Zaznacz stronę

Ubezpieczenie turystyczne – zakres

Ubezpieczenie turystyczne – zakres ochrony ma znaczenie? Wakacje zbliżają się coraz szybciej. Coraz częściej pojawia się myśl o zaplanowaniu urlopu. Turyści przeglądają oferty biur turystycznych i wybierają kierunki podróży. W podekscytowaniu planowanym wyjazdem, warto pamiętać również o tym, że dobre ubezpieczenie turystyczne to również element udanych wakacji. W tym miejscu nie będę omawiać znaczenia, jakie ma ubezpieczenie turystyczne. Skupię się na zakresie, ponieważ to dzięki niemu polisa jest lub nie jest przydatna i praktyczna.

Dobre ubezpieczenie turystyczne – zakres z czego się składa

Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że polisy oferowane przez różne firmy ubezpieczeniowe są do siebie wyłącznie podobne. Nie ma dwóch dokładnie takich samych ofert. To podobieństwo pozwala jednak na pewne generalizowanie. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto więc dokładnie poznać zakres ubezpieczenia i odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. A czego można się w tych ofertach spodziewać? Najważniejsze elementy ubezpieczenia turystycznego to ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia;
 • assistance;
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków;
 • OC w życiu prywatnym;
 • bagażu podróżnego;
 • sprzętu sportowego;
 • rezygnacji z podróży;
 • akcji ratowniczej i poszukiwawczej;
 • transport medyczny.

Poniżej krótka charakterystyka zakresu każdego z elementów.

turystyczne - zakres

Ubezpieczenie kosztów leczenia

To ubezpieczenie kosztów leczenia to podstawowy zakres ochrony każdej polisy turystycznej. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze – życie i zdrowie podróżnego. Po drugie, gwarantuje pokrycie największych kosztów dodatkowych, jakie można ponieść w czasie podróży w razie nieszczęśliwego zdarzenia. W ramach tej ochrony można opłacić:

 • wizytę lekarską w hotelu lub pensjonacie;
 • leczenie ambulatoryjne w miejscu pobytu;
 • konsultacje lekarskie;
 • lekarstwa;
 • środki opatrunkowe;
 • zabiegi i badania wykonywane ambulatoryjnie;
 • leczenie stomatologiczne;
 • zakup protez i okularów korekcyjnych;
 • pobyt w szpitalu;
 • operacje, zabiegi i badania wykonywane w czasie pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie kosztów leczenia pozwala na skorzystanie z placówki medycznej w miejscu pobytu i z transportu medycznego, w razie gdyby zaszła taka konieczność. Warto w tym miejscu wiedzieć, że koszty leczenia bywają naprawdę wysokie i takie zabezpieczenie to jedna z lepszych decyzji w czasie pobytu za granicą. 

Koszty leczenia 

Koszty leczenia wahają się od kilkudziesięciu czy kilkuset złotych aż do nawet kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy. Biorąc to pod uwagę jasnym jest, że w niektórych okolicznościach samodzielne pokrycie kosztów leczenia za granicą nie jest możliwe.

Oczywiście nie ma tu mowy o tak zwanej turystyce medycznej. Co to takiego? To celowe podróżowanie za granicę, do tamtejszych ośrodków medycznych, w celu przeprowadzenia operacji lub zabiegów planowanych. 

Ubezpieczenie podróżne działa wyłącznie wtedy, gdy w trakcie podróży zagranicznej Twoje zdrowie ulegnie nagłemu pogorszeniu, czyli w przypadku zachorowania nagle. Możesz się przeziębić lub złamać nogę. To sytuacje, których nie da się zaplanować. Podobnie jest z atakiem wyrostka robaczkowego. Te zdarzenia mogą zostać zakwalifikowane do kosztów leczenia uwzględnianych w ubezpieczeniu. Natomiast operacja plastyczna czy nawet operacja zdrowotna, ale planowana nie zostanie już opłacona przez ubezpieczenie turystyczne. 

Dlatego, gdy w ofercie ubezpieczenia turystycznego widzisz informację: pokryjemy koszty leczenia – to chodzi tu wyłącznie o leczenie nagłe. Warto też sprawdzić, jak ubezpieczenie turystyczne patrzy na choroby przewlekłe. Często są one traktowane jako wyłączenia odpowiedzialności. 

Dzięki takiej ochronie można zgłosić się do placówki medycznej w miejscu pobytu ubezpieczonego, nawet publicznej służby zdrowia i skorzystać z ich pomocy medycznej. 

Koszty transportu medycznego

Jeżeli natomiast stan zdrowia ubezpieczonego pozwala na przetransportowanie chorego do innej placówki medycznej lub do kraju, wówczas można skorzystać z transportu medycznego, który również zostanie opłacony z pieniędzy z ubezpieczenia turystycznego. 

Urazy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W trakcie podróży zagranicznej może też dojść do nieszczęśliwego wypadku. Co dzieje się wtedy? Podejmowana jest akcja ratunkowa, a następnie służby medyczne przystępują do ratowania życia lub zdrowia. Niekiedy konieczność leczenia to nie wszystko. Pojawia się również konieczność zredukowania następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dzięki ubezpieczeniu, podróżny może pokryć koszty ratownictwa oraz leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z polisy. Nie musi tego robić z własnej kieszeni. Okazuje się więc, że takie ubezpieczenie podróżne to ogromne wsparcie. Jeżeli natomiast stan zdrowia ubezpieczonego pozwoli mu na powrót do kraju, to leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków będzie mógł kontynuować w swoim miejscu zamieszkania. 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Dzięki tej umowie dodatkowej ubezpieczony otrzyma pieniądze na dalsze leczenie lub rehabilitację w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli na przykład złamie rękę, a po jej zrośnięciu będzie potrzebował rehabilitacji, to opłaci ją z pieniędzy z polisy. Co ważne, wypłata jest proporcjonalna do uszczerbku. Stopień uszczerbku jest wyrażony w procentach (jak wielka jest utrata zdrowia). Taki sam procent sumy ubezpieczenia otrzyma od ubezpieczyciela.

Dobre ubezpieczenie turystyczne to również assistance

Polisa assistance bardzo często jest niedoceniana przez podróżnych przed wyjazdem, ale gdy dojdzie do zdarzenia w czasie wyjazdu zagranicznego, staje się wręcz bezcennym wsparciem. Główną cechą tego ubezpieczenia jest to, że jest to polisa “usługowa”. Ubezpieczony nie otrzymuje pieniędzy, ale konkretne wsparcie. Jakie? Najczęściej wymienia się organizację i opłacenie:

 • transportu do kraju;
 • transportu zwłok do kraju;
 • opiekunki dla dzieci;
 • wsparcia psychologicznego;
 • noclegu i wyżywienia w określonych okolicznościach;

oraz informację turystyczną i medyczną.

Wystarczy zadzwonić na podaną w polisie infolinię, a doradca zbierze wszystkie niezbędne informacje o zdarzeniu i zorganizuje potrzebną pomoc. To bardzo duże wsparcie, szczególnie, gdy podróżny znajduje się w kraju, którego nie zna.

dobre ubezpieczenie turystyczne

Ważne jest też to, że za taką usługę nie trzeba też płacić. Ubezpieczenie assistance to nie tylko organizacja wsparcia, ale również jego opłacenie. Dlatego, gdy konieczny okaże się transport ubezpieczonego, to nie będzie on musiał pokrywać kosztów transportu. A te również bywają bardzo wysokie. 

Szczególnie drogo wychodzą koszty transportu do kraju, a i taka jest czasami konieczność. 

