenia dopasować do możliwych czy potencjalnych potrzeb finansowych. To oczywiście nie jest jedyny wskaźnik, a jeden z wielu. Jest to jednak podstawowa kwestia, ponieważ większość problemów podróżnych, związanych z leczeniem za granicą, wynika właśnie z niedopasowanej polisy i zbyt małej sumy ubezpieczenia. Jeżeli wybieracie się w podróż, zwróćcie uwagę na oferowane ubezpieczenia. Lepiej teraz zapłacić kilka złotych więcej, niż ponieść później koszty rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych.