Zaznacz stronę

Ubezpieczenie turystyczne – zakres ochrony ma znaczenie? Wakacje zbliżają się coraz szybciej. Coraz częściej pojawia się myśl o zaplanowaniu urlopu. Turyści przeglądają oferty biur turystycznych i wybierają kierunki podróży. W podekscytowaniu planowanym wyjazdem, warto pamiętać również o tym, że dobre ubezpieczenie turystyczne to również element udanych wakacji. W tym miejscu nie będę omawiać znaczenia, jakie ma ubezpieczenie turystyczne. Skupię się na zakresie, ponieważ to dzięki niemu polisa jest lub nie jest przydatna i praktyczna.

Dobre ubezpieczenie turystyczne – zakres z czego się składa

Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że polisy oferowane przez różne firmy ubezpieczeniowe są do siebie wyłącznie podobne. Nie ma dwóch dokładnie takich samych ofert. To podobieństwo pozwala jednak na pewne generalizowanie. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto więc dokładnie zapoznać się z jego zakresem i odpowiedzialnością towarzystwa ubezpieczeniowego. A czego można się w tych ofertach spodziewać? Najważniejsze elementy ubezpieczenia turystycznego to ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia;
 • assistance;
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków;
 • OC w życiu prywatnym;
 • bagażu podróżnego;
 • sprzętu sportowego;
 • rezygnacji z podróży;
 • akcji ratowniczej i poszukiwawczej;
 • transport medyczny.

Poniżej krótka charakterystyka zakresu każdego z elementów.

turystyczne - zakres

Ubezpieczenie kosztów leczenia

To ubezpieczenie kosztów leczenia to podstawa każdej polisy turystycznej. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze – życie i zdrowie podróżnego. Po drugie, gwarantuje pokrycie największych kosztów dodatkowych, jakie można ponieść w czasie podróży w razie nieszczęśliwego zdarzenia. W ramach tej ochrony można opłacić:

 • wizytę lekarską w hotelu lub pensjonacie;
 • leczenie ambulatoryjne w miejscu pobytu;
 • konsultacje lekarskie;
 • lekarstwa;
 • środki opatrunkowe;
 • zabiegi i badania wykonywane ambulatoryjnie;
 • leczenie stomatologiczne;
 • zakup protez i okularów korekcyjnych;
 • pobyt w szpitalu;
 • operacje, zabiegi i badania wykonywane w czasie pobytu w szpitalu.

Dobre ubezpieczenie turystyczne to również assistance

Polisa assistance bardzo często jest niedoceniana przez podróżnych przed wyjazdem, ale gdy dojdzie do zdarzenia w czasie wyjazdu zagranicznego, staje się wręcz bezcennym wsparciem. Główną cechą tego ubezpieczenia jest to, że jest to polisa “usługowa”. Ubezpieczony nie otrzymuje pieniędzy, ale konkretne wsparcie. Jakie? Najczęściej wymienia się organizację i opłacenie:

 • transportu do kraju;
 • transportu zwłok do kraju;
 • opiekunki dla dzieci;
 • wsparcia psychologicznego;
 • noclegu i wyżywienia w określonych okolicznościach;

oraz informację turystyczną i medyczną.

Wystarczy zadzwonić na podaną w polisie infolinię, a doradca zbierze wszystkie niezbędne informacje o zdarzeniu i zorganizuje potrzebną pomoc. To bardzo duże wsparcie, szczególnie, gdy podróżny znajduje się w kraju, którego nie zna.

dobre ubezpieczenie turystyczne

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Dzięki tej umowie dodatkowej ubezpieczony otrzyma pieniądze na dalsze leczenie lub rehabilitację w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli na przykład złamie rękę, a po jej zrośnięciu będzie potrzebował rehabilitacji, to opłaci ją z pieniędzy z polisy. Co ważne, wypłata jest proporcjonalna do uszczerbku. Stopień uszczerbku jest wyrażony w procentach (jak wielka jest utrata zdrowia). Taki sam procent sumy ubezpieczenia otrzyma od ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie turystyczne – zakres rozszerzony o OC w życiu prywatnym