Mamy już omówione pokrycie kosztów leczenia, kosztów transportu medycznego i assistance. Co jeszcze wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie turystyczne – zakres rozszerzony o OC w życiu prywatnym

Bardzo niedoceniane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które może się okazać niezwykle pomocne i przydatne. Gdyby podróżny spowodował szkody materialne lub osobowe osobie trzeciej w trakcie swojej podróży zagranicznej, wówczas jest zobowiązany do ich opłacenia. Gdy zniszczy drogi sprzęt sportowy, wytrąci drogi telefon lub spowoduje zniszczenie laptopa, wówczas musi się liczyć z tym, że będzie zmuszony ponieść wysokie koszty. 

Jeszcze więcej będzie trzeba zapłacić, gdy szkoda (np. na skutek nieszczęśliwego wypadku czy przez uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub uprawianie sportów ekstremalnych) będzie dotyczyła zdrowia osoby trzeciej. Jeżeli do podstawowej ochrony ubezpieczeniowej zostanie dokupione OC w życiu prywatnym, to wszystkie opisane wyżej szkody zostaną pokryte z pieniędzy z odszkodowania. Wystarczy poszkodowanemu podać numer swojej polisy. On zgłosi zdarzenie i otrzyma na swoje konto wypłatę. Podróżny nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

Niestety, mało kto dokupuje sobie tego rodzaju ochronę ubezpieczeniową, a to poważny błąd. Przed swoją kolejną wyprawą zastanów się, czy nie lepiej by było jednak uzupełnić swoje ubezpieczenie turystyczne o tę opcję, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Bagaż podróżny może zostać zgubiony lub skradziony. Takie sytuacje się zdarzają. Jeżeli bagaż zaginie w drodze na wakacje, to pojawia się poważny problem. Ubezpieczenie bagażu podróżnego pozwala ten problem rozwiązać. Ubezpieczony zgłasza zdarzenie, firma wypłaca pieniądze i utracone rzeczy można sobie odkupić. Wówczas brak szczoteczki do zębów czy bielizny, która zaginęła w podróży, nie będzie najmniejszym problemem. 

Warto objąć swój bagaż ochroną ubezpieczeniową również wtedy, gdy przewozisz coś dla Ciebie cennego – sprzęt sportowy, elektronikę czy inne wartościowe rzeczy. Można też w tej opcji dodatkowo wykupić sobie ubezpieczenie od utraty środków płatniczych. Jeżeli w zawartości Twojego bagażu podróżnego znajduje się gotówka lub karta, możesz je również objąć ochroną ubezpieczeniową. 

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Podobnie działa ubezpieczenie sprzętu sportowego. Zabierany ze sobą w podróż sprzęt sportowy (np. narty) bywa bardzo kosztowny. Nie oznacza to, że on też nie może zaginąć, zniszczyć się czy po prostu zostać skradziony. Straty finansowe bywają bardzo duże. Dzięki ubezpieczeniu można sobie ten sprzęt na miejscu odkupić.

Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy Twoja podróż jest ukierunkowana właśnie na uprawianie sportów. I tu nie ma znaczenia, czy są to sporty wysokiego ryzyka, czy nie. Sprzęt jest otoczony ochroną ubezpieczeniową tak samo. 

Uprawianie sportów ekstremalnych ma znaczenie wyłącznie w kontekście ubezpieczenia od nieszczęśliwego wypadku. Może wpłynąć na nieco wyższy koszt ubezpieczenia turystycznego. 

Ubezpieczenie turystyczne – zakres wzbogacony o ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Umowę ubezpieczenia możesz jeszcze dodatkowo rozszerzyć. Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której tuż przed wylotem trzeba zrezygnować z wyjazdu. Powodem może być nagła choroba lub wypadek albo konieczność zaspokojenia jakichś innych swoich potrzeb, bardziej pilnych niż wyjazd. Biuro podróży nie zwróci już wpłaconych pieniędzy, bo jest zbyt późno na rezygnację i umowa nie przewiduje zwrotów. Podróżny traci pieniądze i wycieczkę. Wykupując ubezpieczenie rezygnacji z podróży można się nie martwić przynajmniej o poniesione koszty. Jeżeli powód rezygnacji jest rzeczywiście ważny (jak wspomniane powyżej), towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci wszystkie koszty wycieczki, jakie zostały wpłacone do biura podróży lub w bezpośrednio w hotelu.

Wystarczy zgłosić swój problem w centrum obsługi klienta i natychmiast otrzyma się wskazówki, co robić dalej, by otrzymać zwrot pieniędzy.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zagranicznej podniesie koszt całej polisy, ale nie na tyle, by na tym oszczędzać. 

polisa turystyczna zakres

Ubezpieczenie akcji ratowniczej lub poszukiwawczej

Niektóre firmy ubezpieczeniowe włączają koszty akcji ratowniczej lub poszukiwawczej do ubezpieczenia kosztów leczenia, o czym już było wspomniane. Nie wszystkie tak robią. Niektóre oferują tę ochronę osobno. 

Koszty akcji ratunkowej lub poszukiwawczej bywają bardzo wysokie. Dlatego skorzystanie z tej formy ubezpieczenia jest korzystnym rozwiązaniem. Dzięki temu, w razie gdyby ubezpieczony zaginął lub wymagał zaangażowania specjalistycznych służb ratowniczych, firma ubezpieczeniowa zapłaci za podjęte wobec niego działania. Koszty poszukiwania sięgają nawet setek tysięcy złotych, a gdy do tego zostanie zaangażowany specjalistyczny sprzęt (helikoptery, łodzie itp.), to koszty mogą jeszcze wzrosnąć. Spory wydatek, jak dla kogoś, kto nie jest na to przygotowany w trakcie podróży zagranicznej.

Transport medyczny

Problemy zdrowotne bywają bardziej i mniej poważne. Może się tak zdarzyć, że powrót do domu publicznymi środkami transportu (samolot, autokar) nie będzie możliwy. Chory lub poszkodowany podróżny może wymagać monitoringu medycznego w podróży. Wówczas potrzebny będzie specjalistyczny transport medyczny, który jest bardzo kosztowny. Koszty za karetkę transportową liczy się od kilometra. Im dalej, tym większą kwotę trzeba zapłacić. Tu również koszty mogą przekroczyć sto tysięcy złotych. Ubezpieczenie turystyczne, zakres rozszerzony o ochronę o nazwie “transport medyczny” pokryje koszty przewiezienia chorego do domu lub do szpitala w kraju.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Naturalnie każdy, kto ma państwowe ubezpieczenie w kraju (ZUS) może wyrobić sobie bezpłatnie Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to dokument, który potwierdza fakt ubezpieczenia w kraju. Co ta karta daje?

Osoba, która me EKUZ podaje numer swojej karty w placówce medycznej za granicą. Placówka na podstawie tego numeru wnioskuje do polskiego NFZ o rozliczenie kosztów leczenia obywatela Polski. Jest tu jednak trochę zastrzeżeń. 

Pierwsza kwestia: NFZ finansuje leczenie wyłącznie w takiej kwocie, w jakiej jest ono finansowane w kraju. Co to oznacza? Jeżeli u nas leczenie wyrostka kosztuje 5000 zł (Ty tego nie płacisz, ale NFZ tyle płaci szpitalowi za Ciebie), a w Hiszpanii ten sam wyrostek jest wyceniony na 7000 zł, to NFZ zapłaci Hiszpanii jedynie 5000 zł. Pozostałe 2000 musisz dopłacić z własnej kieszeni (jeżeli nie masz ubezpieczenia turystycznego). 2000 zł to jeszcze nie jest kosmos. Różnice w kosztach bywają jednak znacznie większe. 

Druga kwestia to w niektórych krajach opieka zdrowotna jest częściowo finansowana przez państwo, a częściowo płacą za nią obywatele danego kraju. Co to oznacza dla Ciebie, jako podróżnego? Oznacza tyle, że europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia pokrycie kosztów leczenia wyłącznie w tej części państwowej. Za część, która z reguły jest finansowana przez obywateli – musisz zapłacić samodzielnie lub z ubezpieczenia turystycznego. 