Bardzo niedoceniane ubezpieczenie, które może się okazać bardzo pomocne i przydatne. Gdyby podróżny spowodował szkody materialne lub osobowe osobie trzeciej, wówczas jest zobowiązany do ich opłacenia. Gdy zniszczy drogi sprzęt sportowy, wytrąci drogi telefon lub spowoduje zniszczenie laptopa, wówczas musi się liczyć z tym, że będzie zmuszony ponieść wysokie koszty. Jeszcze więcej będzie trzeba zapłacić, gdy szkoda będzie dotyczyła zdrowia osoby trzeciej. Jeżeli do podstawowej polisy turystycznej zostanie dokupione OC w życiu prywatnym, to wszystkie opisane wyżej szkody zostaną pokryte z pieniędzy z odszkodowania. Wystarczy poszkodowanemu podać numer swojej polisy. On zgłosi zdarzenie i otrzyma na swoje konto wypłatę. Podróżny nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Bagaż podróżny może zostać zgubiony lub skradziony. Takie sytuacje się zdarzają. Jeżeli bagaż zaginie w drodze na wakacje, to pojawia się poważny problem. Ubezpieczenie bagażu podróżnego pozwala ten problem rozwiązać. Ubezpieczony zgłasza zdarzenie, firma wypłaca pieniądze i utracone rzeczy można sobie odkupić. Wówczas brak szczoteczki do zębów czy bielizny, która zaginęła w podróży, nie będzie najmniejszym problemem.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Podobnie działa ubezpieczenie sprzętu sportowego. Zabierany ze sobą w podróż sprzęt sportowy (np. narty) bywa bardzo kosztowny. Nie oznacza to, że on też nie może zaginąć, zniszczyć się czy po prostu zostać skradziony. Straty finansowe bywają bardzo duże. Dzięki ubezpieczeniu można sobie ten sprzęt na miejscu odkupić.

Ubezpieczenie turystyczne – zakres wzbogacony o ubezpieczenie rezygnacji z podróży

Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której tuż przed wylotem trzeba zrezygnować z wyjazdu. Powodem może być nagła choroba lub wypadek. Biuro podróży nie zwróci już wpłaconych pieniędzy, bo jest zbyt późno na rezygnację i umowa nie przewiduje zwrotów. Podróżny traci pieniądze i wycieczkę. Wykupując ubezpieczenie rezygnacji z podróży można się nie martwić przynajmniej o poniesione koszty. Jeżeli powód rezygnacji jest rzeczywiście ważny (jak wspomniane powyżej, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci wszystkie koszty wycieczki, jakie zostały wpłacone do biura podróży lub w bezpośrednio w hotelu.

polisa turystyczna zakres

Ubezpieczenie akcji ratowniczej lub poszukiwawczej

Niektóre firmy ubezpieczeniowe włączają koszty akcji ratowniczej lub poszukiwawczej do ubezpieczenia kosztów leczenia. Nie wszystkie tak robią. Niektóre oferują tę ochronę osobno. Koszty akcji ratunkowej lub poszukiwawczej bywają bardzo wysokie. Dlatego skorzystanie z tej formy ubezpieczenia jest korzystnym rozwiązaniem. Dzięki temu, w razie gdyby ubezpieczony zaginął lub wymagał zaangażowania specjalistycznych służb ratowniczych, firma ubezpieczeniowa zapłaci za podjęte wobec niego działania. Koszty poszukiwania sięgają nawet setek tysięcy złotych, a gdy do tego zostanie zaangażowany specjalistyczny sprzęt (helikoptery, łodzie itp.), to koszty mogą jeszcze wzrosnąć. Spory wydatek, jak dla kogoś, kto nie jest na to przygotowany.

Transport medyczny

Problemy zdrowotne bywają bardziej i mniej poważne. Może się tak zdarzyć, że powrót do domu publicznymi środkami transportu (samolot, autokar) nie będzie możliwy. Chory lub poszkodowany podróżny może wymagać monitoringu medycznego w podróży. Wówczas potrzebny będzie specjalistyczny transport medyczny, który jest bardzo kosztowny. Koszty za karetkę transportową liczy się od kilometra. Im dalej, tym większą kwotę trzeba zapłacić. Tu również koszty mogą przekroczyć sto tysięcy złotych. Ubezpieczenie turystyczne, zakres rozszerzony o ochronę o nazwie “transport medyczny” pokryje koszty przewiezienia chorego do domu lub do szpitala w kraju.

Bez wykupionej polisy szpital, w którym chory przebywa, może nie wyrazić zgody na udostępnienie transportu i przetrzyma chorego u siebie. To pociąga za sobą koszty hospitalizacji. Podsumowując, ubezpieczenie turystyczne zabezpiecza życie, zdrowie i majątek podróżnego. Nie zawsze trzeba wykupować pełny pakiet. Wiele zależy od charakteru wyjazdu, miejsca docelowego i czasu pobytu. Warto jednak przeanalizować wszystkie opcje i wybrać te, które rzeczywiście mogą się przydać. Koszt polisy nie jest duży. Gdy zestawi się go z potencjalnymi wydatkami, to jest on wręcz bardzo mały. Powyższy poradnik pomaga zrozumieć znaczenie poszczególnych umów, a to powinno pomóc w podjęciu właściwej decyzji.