Zakres ubezpieczenia turystycznego – podsumowanie najważniejszych elementów i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują przedłużenie ochrony, gdy na przykład opóźnia się wycieczka lub powrót z kraju, w którym odpoczywasz. Warto to sprawdzić przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.
 2. Dopasuj polisę ubezpieczeniową do swoich potrzeb. Nie zdawaj się na zakres ubezpieczenia turystycznego proponowany przez biuro podróży. Sprawdź, co jest Ci potrzebne i wykup polisę dopasowaną do siebie. 
 3. Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać? Tylko takie, które daje Ci poczucie bezpieczeństwa w trakcie podróży. 
 4. Pamiętaj, że masz obowiązek opłacenia składki przed wylotem. W przeciwnym razie Twoja polisa nie zadziała.
 5. Przed podpisaniem umowy sprawdź, czy w Twoim ubezpieczeniu turystycznym jest wszystko, czego potrzebujesz.
 6. Sprawdź, jak zorganizowana jest opieka medyczna danego kraju, do którego się wybierasz. To pomoże Ci dopasować sumę ubezpieczenia turystycznego.
 7. Jeżeli masz problem z podjęciem decyzji skontaktuj się z centrum obsługi klienta. Numer centrum obsługi klienta weź też ze sobą w podróż. 
 8. Ten numer będzie Ci potrzebny, gdy będziesz wnioskować o wypłatę odszkodowania.
 9. Przed podjęciem decyzji przejrzyj ofertę ubezpieczenia dostępną na rynku. Firmy oferują teraz coraz ciekawsze opcje i warto z tego skorzystać, by czuć się pewnie w podróży zagranicznej.
 10. Szczegóły mają znaczenie w ubezpieczeniach turystycznych – sprawdź dobrze, co znajduje się w Twojej umowie ubezpieczenia, czy jest w niej opcja bezpłatnego leczenia, czy są opcje ubezpieczenia pomocy w podróży i inne opisane powyżej.

Ciąg dalszy 🙂

 1. Przed podpisaniem umowy przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia i miej pewność co obejmuje ubezpieczenie turystyczne, które jest Ci proponowane. 
 2. Suma ubezpieczenia powinna być dopasowana do kosztów leczenia w danym kraju, do którego się wybierasz.
 3. Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne? To zależy od jego zakresu oraz kwot, na które się ubezpieczasz. 
 4. Pamiętaj, że ubezpieczenie turystyczne chroni tylko w takim aspekcie, za jaki zapłacisz. 
 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może się okazać bardzo pomocne. 
 6. Sprawdź, czy ochroną są objęte choroby przewlekłe, może na podstawie szczególnych uprawnień?
 7. Ubezpieczenie bagażu podróżnego może też się przydać.Sprawdź zakres ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia, żeby nie było rozczarowania ani zaskoczenia na miejscu.
 8. Wszystko, co najważniejsze znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Bez wykupionej polisy szpital, w którym chory przebywa, może nie wyrazić zgody na udostępnienie transportu i przetrzyma chorego u siebie. To pociąga za sobą koszty hospitalizacji. Podsumowując, ubezpieczenie turystyczne zabezpiecza życie, zdrowie i majątek podróżnego. Nie zawsze trzeba wykupować pełny pakiet. Wiele zależy od charakteru wyjazdu, miejsca docelowego i czasu pobytu. Warto jednak przeanalizować wszystkie opcje i wybrać te, które rzeczywiście mogą się przydać. Koszt polisy nie jest duży. Gdy zestawi się go z potencjalnymi wydatkami, to jest on wręcz bardzo mały. Powyższy poradnik pomaga zrozumieć znaczenie poszczególnych umów, a to powinno pomóc w podjęciu właściwej decyzji.
admin